<![CDATA[Dynasty]]>https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames<![CDATA[Pelastuslaitoksen johtokunta 10.03.2021 / Johtokunnanalaiset viranhaltijapäätökset]]>https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021259-9<![CDATA[Pelastuslaitoksen johtokunta 10.03.2021 / Pelastuslaitoksen johtokunnan itsearviointi]]>https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021259-8<![CDATA[Pelastuslaitoksen johtokunta 10.03.2021 / Toiminnan ja talouden tilannekatsaus]]>https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021259-7<![CDATA[Pelastuslaitoksen johtokunta 10.03.2021 / Sisäministeriön toimenpidekehotus hätäkeskustietojärjestelmän käytöstä]]>https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021259-6<![CDATA[Pelastuslaitoksen johtokunta 10.03.2021 / Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen vuoden 2021 käyttösuunnitelman hyväksyminen]]>https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021259-5<![CDATA[Pelastuslaitoksen johtokunta 10.03.2021 / Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen tilinpäätös 2020]]>https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021259-4<![CDATA[Pelastuslaitoksen johtokunta 10.03.2021 / Länsi-Uudenmaan alueen pelastustoimen asiantuntijalausunto hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä 241/2020 vp, sote- ja pelastustoimen uudistus]]>https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021259-3<![CDATA[Pelastuslaitoksen johtokunta 10.03.2021 / Pöytäkirjan tarkastajan valinta]]>https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021259-2<![CDATA[Pelastuslaitoksen johtokunta 10.03.2021 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]>https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021259-1<![CDATA[Rakennuslautakunta 09.03.2021 / Lausuntoja, päätöksiä ja kirjelmiä]]>https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021266-11<![CDATA[Rakennuslautakunta 09.03.2021 / Uudisrakennuslupa 2020-2084 Niittyportti 2]]>https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021266-10<![CDATA[Rakennuslautakunta 09.03.2021 / Uudisrakennuslupa 2021-184 Jousenpuistonkatu 10]]>https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021266-9<![CDATA[Rakennuslautakunta 09.03.2021 / Uudisrakennuslupa 2021-183 Jousenpuistonkatu 6]]>https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021266-8<![CDATA[Rakennuslautakunta 09.03.2021 / Uudisrakennuslupa 2021-182 Jousenpuistonkatu 8]]>https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021266-7<![CDATA[Rakennuslautakunta 09.03.2021 / Uudisrakennuslupa 2021-139 Perkkaankuja 2]]>https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021266-6<![CDATA[Rakennuslautakunta 09.03.2021 / Uudisrakennuslupa 2021-51 Pitkännotkonpiha 1]]>https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021266-5<![CDATA[Rakennuslautakunta 09.03.2021 / Oikaisuvaatimus uudisrakennuslupaa 2017-1612 koskevasta maksusta nro 2126900220]]>https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021266-4<![CDATA[Rakennuslautakunta 09.03.2021 / Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle rakennusvalvontaviranomaisen luvasta 2020-2050, Hiiralankuja 4, 02160 ESPOO]]>https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021266-3<![CDATA[Rakennuslautakunta 09.03.2021 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta]]>https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021266-2<![CDATA[Rakennuslautakunta 09.03.2021 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]>https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021266-1<![CDATA[Nämnden Svenska rum 04.03.2021 / Beslut, brev och aktuella ärenden]]>https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021271-5<![CDATA[Nämnden Svenska rum 04.03.2021 / Beslut av tjänsteinnehavare och direktioner]]>https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021271-4<![CDATA[Nämnden Svenska rum 04.03.2021 / Godkännande av verksamhetsplanen för år 2021 för nämnden Svenska rum]]>https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021271-3<![CDATA[Nämnden Svenska rum 04.03.2021 / Val av protokolljusterare]]>https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021271-2<![CDATA[Nämnden Svenska rum 04.03.2021 / Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet]]>https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021271-1<![CDATA[Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 03.03.2021 / Suomenkielisen varhaiskasvatuksen viranhaltijoiden sekä varhaiskasvatusjaoston päätökset]]>https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021257-10<![CDATA[Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 03.03.2021 / Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset]]>https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021257-9<![CDATA[Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 03.03.2021 / Nuuksion koulun johtokunnan jäsenen eropyyntö ja jäsenen sekä varajäsenen vaali]]>https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021257-8<![CDATA[Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 03.03.2021 / Lahnuksen koulun johtokunnan henkilöstön edustajan eropyyntö ja täydennysvaali]]>https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021257-7<![CDATA[Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 03.03.2021 / Kilon koulun perusopetuksen järjestäminen 1.8.2021 lukien (palautettu 20.1.2021) (pöydälle 3.2.2021 ja 16.2.2021)]]>https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021257-6