Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.06.2023/Pykälä 62


Asianumero 5686/03.05.02/2022

 

 

 

Tekninen lautakunta 14.06.2023 § 62

 

 

§ 62

Vastauksen antaminen oikaisuvaatimukseen, joka koskee kaupunkitekniikan keskuksen lakimiehen päätöstä 26.5.2023, jossa vahingonkorvausvaatimus hylättiin

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Haase Meri

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

 

Päätösehdotus Esittelijä

 Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen ja antaa vastauksen oikaisuvaatimuksen tekijälle selostusosan mukaisesti.

 

Käsittely Keskustelun kuluessa Heikki Seppä ehdotti Aulikki Pentikäisen, Camilla Lindyn ja Fred Granbergin kannattamina, että lautakunta palauttaisi asian uudelleen valmisteltavaksi. Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Päätös

Tekninen lautakunta palautti asian yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

Selostus Lakimies hylkäsi hakijan vahingonkorvausvaatimuksen päätöksellään 65 § 26.5.2023. Päätöksestä on tehty 9.6.2023 saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus esitetään hylättäväksi.

 

  1. Vahingonkorvausvaatimus

 

Vahingonkorvaushakemuksen mukaan hän on ajanut autollaan Kalajärvellä 26.10.2022 kello 15.55 Pohjoisentien ja Hiirisuontien risteyksessä olevan työmaa-alueen läpi. Hakija kertoo ajaneensa letkassa muiden autojen perässä, kun vanhan asfaltin ja korjattavan alueen rajalla auto on rysähtänyt melko kovaa maahan, sillä seurauksella, että hakijan auton pohjasta on irronnut muoviosa. Hakija hakee korvausta autonsa kärsimistä vaurioista.

 

  1. Päätös vahingonkorvauksen johdosta

 

Lakimies on päätöksellään 26.5.2023 hylännyt vahingonkorvaushakemuksen.

 

Kaupungin vahingonkorvausvastuuta arvioidaan vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) nojalla. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

 

Hallintolain (6.6.2003/434) 7 luvun 43 §:n mukaan viranomaisen on annettava kirjallinen päätös. Hakija on osoittanut vahingonkorvaushakemuksensa Espoon kaupungille. Koska työtä kaupungin toimeksiannosta suorittanut taho ei ole lukuisista yrityksistä huolimatta tavoittanut hakijaa asian selvittämiseksi, kaupunki on velvoitettu antamaan päätös asiasta.

 

Espoon kaupunki ei ole ollut työstä vastaava tai suorittava taho eikä näin ollen ole osapuolena mahdollisessa vahinkotapahtumassa.

 

Asiassa ei ole osoitettu Espoon kaupungin toiminnassa sellaista tahallisuutta tai tuottamusta, jonka perusteella kaupunki olisi vahingonkorvausvastuussa. Vahingonkorvaushakemus on näin ollen hylättävä.

 

  1. Oikaisuvaatimus ja sen perustelut

 

Oikaisuvaatimuksessaan hakija katsoo edelleen, että kaupunki on vahingonkorvausvastuussa. Hakijan mukaan asfalttiurakoitsija ei ole ottanut häneen yhteyttä millään tavoin. Hän on myöskin sitä mieltä, että vahinko olisi voitu välttää, mikäli työmaa-alueella olisi ollut käytössä jokin kiertoreitti.

 

  1. Perustelut oikaisuvaatimuksen hylkäämiselle

 

Kyse on ollut Espoon kaupungin toimeksiannosta, ja työn on suorittanut yksityinen urakoitsija. Espoon kaupunki ei ole ollut työstä vastaava tai suorittava taho eikä näin ollen ole osapuolena vahinkotapahtumassa. Urakoitsija on yrittänyt ottaa yhteyttä vahingonkärsineeseen hakijaan siinä kuitenkaan onnistumatta.

 

Kaupungin infra-asiantuntijan mukaan asfaltointikohteisiin ei rakenneta kiertoteitä, mikäli työmaa-alueen poikki pystyy ajamaan. Näin on hänen mukaansa ollut tässä tapauksessa. Lisäksi Hiirisuontiellä sekä Pohjoisentiellä on ollut tietyömerkit A11 varoittamassa edessä olevasta työmaasta. Työmaasta ei ole tehty muita vahinkoilmoituksia.

 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty seikkoja, joiden perusteella Espoon kaupunki olisi vahingonkorvausvastuussa. Oikaisuvaatimus on näin ollen hylättävä.

 

  1. Ratkaisuehdotus

 

Oikaisuvaatimus on hylättävä, koska asiassa ei ole osoitettu Espoon kaupungin toiminnassa sellaista toimenpidettä tai laiminlyöntiä, jonka perusteella kaupunki olisi vahingonkorvausvastuussa.

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

(Ei julkaista) Vahingonkorvausvaatimus 27.10.2022

-

(Ei julkaista) Lakimiehen päätös 26.5.2023

-

(Ei julkaista) Oikaisuvaatimus 9.6.2023

 

Tiedoksi