<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 31.05.2022 / Muut kokouksessa esille tulevat asiat]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 31.05.2022 / Vuoden 2023 talousarvion ja -suunnitelman 2023-2025 valmistelun lähtökohdat]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 31.05.2022 / Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen osavuosikatsaus 1/2022 ajalta tammi-huhtikuu]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 31.05.2022 / Pääkaupunkiseudun tarkastuslautakuntien sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) vuoden 2022 yhteisarviointi]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 31.05.2022 / Tarkastuslautakunnan toimikauden 2021-2025 arviointisuunnitelman päivitys ja vuoden 2022 arviointiohjelma sekä kokoukset]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 31.05.2022 / Vuoden 2021 arviointikertomuksen palautekeskustelu]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 31.05.2022 / Pöytäkirjan tarkastajan valinta]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 31.05.2022 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Kulttuurilautakunta 24.05.2022 / Viranhaltijoiden päätökset]]><![CDATA[Kulttuurilautakunta 24.05.2022 / Oikaisuvaatimus kulttuurijohtajan kulttuurin projektiavustuksia koskevaan päätökseen, Yleiset asiat, § 5/2022]]><![CDATA[Kulttuurilautakunta 24.05.2022 / Kulttuurin taideapurahat vuodelle 2022, erä 2]]><![CDATA[Kulttuurilautakunta 24.05.2022 / Kulttuurin projektiavustukset vuodelle 2022, erä 2]]><![CDATA[Kulttuurilautakunta 24.05.2022 / Kulttuurilautakunnan vuoden 2022 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 1 tilanteessa 30.4.2022]]><![CDATA[Kulttuurilautakunta 24.05.2022 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta]]><![CDATA[Kulttuurilautakunta 24.05.2022 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.05.2022 / Lausuntoja, päätöksiä ja kirjelmiä]]><![CDATA[Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.05.2022 / Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2022 ensimmäinen osavuosikatsaus]]><![CDATA[Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.05.2022 / Lausuman antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Siikjärvenpellon vaiheittaista asemakaavan muutosta koskevassa valitusasiassa]]><![CDATA[Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.05.2022 / Solmukuja, vaiheittaisen asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue VK4006, 34. kaupunginosa Espoonlahti]]><![CDATA[Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.05.2022 / Metsänpojanpolku, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi alue 213411, 16. kaupunginosa Pohjois-Tapiola]]><![CDATA[Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.05.2022 / Karapelto, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi, alue 130516, 54. kaupunginosa, Kilo (Kh-Kv-asia)]]><![CDATA[Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.05.2022 / Maarinsolmu, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi, alue 221400, 10. kaupunginosa Otaniemi, 12. kaupunginosa Tapiola ja 16. kaupunginosa Pohjois-Tapiola (Kh-Kv-asia), pöydälle 11.5.2022]]><![CDATA[Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.05.2022 / Lautakunnan seminaarin jatkotoimet, pöydälle 11.5.2022]]><![CDATA[Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.05.2022 / Pöytäkirjan tarkastajan valinta]]><![CDATA[Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.05.2022 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.05.2022 / Oikaisuvaatimus erityisluokan perustamisesta]]><![CDATA[Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.05.2022 / Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen ja nuorisopalveluiden viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien ja nuorisoasiainjaoston päätökset]]><![CDATA[Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.05.2022 / Oikaisuvaatimus varhaiskasvatuksen asiakasmaksun huojennuspäätöksestä]]><![CDATA[Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.05.2022 / Oikaisuvaatimus päätoimisen tuntiopettajan valinnasta]]><![CDATA[Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.05.2022 / Suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2022 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 1 tilanteessa 30.4.2022]]>