<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Nämnden Svenska rum 29.09.2022 / Beslut, brev och aktuella ärenden]]><![CDATA[Nämnden Svenska rum 29.09.2022 / Ändring i direktionen för Vindängens skola]]><![CDATA[Nämnden Svenska rum 29.09.2022 / Utlåtande om motion om begränsning av modersmålsundervisning för personer med ett främmande språk som modersmål i grundskolorna i Esbo]]><![CDATA[Nämnden Svenska rum 29.09.2022 / Utlåtande om motion om att i Esbo möjliggöra fullgörandet av läroplikten i närskolan också efter att ett barn fyllt 17 år]]><![CDATA[Nämnden Svenska rum 29.09.2022 / Utlåtande om motion om att inleda skolpolisverksamhet]]><![CDATA[Nämnden Svenska rum 29.09.2022 / Nämnden Svenska rums utlåtande om investeringarna i affärsverket Esbo lokalers förslag till budget för 2023 och ekonomiplan för 2023-2031]]><![CDATA[Nämnden Svenska rum 29.09.2022 / Riktlinjerna och målen i Esbos strategi 2023, budgetförslaget för 2023 och ekonomiplanen för 2023-2025, nämnden Svenska rum]]><![CDATA[Nämnden Svenska rum 29.09.2022 / Val av protokolljusterare]]><![CDATA[Nämnden Svenska rum 29.09.2022 / Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet]]><![CDATA[Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.09.2022 / Päätöksiä ja kirjelmiä]]><![CDATA[Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.09.2022 / Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023-2025]]><![CDATA[Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.09.2022 / Kiiltokallio, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen alue 240306 26. kaupunginosa, Mankkaa]]><![CDATA[Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.09.2022 / Leppävaaranaukio, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 115604, 51. kaupunginosa Leppävaara (Kh-Kv-asia)]]><![CDATA[Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.09.2022 / Pöytäkirjan tarkastajan valinta]]><![CDATA[Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.09.2022 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 26.09.2022 / Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 26.09.2022 / Viranhaltijoiden päätökset]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 26.09.2022 / Valtuustoaloite Espoon uudesta puurakentamisen edistämisohjelmasta (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 29.8.2022)]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 26.09.2022 / Valtuustokysymys Nuuksion koulun kiinteistön ja rakennuksen tulevaisuudesta (Kh-Kv-asia)]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 26.09.2022 / Oikaisuvaatimus toimitilapäällikön päätökseen koskien väestönsuojapaikkojen käyttösopimuksen tekemistä Asunto Oy Espoon Kultahöyhen -nimisen asunto-osakeyhtiön kanssa]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 26.09.2022 / Oikaisuvaatimus toimitilapäällikön päätökseen koskien väestönsuojapaikkojen käyttösopimuksen tekemistä Asunto Oy Espoon Aurinkosiipi -nimisen asunto-osakeyhtiön kanssa]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 26.09.2022 / Kulttuurikeskuksen teatterin hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia)]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 26.09.2022 / Tilapalvelut-liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi käyttötalouden osalta 2023-2025]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 26.09.2022 / Tilapalvelut-liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023 - 2031 investointien osalta]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 26.09.2022 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 26.09.2022 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Liikuntalautakunta 22.09.2022 / Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset]]><![CDATA[Liikuntalautakunta 22.09.2022 / Viranhaltijoiden päätökset]]><![CDATA[Liikuntalautakunta 22.09.2022 / Vuoden 2023 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2023 - 2025 taloussuunnitelma]]><![CDATA[Liikuntalautakunta 22.09.2022 / Liikuntalautakunnan lausunto Tilapalvelut-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2023-2031 (valmistelutilanne 30.8.2022)]]>