Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto
Pöytäkirja 02.11.2020/Pykälä 122

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5094/10.00.02/2020

 

 

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 02.11.2020 § 122

 

 

§ 122

Tonttivaraus Matinkylässä korttelissa 23313 Rakennuttajatoimisto HTJ Oylle

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Lindberg Jouni

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päättää varata korttelin 23313 liitekartan mukaisesti Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:lle 28.2.2021 saakka seuraavin ehdoin:

1
Varauksensaaja valtuutetaan tekemään maaperätutkimuksia, hakemaan tonttijaon ja rakennuslupia hankkeiden toteuttamiseksi.

2
Varauksensaaja valmistelee yhdessä kaupungin kanssa luovutuskirjat siten että ne ovat käsittelyssä helmikuussa 2021.

3
Luovutuskirjoihin sisällytetään selkeät ehdot Elmo-konseptin toteuttamisesta kohteessa.

4
Kaupunki luovuttaa ara-rakennusoikeuden suoraan ara-toimijalle. Tonttijaossa kohde erotetaan omaksi tontiksi.

5
Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista
kustannuksista, haitoista tai vahingoista siinäkään tapauksessa, että
varaus raukeaa tai tontinluovutusehdoista ei päästä sopimukseen ja
varaus ei johda tontin luovutukseen.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

Selostus 

 

Aikaisempi varaus

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on aiemmin myöntänyt vuosina 2016- 2019 suunnitteluvarauksen asemakaavan laatimista ja elämänkaariasumiskohteen suunnittelua sekä

siihen liittyvien taloudellisten ja asemakaavallisten

toteutusmahdollisuuksien tutkimista varten.

 

Alueen asemakaava on vahvistunut keväällä 2020 ja siten suunnitteluvarausta ei tarvitse enää jatkaa. Luovutuskirjojen laatimista ja niihin liittyvää päätöksentekoa varten tarvitaan tontin varaamiselle aikaa helmikuulle 2021 saakka.

 

Tonttivarausalue sijaitsee Matinkylässä Suomenlahdentien ja Kalastajantien kulmauksessa. Alueen pinta-ala on noin 2 ha. Alue muodostuu kaupungin omistamista yleisten alueiden 23K ja 23P56 osista.

 

Hankkeen sisältö

 

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n tavoitteena on kehittää alueella

Elämänkaariasumiskonseptia, jossa asunnot suunnitellaan ja rakennetaan mahdollisimman monenlaisille asukkaille toimiviksi iästä ja

elämäntilanteesta riippumatta. Lähtökohdat HTJ:n kehitysprojektille

on muodostanut Aalto-yliopiston ELMO-tutkimushanke, jonka tuloksia alueella pyritään soveltamaan. Hankkeessa toteutetaan eri ikäryhmille

muuntojoustavia asuntoja ja yhteisöllisyyttä.

 

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy toimii tulevissa hankkeissa rakennuttajakonsulttina ja tontit tullaan luovuttamaan heidän valitsemilleen tahoille kaupungin tavanomaisin luovutusehdoin. Luovutusehtoja tarkennetaan vielä konseptin toteutumisen vakuudeksi. Ara-toteuttajan valitsee kaupunki ja ara-tuotantoa korttelissa on suunniteltu nuorisoasumiselle. Hankkeen toteutus on melko vaativa, koska pysäköintilaitos on yhteinen ja koko kortteli rakennetaan samanaikaisesti.

 

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa