Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.05.2023/Pykälä 131Asianumero 289/10.03.02/2023

 

 

 

Kaupunginhallitus 08.05.2023 § 131

 

 

§ 131

Sunan koulun peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Lehtinen Maija

Hakkarainen Marko

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

 

Päätösehdotus Esittelijä

 Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Sunan koulun peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Hankkeen nimi on Sunan koulu, peruskorjaus ja laajennus. Projektinumero on PRH8143. Espoon kaupungin omistaman kiinteistön osoite on Solisevantie 10, 02760 Espoo.

 

Sunan koulu sijaitsee Espoon keskuksen palvelualueella, 49 kaupunginosan 40 Espoon keskus korttelin 40105 YO-tontilla 2. Tontilla sijaitseva koulu on kaavan mukaisesti 2-kerroksisen rakennus, rakennusoikeutta tontilla on 5 076 kem2, josta käytetty 3 150 kem2.

 

Hankesuunnitelma perustuu kasvun ja oppimisen lautakunnan tarveselvitykseen peruskorjauksena ja laajennuksena sekä ennen tarveselvitystä tehtyyn Tilapalvelut-liikelaitoksen sekä kasvun ja oppimisen toimialan yhteistyössä ohjaamiin viitesuunnitelmiin tilaohjelmineen.

 

Hankkeen tarkoitus tarve- ja hankesuunnitelman mukaan on peruskorjata ja laajentaa Sunan koulu 3-sarjaiseksi rakennusoikeuden puitteissa niin, että siihen sijoittuu arviolta 18 perusryhmää ja 3 pienryhmää, yhteensä noin 480 lasta. Nykytilassaan Sunan koulu on huonokuntoinen ja käyttöikänsä päässä. Rakennuksessa on runsaasti akuutteja korjaustarpeita koulutoiminnan turvallisen ja tarkoituksenmukaisen järjestämisen näkökulmasta. Syksyllä 2022 Sunan koulussa toimi 11 perusopetusryhmää sekä 3 luokkamuotoista erityisopetuksen pienryhmää, yhteensä noin 260 oppilasta.

 

Sunan koulu sijaitsee pientaloalueen ympäröimänä metsäisellä mäellä. Se koostuu kahdesta lähes samansuuntaisesta, osin kaksikerroksisesta siivestä. Espoon kouluja käsittelevässä sektori-inventoinnissa Sunan koulun on arvioitu kuuluvan korkeimpaan luokkaan. Kohteessa voidaan tunnistaa mm. identiteetti- ja symboliarvoja, kaupunkikuvallisia ja maisemallisia arvoja sekä rakennustaiteellisia ja säilyneisyysarvoja. Voimassa olevassa asemakaavassa koulurakennukseen ei ole asetettu kaupunkikuvaan ja arkkitehtuuriin liittyviä vaatimuksia.

 

Alueellisena tarkasteluna todetaan, että oppilasmäärä on väestöennusteen mukaan kasvava. Kasvun ja oppimisen toimiala haluaa kehittää

alueen palveluverkkoa siten, että se muodostuu kooltaan taloudellisista ja resurssoinniltaan toimivista toimintayksiköistä. Elinvoiman tulosalue näkee Sunan koulun tärkeänä alueen taiteen perusopetuksen ja muun kulttuurin ja liikunnan harrastustoiminnan toimipisteenä. Laajennus vastaa valtuuston (§144, 19.10.2020) hyväksymän, taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelman tavoitteeseen suuremmista yksiköistä. Tontti ja koulurakennus sijaitsee keskeisesti Espoon keskuksen alueella hyvin liikenneyhteyksin

saavutettavissa.

 

Sunan koulun peruskorjauksen ja laajennuksen alustavat laajuustiedot ovat lämpimien tilojen osalta 3 350 hym2, 4 459 htm2 ja 5 268 brm². Tavoitehinta on hyväksytyn investointiohjelman 2022 mukainen, 15 milj. euroa, 31 250 euroa/oppilas. Tavoitehinnan perusteella laskettu toimitilavuokra-arvio on 1,44 milj. euroa vuodessa. Ensikertaiseen kalustamiseen kasvun ja oppimisen toimiala on varannut 545 000 euroa. Hanke tarvitsee väistötilan.

 

Hankkeen tarveselvitys on hyväksytty kasvun ja oppimisen lautakunnassa 20.04.2022 § 60 ja lausunto hankesuunnitelmasta on saatu 29.3.2023 § 58.

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 24.04.2023 § 29

 

 

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Sunan koulun peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

Liitteet

1

Hankesuunnitelma, Sunan koulun peruskorjaus ja laajennus

 

Oheismateriaali

-

Kasvun ja oppimisen lautakunnan lausunto Sunan koulun hankesuunnitelmasta 29.3.2023 § 58

 

Tiedoksi