Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2020/Pykälä 127

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

6642/00.01.02/2020

 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2020 § 127

 

 

§ 127

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksista päättäminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Yli-Koski Elina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Metso Juha

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää pitää kevään 2021 kokoukset

torstai 21.1. (päätetty aiemmin)
keskiviikko 10.2.
keskiviikko 17.3.
keskiviikko 21.4.
keskiviikko 26.5.
keskiviikko 16.6.
keskiviikko 25.8.

Kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 16.30.

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

 Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus 

Espoon kaupungin hallintosäännössä II osassa määrätään toimielimen kokousajasta ja paikasta, kokouksen koolle kutsumisesta sekä varajäsenen kutsumisesta seuraavaa:

 

2 § Kokousaika ja -paikka

 

Toimielin pitää kokouksensa päättäminään aikoina ja paikassa.

 

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

 

3 § Kokouksen koollekutsuminen

 

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsun yhteydessä toimitetaan kokouksen esityslista, jossa tulee olla selostus ja päätöksenteon perustelut kustakin käsiteltävänä olevasta asiasta ja päätösehdotus. Kokouskutsu voidaan

toimittaa myös sähköisesti.

 

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus. Esityslista toimitetaan myös varajäsenille tiedoksi, mikäli salassapidosta ei muuta johdu.

 

9 § Varajäsenen kutsuminen

 

Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään.

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa