<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Liikuntalautakunta 09.02.2023 / Viranhaltijoiden päätökset]]><![CDATA[Liikuntalautakunta 09.02.2023 / Oikaisuvaatimus koulutusavustus 2022]]><![CDATA[Liikuntalautakunta 09.02.2023 / Vuoden 2022 espoolainen nuori urheilija, valmentaja, seura ja urheiluteko]]><![CDATA[Liikuntalautakunta 09.02.2023 / Liikuntatilojen ja suorituspaikkojen jakoperusteiden muutos]]><![CDATA[Liikuntalautakunta 09.02.2023 / Liikuntalautakunnan vuoden 2023 käyttösuunnitelman hyväksyminen]]><![CDATA[Liikuntalautakunta 09.02.2023 / Liikuntalautakunnan vuoden 2022 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 4/ ennakkotilinpäätös tilanteessa 31.12.2022]]><![CDATA[Liikuntalautakunta 09.02.2023 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta]]><![CDATA[Liikuntalautakunta 09.02.2023 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 06.02.2023 / Salassa pidettävä asia, JulkL 24 §]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 06.02.2023 / Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 06.02.2023 / Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 06.02.2023 / Valtuustokysymys asemakaavoituksessa järjestettyjen jalankulkuyhteyksien sijainnin merkitsemisestä maastoon]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 06.02.2023 / Valtuustokysymys suojeltujen rakennusten kunnossapidon varmistamisesta]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 06.02.2023 / Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Komeetanrinne, asemakaavan muutos, alue 322025, koskevasta valituksesta]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 06.02.2023 / Lausunto Väylävirastolle Espoo-Salo-oikoradan yleissuunnitelmasta]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 06.02.2023 / Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajojen nostaminen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 06.02.2023 / Espoon erityisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat laitokset vuoden 2023 eduskuntavaaleissa]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 06.02.2023 / Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seuranta 2022 (kv-asia)]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 06.02.2023 / Ennakkotietoa tilinpäätöksestä 2022 (Kv-asia)]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 06.02.2023 / Hallintosäännön tarkistaminen sosiaali- ja terveyshuollon järjestämisvastuun siirtymisen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle ym. johdosta (Kv-asia)]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 06.02.2023 / Valtuuston päätösten laillisuusvalvonta]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 06.02.2023 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 06.02.2023 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 06.02.2023 / Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 06.02.2023 / Liike- ja toimistorakennusten tontin varaaminen Nöykkiöstä Temotek Oy:lle liiketilahankkeen suunnittelua varten (49-30-350-14)]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 06.02.2023 / Suunnitteluvarauksen jatkaminen Suviniitystä T2H Espoo Oy:lle ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elolle (49-40-190-5, 49-40-382-5 ja 49-40-384-2)]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 06.02.2023 / Asuinkerrostalotontin myynti Laajalahdesta As. Oy Espoon Pukstaaville (49-17-18-34)]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 06.02.2023 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 06.02.2023 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 02.02.2023 / Viranhaltijoiden päätökset]]>