Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2020/Pykälä 128

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

§ 128

Viranhaltijoiden päätökset

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Yli-Koski Elina

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Aikuisten sosiaalipalvelujen päällikön yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja 9.12.2020

26 § Päätösvallan käyttäminen Espoon aikuisten sosiaalipalveluissa

 

Johtava sosiaalityöntekijän henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja 2.12.2020

1 § Sosiaaliohjaajan täyttämättä jättäminen Vammaissosiaalityö aikuisten palvelut tulosyksikössä

 

Johtava sosiaalityöntekijän henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja 8.12.2020

18 § Sosiaalityöntekijä ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen aikuissosiaalityöhön

 

Lapsiperheiden erityispalvelujen päällikön henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja 16.12.2020

12 § Lastensuojelun sosiaalityön päällikön viran 300402 määräaikainen täyttäminen

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja 27.11.2020 119 § Sosiaalityöntekijän ottaminen vakituiseen virkasuhteeseen Aikuissosiaalityöhön.

120 § Perheneuvojan viran vakinainen täyttäminen perheneuvolapalveluissa

121 § Sosiaaliohjaajan viran vakinainen täyttäminen Aikuissosiaalityöhön.

122 § Sosiaalityöntekijä, vakanssinumero 333633, viran vakinainen täyttäminen

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja 1.12.2020

123 § Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen aikuissosiaalityössä

124 § Perheneuvojan viran vakinainen täyttäminen perheneuvolapalveluissa

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja 3.12.2020

125 § Sosiaaliohjaaja ottaminen vakituiseen virkasuhteeseen perhesosiaalityöhön

126 § Sosiaaliohjaajan viran vakituinen täyttäminen aikuisten sosiaalipalveluissa

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja 3.12.2020

127 § Osastonhoitajan viran 332797 vakinainen täyttäminen Äitiys- ja lastenneuvolapalveluissa

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja 8.12.2020

128 § Sosiaalityöntekijä 300315 vakinaisen viran täyttämättä jättäminen Lapsiperheiden erityispalvelut yksikössä

129 § Sosiaalityöntekijä 333995 viran vakituinen täyttäminen Lapsiperheiden erityispalvelut yksikössä

130 § Johtava sosiaalityöntekijä ottaminen vakituiseen virkasuhteeseen aikuissosiaalityöhön

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja 11.12.2020

131 § Johtavan sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttäminen Vammaissosiaalityössä

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja 14.12.2020

132 § Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen Pakolais- ja maahanmuuttajapalveluissa

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja 15.12.2020

133 § Sosiaaliohjaajan viran vakinainen täyttäminen Perhesosiaalityöhön

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja 16.12.2020

134 § Lastenvalvojan ottaminen vakituiseen virkasuhteeseen Perheoikeudelliset palvelut yksikköön

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan hankinta-asioita koskeva päätöspöytäkirja 11.12.2020

13 § Vammaispalvelujen hankinta 2020

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja 2.12.2020

38 § Päätös tietopyyntöön, salassa pidettävä

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja 3.12.2020

39 § Rakennus ja Siivouspalvelu Arvet Oyn hyväksyminen yksityiseksi sosiaalipalvelujen tuottajaksi

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja 8.12.2020

40 § Hoivapalvelu Sommin hyväksyminen Espoon kaupungin ylläpitämään yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin

41 § Päätös Hoivapalvelu Sommin hyväksymisestä henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajaksi

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja 14.12.2020

42 § Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimipisteiden tilapäiset sulkemiset

 

Terveyspalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja 2.12.2020             

48 § Osastonhoitajan viran 334049 vakinainen täyttäminen Suun terveydenhuollossa

 

Terveyspalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja 9.12.2020

49 § Apulaisylilääkärin viran täyttämättä jättäminen terveysasematoiminnassa

 

Terveyspalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja 14.12.2020

50 § Sosiaalityöntekijän ottaminen vakituiseen virkasuhteeseen Mielenterveys- ja päihdepalveluihin

51 § Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen Mielenterveys- ja päihdepalvelut

 

Terveyspalvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja 7.12.2020

13 § Sosiaali- ja terveystoimen terveyspalvelujen aukioloaikojen muutokset jouluna 2020

 

Vammaispalvelupäällikön hankinta-asioita koskeva päätöspöytäkirja 1.12.2020             

9 § 2020 Vammaispalvelujen hankinta 2020

10 § 12020 Vammaispalvelujen hankinta 2020

 

Vanhusten palvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja 26.11.2020

82 § Arvet Oy hyväksyminen yksityiseksi sosiaalipalvelujen tuottajaksi

83 § Siivous Fenix Tmi hyväksyminen yksityiseksi sosiaalipalvelujen tuottajaksi

84 § Kotivelhot Oy hyväksyminen yksityiseksi sosiaalipalvelujen tuottajaksi

85 § Aila Laisi Tmi hyväksyminen yksityiseksi sosiaalipalvelujen tuottajaksi

86 § Vantaan Seniorihoiva Oy (Loistohoiva Espoo) hyväksyminen vanhusten palvelujen tilapäisen ja säännöllisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi

 

Vanhusten palvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja 2.12.2020

87 § Diferents Oy:n hyväksyminen yksityiseksi sosiaalipalvelujen tuottajaksi

89 § Irimari Tmi hyväksyminen yksityiseksi sosiaalipalvelujen tuottajaksi

 

Vanhusten palvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja 3.12.2020

90 § Sosiaali- ja terveystoimen vanhusten palvelujen toimipisteiden aukioloaikojen väliaikaiset muutokset

 

Vanhusten palvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja 7.12.2020

91 § Teholeidit Oy hyväksyminen yksityiseksi sosiaalipalvelujen tuottajaksi

92 § Kultaiset hoitajat Oy hyväksyminen vanhusten palvelujen tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi

 

Vanhusten palvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja 11.12.2020

93 § Hopea Joutsen Oy hyväksyminen vanhusten palvelujen säännöllisen kotihoidon palvelusetetelintuottajaksi

 

Vanhusten palvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja 14.12.2020

95 § Diferents Oy hyväksyminen vanhusten palvelujen kotisiivouksen palvelusetelituottajaksi

96 § Anne-Maarit Tuomala Tmi hyväksyminen yksityiseksi sosiaalipalvelujen tuottajaksi

 

Vanhusten palvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja 7.12.2020

27 § Palveluesimiehen viran vakituinen täyttäminen vanhusten palvelujen pitkäaikaishoidossa

 

Vanhusten palvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja 13.12.2020

29 § Asiakasohjauspäällikön viran vakinainen täyttäminen vanhusten palveluissa

 

Vanhusten palvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja 15.12.2020

30 § Erikoislääkäri täyttämättä jättäminen vakanssi 322954 Vanhusten palveluissa

31 § Erikoislääkärin vakinainen täyttäminen vakanssi 322307 Vanhusten palveluihin

 

 

Päätös 

 Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Käsittely

 Esittelijän tekemät lisäykset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa