<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Valtuusto 22.04.2024 / Kokouksessa jätetyt aloitteet ja kysymykset]]><![CDATA[Valtuusto 22.04.2024 / Valtuustoaloite Palttinapuiston nurmialueen käytettävyyden ja viihtyisyyden lisäämiseksi]]><![CDATA[Valtuusto 22.04.2024 / Kivimies, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 220209, 10. kaupunginosa Otaniemi]]><![CDATA[Valtuusto 22.04.2024 / Oittaan uimarannan pukutilat, uudisrakennus]]><![CDATA[Valtuusto 22.04.2024 / Hallintosäännön I osan 1. luvun 7 §:n mukainen luettelo vireillä olevista valtuustoaloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä]]><![CDATA[Valtuusto 22.04.2024 / Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden lautamiehen eronpyyntö ja täydennysvaali]]><![CDATA[Valtuusto 22.04.2024 / Keskusvaalilautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali]]><![CDATA[Valtuusto 22.04.2024 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta]]><![CDATA[Valtuusto 22.04.2024 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Nämnden Svenska rum 18.04.2024 / Beslut av tjänsteinnehavare och direktioner]]><![CDATA[Nämnden Svenska rum 18.04.2024 / Verksamhetsberättelsen för nämnden Svenska rum för år 2023]]><![CDATA[Nämnden Svenska rum 18.04.2024 / Ändring i timfördelning för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo fr.o.m. 1.8.2024]]><![CDATA[Nämnden Svenska rum 18.04.2024 / Principer för startpengsunderstöd för småbarnspedagogik]]><![CDATA[Nämnden Svenska rum 18.04.2024 / Val av protokolljusterare]]><![CDATA[Nämnden Svenska rum 18.04.2024 / Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet]]><![CDATA[Liikuntalautakunta 18.04.2024 / Viranhaltijoiden päätökset]]><![CDATA[Liikuntalautakunta 18.04.2024 / Liikuntalautakunnan kokousaikataulu kaudelle 2024-2025]]><![CDATA[Liikuntalautakunta 18.04.2024 / Vetoomus Puolarmaarin tenniskentän sulkemisesta]]><![CDATA[Liikuntalautakunta 18.04.2024 / Liikuntatoiminta- ja erityisryhmien liikuntatoiminta-avustus 2024]]><![CDATA[Liikuntalautakunta 18.04.2024 / Liikunnan ja urheilun tulosyksikön maksujen tarkistaminen]]><![CDATA[Liikuntalautakunta 18.04.2024 / Liikuntalautakunnan lausunto kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointitarpeista vuosille 2025-2034]]><![CDATA[Liikuntalautakunta 18.04.2024 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta]]><![CDATA[Liikuntalautakunta 18.04.2024 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Kasvun ja oppimisen lautakunta 17.04.2024 / Kivimiehen koulun johtokunnan varsinaisen jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali]]><![CDATA[Kasvun ja oppimisen lautakunta 17.04.2024 / Saarnilaakson koulun johtokunnan henkilöstöjäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali]]><![CDATA[Kasvun ja oppimisen lautakunta 17.04.2024 / Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen ja nuorisopalveluiden viranhaltijoiden sekä peruskoulujen johtokuntien päätökset]]><![CDATA[Kasvun ja oppimisen lautakunta 17.04.2024 / Espoon yhteislyseon opiskelijoiden lukiokoulutuksen järjestäminen lukuvuodesta 2027-2028 alkaen]]><![CDATA[Kasvun ja oppimisen lautakunta 17.04.2024 / Lukuvuoden 2024–2025 oppilaspaikoista päättäminen vuosiluokilla 1–6]]><![CDATA[Kasvun ja oppimisen lautakunta 17.04.2024 / Pöytäkirjan tarkastajan valinta]]><![CDATA[Kasvun ja oppimisen lautakunta 17.04.2024 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]>