Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2020/Pykälä 123

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


6063/00.01.03/2020

 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2020 § 123

 

 

§ 123

Sosiaali- ja terveystoimen asumispalvelujen valvontasuunnitelma 2021 alkaen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Astala Lena

Autio Anu
Nieminen Tapio E  SOTET/SOS
Painilainen Outi
Lajunen Virpi
Jekkonen Tiina

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Metso Juha

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Espoon sosiaali- ja terveystoimen asumispalvelujen valvontasuunnitelman 2021 alkaen.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

Selostus Kunnan alueella toimivia sosiaalipalveluja valvoo aluehallintovirasto (AVI), Valvira sekä kunta, jonka alueella palveluja tuotetaan. Kunta on vastuussa sekä omana toimintana järjestettävistä että yksityisiltä yrityksiltä ja yleishyödyllisiltä yhteisöiltä ostamiensa palvelujen laadusta ja asianmukaisuudesta. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, ikäihmisille, vammaispalveluiden asiakkaille, lapsiperheiden sosiaalipalveluiden asiakkaille sekä asunnottomille suunnattuja ympärivuorokautisia asumispalveluja tuotetaan Espoossa sekä kunnan omana toimintana, että ostopalveluina yksityisiltä yrityksiltä ja yleishyödyllisiltä yhteisöiltä.

 

Kuntalaisille palvelujen tulee olla yhdenvertaisia, asianmukaisia ja turvallisia riippumatta palveluntuottajasta. Palvelujen tulee olla myös oikea-aikaisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti järjestetyt.

 

Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa asumispalveluja järjestävien tulosyksiköiden yhteinen valvontasuunnitelma on valmisteltu ensimmäistä kertaa eri palvelualueiden yhteistyönä. Suunnitelma on laadittu aikuisten sosiaalipalveluille, mielenterveys- ja päihdepalveluille, vammaispalveluille sekä vanhusten palveluille palvelualueiden yhteistyönä.

 

Valvontasuunnitelman valmistelussa on määritelty seuraavat yhteiset valvonnan tavoitteet ja periaatteet:

.       Asiakas saa hänelle myönnetyt asumispalvelut.

.       Palvelu on omavalvontasuunnitelman ja Espoon kanssa laaditun sopimuksen mukaista.

.       Asiakkaalla on ajantasainen hoito- ja palvelusuunnitelma, joka perustuu asukkaan avun ja tuen tarpeeseen (toimintakykymittarit).

.       Palveluntuottajan omavalvonta on aina ensisijainen valvonnan muoto.

.       Valvonta perustuu luottamukseen ja hyvään yhteistyöhön, epäkohtiin puututaan ripeästi.

.       Espoon kaupungin toteuttama asumispalvelujen valvonta on systemaattista, vaikuttavaa ja laadukasta.

 

Sosiaali- ja terveystoimen asumispalvelujen valvontasuunnitelmassa määritellään ja kuvataan valvonnan eri keinoja, joita ovat muun muassa toimilupatarkastukset (luvanvaraiset ja ilmoituksenvaraiset), valvontaa toteuttavien tahojen yhteistyö (esim. Länsi-Uusimaa, Uusimaa, Aluehallintovirasto, Valvira), säännölliset kunnan toteuttamat valvontatoimet ja erilaiset palvelujen laadun korjaamista tehostavat toimenpiteet kuten sanktiot, huomautus, sopimussakko tai sopimuksen irtisanominen.

 

Tällä ensimmäisellä palvelualueiden yhteisellä valvontasuunnitelmalla on tarkoituksena:

. Turvata espoolaisille asumispalveluiden asiakkaille laadukkaat palvelut.

. Varmistaa palveluntuottajien omavalvontasuunnitelmien noudattaminen ja toiminnan kehittäminen.

. Auttaa palveluntuottajia tunnistamaan mahdolliset toiminnassa syntyvät riskit ja ennaltaehkäisemään niitä.

. Varmistaa ostopalvelusopimusten mukaisen palvelun toteutuminen.

. Yhdenmukaistaa valvonnan käytännöt.

. Varmistaa valvonnan vaikuttavuus (systemaattinen seuranta ja kohdentaminen tarkoituksenmukaisiin asioihin).

 

Tämä valvontasuunnitelma korvaa seuraavat valvontasuunnitelmat:

.       Espoon vanhusten palvelujen tehostetun palveluasumisen valvontasuunnitelman 2020. Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.02.2020 § 22.

.       Vammaisten ympärivuorokautisten asumispalveluiden valvontasuunnitelma. Pysyväisohje 1.11.2012 alkaen. Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.10.2012 § 102.

 

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa