Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.04.2023/Pykälä 119869/06.01.00/2023

 

 

 

Kaupunginhallitus 17.04.2023 § 119

 

 

§ 119

Valtuustoaloite kaatumis- ja putoamistapaturmien ennaltaehkäisystä ja nastakenkien hankinnan selvittämisestä ikääntyneille espoolaisille (Kv-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Ferm Niko

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi selostusosan vastauksena valtuutettu Arja Juvonen ym. 27.2.2023 tekemään valtuustoaloitteeseen kaatumis- ja putoamistapaturmien ennaltaehkäisystä ja nastakenkien hankinnan selvittämisestä ikääntyneille espoolaisille ja THL:n kaatumis- ja putoamistapaturmien ennaltaehkäisy-ohjelman edistämisestä ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Arja Juvonen ja 23 muuta valtuutettua ovat jättäneet 27.2.2023 valtuustoaloitteeseen kaatumis- ja putoamistapaturmien ennaltaehkäisystä ja nastakenkien hankinnan selvittämisestä ikääntyneille espoolaisille ja THL:n kaatumis- ja putoamistapaturmien ennaltaehkäisy-ohjelman edistämisestä Aloitteessa esitetään Espoo selvittää mahdollisuuden tukea ikääntyneitä kuntalaisiaan nastakenkien tai muiden vastaavien jalkineiden tai kenkiin kiinnitettävien nastojen hankinnassa ja ryhtyy myös muihin erityisiin ennaltaehkäiseviin toimiin, joilla edistetään myös THL:n ohjelman tavoitteen saavuttamista kaatumis- ja putoamistapaturmien ennaltaehkäisyssä. Aloitteella esitetään myös, että kuntalaisille tarjotaan tietoa kaatumis- ja putoamistapaturmien ennaltaehkäisystä.

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen

 

Espoon kaupungin pääasiallisena tehtävänä liukastumisten estämisessä on toimiva katukunnossapito, johon myös talvikunnossapito sisältyy. Kaupunkiympäristöä suunniteltaessa ja rakentaessa huomioidaan esteettömyys sekä ikäihmisten liikkuminen. Rakentamista ohjaa maankäyttö ja rakennuslaki, missä huomioidaan myös turvallisuusnäkökohdat. Sääolosuhteet ja niiden vaihtelut asettavat haasteita tapaturmien vähentymiselle. Liukastumisia ennaltaehkäistään mm. katujen ja teiden korjaus- ja kunnossapitotoimenpitein. Kaupunki huolehtii yleiseen käyttöön luovutettujen katujen ja jalkakäytävien lumenaurauksesta ja liukkaudentorjunnasta. Hiekoitus on pääasiallinen keino liukkaudentorjuntaan. Kiinteistön omistaja on vastuussa kunnossapidosta kiinteistön kohdalla myös osittain kaupungin alueella.

 

Kaupunki huolehtii myös ajankohtaisesta tiedottamisesta verkkopalveluissa. Yleisesti tietoa katujen kunnossapidosta löytyy verkkosivuilta osoitteesta: https://www.espoo.fi/fi/liikenne-ja-kadut/katujen-kunnossapito. Lisäksi ajankohtaista tietoa oman kotikadun aurausta tilanteesta saa kartta-palvelusta: https://kartat.espoo.fi/ims.

 

Ikääntyneille kuntalaisille nastakenkien tai muiden vastaavien jalkineiden tai kenkiin kiinnitettävien nastojen hankinta ei kuulu kaupungin perustehtäviin, eikä siihen ole talousarviossa varattu määrärahaa. Tämän tyylisten hankintojen tekemistä oli suunniteltu myös Hyvinvoiva Espoo -ohjelman puitteissa. Lopulta asia ei kuitenkaan noussut valittuihin toimenpiteisiin ohjelman prioriteeteissä. Vuoden alussa toimintansa käynnistänyt hyvinvointialue vastaa osaltaan ikääntyneiden ihmisten terveydestä. Tämän tyyppisiä asioita onkin syytä käsitellä ja keskustella yhdessä hyvinvointialueen kanssa. Esitetyillä ennaltaehkäisevillä toimilla olisi erityisesti vaikutusta hyvinvointialueen taloudellisiin sekä toiminnallisiin tehtäviin.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Valtuustoaloite kaatumis- ja putoamistapaturmien ennaltaehkäisystä ja nastakenkien hankinnan selvittämisestä ikääntyneille espoolaisille ja THL:n kaatumis- ja putoamistapaturmien ennaltaehkäisy-ohjelman edistämisestä

 

Tiedoksi