Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/official_decisions&show=30

Sivistystoimen johtaja

Vuosi 2021  
05.03.2021
Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön opettajan virkojen nimikemuutokset 1.8.2021 alkaen
05.03.2021
Perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Espoon kaupungin yläkouluissa
04.03.2021
Ymmerstan koulun käytöstä poistettujen ompelukoneiden luovuttaminen korvauksetta
18.02.2021
Valtionavustuksen hakematta jättäminen opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen 2021

Vuosi 2020  
21.12.2020
Valtionavustuksen hakeminen (Valtion erityisavustus syksyn 2020 ylioppilastutkinnon lisäresurssitarpeiden korvaamiseen)
21.12.2020
Korjaus päätökseen sivistystoimen maksamattomien saatavien tileiltä poistaminen vuodelta 2019
21.12.2020
Valtionavustukset vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen vuonna 2020
17.12.2020
Perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Mainingin koulussa
17.12.2020
Kirjastopalvelupäällikön viran nimikkeen muuttaminen asiakaspalvelupäällikön nimikkeeksi
17.12.2020
Sivistystoimen maksamattomien saatavien tileiltä poistaminen vuodelta 2019
17.12.2020
Valtionavustusten hakeminen liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin 2021 Sivistystoimi
15.12.2020
Päätös Kansaneläkelaitoksen ja Espoon kaupungin välillä tehtävästä sopimuksesta lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta
10.12.2020
Yhteistyösopimus lukiokurssitarjonnan kehittämisestä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian kanssa
10.12.2020
Kellomuseosäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen
10.12.2020
Valtionavustuksen hakematta jättäminen kielten tutoropettajatoimintaan 2020
04.12.2020
Valtionavustuksen hakeminen etsivään nuorisotyöhön
03.12.2020
Espoon kaupungin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyösopimukset Espoon seurakuntayhtymän kanssa
02.12.2020
Korjaus päätökseen erityisavustuksen hakeminen venäjänkielistä kirjastoa koskevan erityistehtävän hoitamiseen vuodelle 2021
02.12.2020
Musiikkivälineiden hankinta
02.12.2020
Päätös valtionavustuksen hakemisesta Suomen mallin toteuttamiseen
30.11.2020
Erityisavustuksen hakeminen maahanmuuttotaustaisten oppilaiden tukemiseen koulutuksen nivelvaiheissa
27.11.2020
Oppimistulosten arviointien tilaaminen
26.11.2020
Suomi.fi-palvelujen valtuusoikeudet Espoon kaupungin sivistystoimen toimialalla
26.11.2020
Kaupungin ja koulutuskuntayhtymä Omnian välisen nuorten työpajatoimintaa koskevan sopimuksen irtisanominen
24.11.2020
Espoon kaupungin edustajien nimeäminen Bildningsalliansen rf syyskokoukseen 2020
24.11.2020
Laskenta-asiantuntijan kelpoisuusvaatimuksen laajentaminen vakanssinumero 481102
19.11.2020
Erityisavustukset liikunnallisen elämäntavan paikallisiin kehittämishankkeisiin, Liikkuva varhaiskasvatus
18.11.2020
Lippulaivan kirjaston kestävän kehityksen mukaisten sisustussuunnittelun ja kalustuksen hankinnan keskeyttämispäätös
11.11.2020
Yhteistyösopimus Espoon kaupungin Fulbright Suomi säätiön Oulun kaupungin ja Limingan kunnan kansainvälisyysprojektista 2020 2022
11.11.2020
Varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta Kirsikkapuun päiväkoti Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen irtisanominen
06.11.2020
Perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Karakallion koulussa
05.11.2020
Valtionavustuksen hakematta jättäminen - Valtionavustus lukion oppimateriaalihankkeisiin jotka edistävät laaja-alaista osaamista ja tulevaisuustaitoja sekä korkeakouluyhteistyötä yms.