Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/official_decisions&show=30

Direktör för Svenska bildningstjänster

Vuosi 2021  
19.02.2021
Timlärare i engelska i grundskolan, anställning i tjänsteförhållande tills vidare, skolan där tjänsten är lokaliserad då tjänsteförhållandet inleds Storängens skola. Tjänsten är lokaliserad i resultatenheten Svenska bildningstjänster, ar...
19.02.2021
Klasslärare, anställning i fast tjänst, vakansnummer 800943, skolan där tjänsten är lokaliserad då tjänsteförhållandet inleds Mattlidens skola. Tjänsten är lokaliserad i resultatenheten Svenska bildningstjänster, arbetsnummer ESPOO-03-2...
19.02.2021
Klasslärare, anställning i fast tjänst, vakansnummer 801073, skolan där tjänsten är lokaliserad då tjänsteförhållandet inleds Mattlidens skola. Tjänsten är lokaliserad i resultatenheten Svenska bildningstjänster, arbetsnummer ESPOO-03-29...
19.02.2021
Klasslärare, anställning i fast tjänst, 800948, skolan där tjänsten är lokaliserad då tjänsteförhållandet inleds Mattlidens skola. Tjänsten är lokaliserad i resultatenheten Svenska bildningstjänster, arbetsnummer ESPOO-03-2906-20
19.02.2021
Lektor i gymnastik i grundskolan, anställning i fast tjänst, 803954, skolan där tjänsten är lokaliserad då tjänsteförhållandet inleds: Mattlidens skola. Tjänsten är lokaliserad i resultatenheten Svenska bildningstjänster, arbetsnummer ES...
19.02.2021
Lärare för språk- och kulturgrupper, anställning i tjänsteförhållande tills vidare, tjänsten är lokaliserad i resultatenheten Svenska bildningstjänster, arbetsnummer ESPOO-03-11-21
19.02.2021
Ansökan om understöd för personalutbildning för undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken 2021 från Utbildningsstyrelsen
12.02.2021
Timlärare i religion och historia i grundskolan, anställning i tjänsteförhållande tills vidare, skolan där tjänsten är lokaliserad då tjänsteförhållandet inleds: Storängens skola. Tjänsten är lokaliserad i resultatenheten Svenska bildnin...
12.02.2021
Klasslärare, anställning i fast tjänst, vakansnummer 800950, skolan där tjänsten är lokaliserad då tjänsteförhållandet inleds Smedsby skola. Tjänsten är lokaliserad i resultatenheten Svenska bildningstjänster, arbetsnummer ESPOO-03-2843-20
12.02.2021
Specialklasslärare, anställning i fast tjänst, vakansnummer 949003, skolan där tjänsten är lokaliserad då tjänsteförhållandet inleds Finno skola. Tjänsten är lokaliserad i resultatenheten Svenska bildningstjänster, arbetsnummer ESPOO-03-...
12.02.2021
Specialklasslärare, anställning i fast tjänst, vakansnummer 804906, skolan där tjänsten är lokaliserad då tjänsteförhållandet inleds Finno skola. Tjänsten är lokaliserad i resultatenheten Svenska bildningstjänster, arbetsnummer ESPOO-03-...
10.02.2021
Lektor i finska, anställning i fast tjänst, vakansnummer 805907, skolan där tjänsten är lokaliserad då tjänsteförhållandet inleds Mattlidens gymnasium. Tjänsten är lokaliserad i resultatenheten Svenska bildningstjänster, arbetsnummer ES...

Vuosi 2020  
22.12.2020
Korrigering av beslutet gällande ändring av tjänsteutövningsskyldigheten för ledare inom småbarnspedagogik inom Svenska bildningstjänster
14.12.2020
Beslut om avtal om uppsökande ungdomsarbete för Esbounga på svenska
10.12.2020
Ledare inom småbarnspedagogik anställning i fast tjänst i Kungsgårds daghem
12.11.2020
Rektor anställning i fast tjänst i Finno skola