Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 25.01.2021/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

21/00.00.01/2021

 

 

 

Valtuusto 25.01.2021 § 4

 

 

§ 4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kaukonen Katariina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

Valtuusto valitsee sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäseneksi Jarmo Soljasalon (Kok.) tilalle ___________ (Kok.)

 

 

Käsittely Puheenjohtaja ehdotti, että valtuusto valitsee sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäseneksi Jarmo Soljasalon (Kok.) tilalle Pekka Riihimäen (Kok.).

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska ei ole tehty puheenjohtajan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia, on se tullut hyväksytyksi yksimielisesti.

 

 

Päätös

Valtuusto valitsi sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäseneksi Jarmo Soljasalon (Kok.) tilalle Pekka Riihimäen (Kok.).

 

 

Selostus Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsen Jarmo Soljasalo (Kok.) on 23.12.2020 saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa jaoston jäsenyydestä perusteenaan paikkakunnalta muutto. Paikkakunnalta muuton seurauksena luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa.

 

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

-          asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

 

-          henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

 

-          henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaostossa on jäseniä 7. Toista sukupuolta tulee tasa-arvolain mukaisesti olla vähintään 3. Jaostossa on 4 naista ja 3 miestä.

 

Tasa-arvolain säännösten mukaisesti jaostoon tulee valita mies.

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 11.01.2021 § 4

 

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäseneksi Jarmo Soljasalon (Kok.) tilalle ___________ (Kok.)

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa