Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Pöytäkirja 29.09.2022 klo 17:31 - 19:04 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Julkaistu: 04.10.2022Pöytäkirja PDF-muodossa
86   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
87   Val av protokolljusterare
88 Riktlinjerna och målen i Esbos strategi 2023, budgetförslaget för 2023 och ekonomiplanen för 2023-2025, nämnden Svenska rum
89   Nämnden Svenska rums utlåtande om investeringarna i affärsverket Esbo lokalers förslag till budget för 2023 och ekonomiplan för 2023-2031
90 Utlåtande om motion om att inleda skolpolisverksamhet
91 Utlåtande om motion om att i Esbo möjliggöra fullgörandet av läroplikten i närskolan också efter att ett barn fyllt 17 år
92 Utlåtande om motion om begränsning av modersmålsundervisning för personer med ett främmande språk som modersmål i grundskolorna i Esbo
93   Ändring i direktionen för Vindängens skola
94 Beslut, brev och aktuella ärenden
95   Beslut av tjänsteinnehavare och direktioner

Osallistuja Tehtävä
Gästrin Eva-Lena ordförande
Becker Emilia medlem
Norrgrann Tom medlem
Vehmanen Emma-Stina medlem
Hertell Sirpa medlem
Salmela Pasi medlem
Ahlefelt Anne medlem
Ramm-Schmidt Henrik medlem
Lundén Rasmus medlem
Helmes Marianne medlem
Nyman Henri medlem
Krohn Hannele ersättare
Strömberg Lilian ersättare
Laiho Mia representant för stadsstyrelsen
Weurlander Hans representant för ungdomsfullmäktige
Jaakkola Tomas representant för personalen
Rinta-aho Harri direktör för sektorn för fostran och lärande
Ketonen Timo ekonomi- och förvaltningsdirektör
Högström Barbro direktör för svenska bildningstjänster
Toivonen Auli specialplanerere
Hinkkanen Lena kommunikationsspecialist
Pullinen Paula förvaltningsplanerare, sekreterare