Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 38819/10.00.02/2022

 

 

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 27.03.2023 § 38

 

 

§ 38

Alueen varauksen jatkaminen Niittykummusta Skanska Talonrakennus Oy:lle vanhusten palveluasumisen suunnittelua varten (49-15-45-11)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Jokitalo Marianne

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkaa 5.10.2020 § 104 päätettyä ja 28.3.2022 § 43 jatkettua varausta Skanska Talonrakennus Oy:lle tonttiin 49-15-45-11 vanhusten palveluasumisen suunnittelua, rakentamisen valmistelua ja markkinointia varten. Varausta jatketaan 31.3.2024 saakka muuten entisin ehdoin.

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

 

Kuva, joka sisältää kohteen kartta

Kuvaus luotu automaattisesti

 

Aiemmat päätökset ja hakemus

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti 5.10.2020 § 104 varata osan korttelista 15045 Skanska Talonrakennus Oy:lle vanhusten palveluasumisen suunnittelua, rakentamisen valmistelua ja markkinointia varten. Alkuperäinen suunnitteluvaraus oli voimassa 28.2.2022 saakka. Skanska Talonrakennus Oy haki 10.2.2022 päivätyllä hakemuksella suunnitteluvarauksen jatkoa ja suunnitteluvarausta päätettiin jatkaa 28.3.2022 § 43 entisin ehdoin 31.3.2023 saakka.

 

Tiedot hankkeesta ja perustelut varauksen jatkamiselle

 

Varausalueelle kaavaillaan palveluasumista. Palveluasumisen on kaavailtu olevan ns. kevyttä palveluasumista, jossa asukkaille tarjotaan asumisen lisäksi muita palveluita, mm. ruokapalveluita. Palvelutilojen osuus hankkeesta on alustavasti noin 10 prosenttia. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 6 000-8 000 kerrosneliömetriä.

 

Varausaluetta koskeva asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 14.11.13.12.2022. Tavoitteena on saada asemakaava hyväksymisvaiheeseen kevään/kesän 2023 aikana.

 

Koska varausalueen suunnittelu on edennyt ja sitä koskeva asemakaavoitus on vielä kesken, on perusteltua esittää, että Skanska Talonrakennus Oy:lle päätettyä suunnitteluvarausta jatketaan 31.3.2024 asti.

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 28.03.2022 § 43

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkaa 5.10.2020 § 104 päätettyä varausta Skanska Talonrakennus Oy:lle tonttiin 49-15-45-11 liitekartan mukaisesti vanhusten palveluasumisen suunnittelua, rakentamisen valmistelua ja markkinointia varten. Varaus jatketaan 31.3.2023 saakka entisin ehdoin.

Käsittely 

 

 

Päätös Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 5.10.2020 § 104

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto varaa Skanska Talonrakennus Oy:lle tontin 49-15-45-11 liitekartan mukaisesti vanhusten palveluasumisen suunnittelua, rakentamisen valmistelua ja markkinointia varten.

 

Varausehdot:

 

1

Varaus on voimassa 28.2.2022 saakka.

 

2

Jatkovaraus tai tontinluovutuspäätös valmistellaan erikseen, mikäli tontin suunnittelu etenee kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti. Tontin hinnoittelussa ei hyvitetä suunnittelukuluja.

 

3

Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, haitoista tai vahingoista siinäkään tapauksessa, että varaus raukeaa tai tontinluovutusehdoista ei päästä sopimukseen ja varaus ei johda tontin luovutukseen.

 

4

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus kesken varausajan raukeamaan tai olla jatkamatta varausta ja varata varauksen kohde kolmannelle, mikäli varauksensaaja varausaikana asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai muutoin joutuu tilanteeseen, jossa on ilmeistä, ettei varauksensaaja pysty suoriutumaan velvoitteistaan. Kaupunki ei vastaa vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli se päättää olla jatkamatta varausta.

 

5

Kaupungilla on oikeus määrätä varaus kesken varausajan raukeamaan tai olla jatkamatta varausta, mikäli tontin suunnittelu ei etene kaupungin asettamien periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti tai kaupunkia tyydyttävällä tavalla.

 

6

Varauksensaaja on velvollinen pyydettäessä luovuttamaan teettämänsä tonttia koskevat selvitykset, tutkimukset ja suunnitelmat kaupungille korvauksetta siinäkin tapauksessa, että varaus raukeaa. Kaupungilla on oikeus hyödyntää em. asiakirjoja.

 

7

Varauksensaajan tulee selvittää tontilla mahdollisesti sijaitsevat johdot. Kaupunki ei osallistu johtosiirtojen kustannuksiin.

 

8

Varauksensaajalla tai sen valtuuttamalla on oikeus tehdä varattavalla tontilla hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia.

 

 

Päätös  Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Liitteet

1

Kartta 49-15-45-11, Skanska Talorakennus Oy

 

Oheismateriaali

-

Suunnitteluvaraus_Kappelinrinne_2023-02-22_hakemus_49-15-45-11

 

Tiedoksi