Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.06.2023/Pykälä 55


Arviointikertomus 2022

Asianumero 661/00.03.00/2023

 

 

 

Tekninen lautakunta 14.06.2023 § 55

 

 

§ 55

Vuoden 2022 arviointikertomus

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Jarner Kim

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

 

Päätösehdotus Esittelijä

 Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2022 arviointikertomuksen.

Tekninen lautakunta yhtyy tarkastuslautakunnan johtopäätöksiin kaupunkitekniikan keskuksen osalta.

Espoon ennakoitua suurempi väkiluvun kasvu vaikuttaa infrapalvelujen tuottamisen riittävyyteen. Kaupunkitekniikan tulosyksikön kunnossapidon määrärahat eivät kasva samaan tahtiin kuin kunnossapidettävät pinta-alat. Lisäksi raaka-aineiden kustannukset ovat nousseet muun muassa inflaation vaikutuksesta.

Kotikadut kuntoon -ohjelman toteuttaminen on viivästynyt investointimäärärahojen niukkuuden vuoksi niin, että nykyvauhdilla ohjelman toteutuksen arvioidaan valmistuvan vasta 2040-luvulla. Olisi tärkeää saada vauhditettua ohjelman toteutusta niin, että se valmistuisi 2030-luvun kuluessa.

Tarkastuslautakunta suositteli (kohta 6.3), että Espoon tulee yhdessä muiden HSY-kuntayhtymän jäsenkuntien kanssa pohtia keinoja huonokuntoisen vesijohtoverkoston tehokkaammaksi saneeraamiseksi, jotta ohivuotojen takia laskuttamatta jäävän veden määrä vähenisi.

Tekninen lautakunta toteaa, että vuotovesien hallinta on yksi HSY-Vesihuollon tärkeimmistä omaisuudenhallintaan liittyvistä tavoitteista. Vuoden 2022 aikana HSY-Vesihuollolle valmistui vuotovesistrategiat niin vedenjakeluun kuin viemäröintiinkin liittyen ja aktiivinen työ vuotojen vähentämiseksi on käynnissä. HSY-Vesihuolto on rakentanut ja kehittänyt aluemittausjärjestelmää vedenjakeluverkostoon viime vuosien aikana tehostamaan vuotojen paikallistamista, mutta sen lisäksi tarvitaan resursseja, käytännön työtä ja tietenkin mahdollisuuden uusia nämä tunnistetut vuotoherkät verkosto-osuudet viipymättä, jotta saneerausvelkaa saadaan vähennettyä. Kaupunkitekniikan keskus tukee kuntayhtymää tässä työssä.

 

 

 

Käsittely Esittelijä täydensi päätösehdotusta kokouksessa.

 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Valtuusto päätti 15.5.2023 velvoittaa kaupunginhallitusta pyytämään lautakunnilta selvitykset ja kuvaukset toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdyttävä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi sekä toimittamaan ne käsiteltäväksi valtuustolle ja tiedoksi tarkastuslautakunnalle osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä.

 

Kaupungin ohjeiden mukaan, lautakunnat käsittelevät arviointikertomuksen vastaukset viimeistään kesäkuun aikana.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Arviointikertomus 2022

 

Tiedoksi