Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 27.09.2023/Pykälä 148Asianumero 1096/12.01.00/2023

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 27.09.2023 § 148

 

 

§ 148

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätöksen 19.4.2023 § 79 virheen korjaaminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kilpeläinen Anna

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

 

Päätösehdotus Esittelijä

 Perusopetuksen johtaja Nurmi Juha

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta korjaa päätöksessään 19.4.2023 § 79 olleet virheellisyydet oheismateriaaleissa selostusosan mukaisesti.

 

sittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Hallintolain 51 §:n mukaan viranomaisen on korjattava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka niihin verrattava selvä virhe.

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta on 19.4.2023 § 79 merkinnyt tiedoksi Opetushallituksen 2.12.2022 hyväksymät opiskeluhuoltoa koskevat muutokset (OPH-4606-2022) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (104/011/2014) ja päättänyt poistaa Espoon suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelmasta opiskeluhuoltoa koskevan luvun 8. Oppilashuolto määräykseen OPH-4606-2022 perustuen.

 

Lautakunnan päätöksen oheismateriaalina on pitänyt olla Määräys OPH-4606-2022 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muuttaminen ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset.

 

Päätöksen oheismateriaalien otsikot ovat olleet oikein, mutta asiakirjoina on erehdyksestä olleet samassa kokouksessa toisessa asiassa (§ 78) käsitellyt perusopetukseen valmistavan opetuksen perusteiden muuttamista koskeva määräys ja muutokset. Päätös tulee oheismateriaalien osalta korjata.

 

Päätöshistoria

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 19.04.2023 § 79

 

Päätösehdotus Perusopetuksen johtaja Nurmi Juha

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

1
merkitsee tiedoksi Opetushallituksen 2.12.2022 hyväksymät opiskeluhuoltoa koskevat muutokset (OPH-4606-2022) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (104/011/2014)

2
päättää poistaa Espoon suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelmasta opiskeluhuoltoa koskevan luvun 8. Oppilashuolto määräykseen OPH-4606-2022 perustuen

3
oikeuttaa tulosyksikön tekemään vähäisiä, teknisluontoisia muutoksia, mukaan lukien päivittämään termit opiskeluhuolto, hyvinvointialue sekä sosiaali- ja terveyspalvelut Espoon suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelmaan

4
toteaa, että oppilas- ja opiskelijahuoltolain 13 §:n mukainen koulutuksen järjestäjäkohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma tuodaan erikseen lautakunnan käsiteltäväksi.

Muutokset tulevat voimaan 1.8.2023 lukien.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Määräys OPH-4606-2022 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muuttaminen

-

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

 

Tiedoksi