Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 25.01.2021/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

6371/00.00.01/2020

 

 

 

Valtuusto 25.01.2021 § 5

 

 

§ 5

Tarkastuslautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kaukonen Katariina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

Valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan jäsenen Simo Revon (Kesk) henkilökohtaisen varajäsenen Ann-Mari Kemellin (Kesk.) tilalle _____________ (Kesk.).

 

 

Käsittely Puheenjohtaja ehdotti, että valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan jäsenen Simo Revon (Kesk) henkilökohtaisen varajäsenen Ann-Mari Kemellin (Kesk.) tilalle Aili Pesosen (Kesk.).

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska ei ole tehty puheenjohtajan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia, on se tullut hyväksytyksi yksimielisesti.

 

 

Päätös

Valtuusto valitsi tarkastuslautakunnan jäsenen Simo Revon (Kesk) henkilökohtaisen varajäsenen Ann-Mari Kemellin (Kesk.) tilalle Aili Pesosen (Kesk.).

 

 

Selostus Tarkastuslautakunnan varajäsen Ann-Mari Kemell on 26.11.2020 päivätyllä sähköpostilla pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä perusteenaan paikkakunnalta muutto. Paikkakunnalta muuton seurauksena luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa.

 

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

-          asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

 

-          henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

 

-          henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

 

-          kunnanhallituksen jäsen;

 

-          pormestari ja apulaispormestari;

 

-          henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen

 

-          henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa

 

-          henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

 

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Tarkastuslautakunnassa on jäseniä 13. Toista sukupuolta tulee tasa-arvolain mukaisesti olla vähintään 6. Tasa-arvolain estämättä jäseneksi voidaan valita nainen tai mies.

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 11.01.2021 § 5

 

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan jäsenen Simo Revon (Kesk) henkilökohtaisen varajäsenen Ann-Mari Kemellin (Kesk.) tilalle _____________ (Kesk.).

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa