Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 18.02.2021/Pykälä 38

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5130/00.01.03/2020

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.02.2021 § 38

 

 

§ 38

Kaupunkisuunnittelulautakunnan tilinpäätöksen ennakkotieto vuodelta 2020

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Moisander Heikki

Eronen Tiina

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä tilinpäätöksen ennakkotiedon vuodelta 2020.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Tilinpäätöksen ennakkotieto laaditaan 31.12.2020 tilanteesta ja asia käsitellään kaupunginhallituksessa 8.2.2021. Konsernitilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 29.3.2020 ja valtuustossa 17.5.2021.

Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2020 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat, tuloarviot, nettositovien yksiköiden toimintakatteet sekä erityisperustelut ovat valtuustoon nähden sitovia. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta.

Tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä käsitellään tulostavoitteiden toteutumista koskevat tiedot ja annetaan selvitys määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamista ja niiden syistä. Palvelutuotteiden osalta arvioidaan suoritemäärien keskeisten poikkeamien syitä sekä tuottavuustavoitteen toteutumista.

 

Kaupunkisuunnittelukeskuksen vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen

 

Tuloskortti

 

Taloussuunnitelma 2019 - 2021 perustuu Espoo-tarinaan ja toteuttaa valtuustokaudelle asetettuja tavoitteita sekä talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU 2) linjauksia tulostavoitteiden asettamista ja käyttösuunnitelman tekemiselle.

Kaupunkisuunnittelukeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Tulostavoitteet ovat sitovia ja niiden toteutuminen käsitellään lautakunnassa seurannan yhteydessä. Kaupunkisuunnittelukeskuksen tulostavoitteiden arvioidaan toteutuneen talousarvion mukaisesti.

Espoon kaavoitusohjelma 2018 - 2021 sekä kaupunkisuunnittelun työohjelma 2020 ovat keskeinen osa lautakunnan toimintasuunnitelmaa. Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2020 on hyväksytty lautakunnassa 11.12.2019.

Valtuustokaudella kaupunkisuunnittelukeskuksen keskeisenä tavoitteena on toteuttaa kaupunginhallituksen hyväksymää kaavoitusohjelmaa ja kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymää konkreettista, kohdetasoista työsuunnitelmaa. Työohjelman kohteet ovat kohdentuneet pääasiassa MAL-sopimuksen mukaisesti MAL 2019 -suunnitelmassa määritellyille maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille. Vuonna 2020 hyväksyttiin uutta asumisen kerrosalaa 386 800 k-m2.

Espoo-tarinan yhteydessä valtuustossa syyskuussa 2017 hyväksytyt valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat osaltaan kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintaa.

 

Palvelutuotteet

 

Asemakaavoitettu kerrosneliöala oli 24 % arvioitua suurempi. KSK-lupien määrä ylitti talousarvion määrän 16 %. Yleissuunnittelun ja asiantuntijapalvelun kustannukset jäivät vain prosentin talousarviosta. Suoritteiden kasvusta huolimatta kustannukset eivät ylittyneet ja siksi raportoitiin asemakaavoituksen hinnan lasku 18 % ja KSK-lupien hinnan lasku 20 %.

 

 

Suoritteet

Hinta

 

Talousarvio

Toteuma

Muutos%

Talousarvio

Toteuma

Muutos%

Asemakaava (€/m2)

312 500

386 847

24

17,4

14,3

-18

KSK-luvat (k€/kpl)

128

148

16

8,46

6,75

-20

Yleissuunnittelu ja asiantuntijapalvelut (k€)

1

1

 

4 292

4 219

-1

 

Käyttötalouden toteutuminen

 

Käyttö-
suunnitelma

Toteutuma

Muutos %

(Tuhatta euroa)

2020

2019

2020

Käyttös.

Edel. vuosi

  Myyntituotot

15

117

118

 

 

  Maksutuotot

535

569

554

 

 

  Tuet ja avustukset

 

4

3

 

 

  Muut tuotot

 

7

 

 

 

Toimintatulo yht.

550

697

675

23

-3

  Henkilöstökulut

7 647

7 408

7 560

 

 

  Palvelujen ostot

2 204

2 019

2 284

 

 

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat

78

99

62

 

 

  Vuokrat

851

822

839

 

 

  Muut kulut

23

10

7

 

 

Toimintameno yht.

10 803

10 357

10 752

0

4

Toimintakate

-10 253

-9 660

-10 078

 

 

 

Toimintatulot ylittivät käyttösuunnitelman ennakkoarvion. Toimintamenot olivat hyvin käyttösuunnitelman mukaiset ja toimintakatteen ero käyttösuunnitelmaan oli 176 tuhatta euroa positiivinen.

Henkilöstö

Kaupunkisuunnittelukeskuksen keskimääräinen henkilöstö oli 126 vuonna 2020. Joulukuussa oli 119 vakituista ja 6 määräaikaista, kun talousarvioesityksessä henkilöstömäärä oli 125.

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa