Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 16.11.2023/Pykälä 158


Asianumero 64/02.02.02/2023

 

 

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 16.11.2023 § 158

 

 

§ 158

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2023 kolmas osavuosikatsaus

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Moisander Heikki

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

 

Päätösehdotus Esittelijä

 Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtaja Timo Pasi

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2023 kolmannen osavuosikatsauksen.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Ympäristö- ja rakennuslautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus 

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaan perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio on bruttositova tasolla 42 Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus.

Kaupunginhallitus 25.5.2020 päätti, että laaditaan Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus- ja sopeutusohjelma, jolla suunnitelmallisesti parannetaan Espoon tuottavuutta ja talouden tasapainoa 2020-2025 siten, että saavutetaan vähintään elo-syyskuussa päätettävä euromääräinen vuositason sopeutus käyttötalouteen seuraavan valtuustokauden loppuun mennessä. 

Vuoden 2023 talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältää Take-säästötavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan erikseen kaupungin johdolle toimenpiteittäin. Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksella ei ole investointeja vuodelle 2023.

Käyttötalouden ja toiminnan toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta.

Lautakuntien ja johtokuntien sekä toimialojen, tulosyksiköiden ja liikelaitosten johtajien on huolehdittava, että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi toimintaa on tarvittaessa sopeutettava.

Take-ohjelman tavoitteet

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen TakE -ohjelma etenee TakE-suunnitelman mukaisesti.

TakE -ohjelmakaudella 2021-2025 saavutettavat säästöt ja tuottavuuden lisäykset:

TaKE -kiinteistöveroselvitys 10?600?000 € tuottavuuden lisäys viiden vuoden aikana. Pysyvä lisäverotulo 2?500?000 €/vuosi vuodesta 2026 lähtien.

Henkilöstösäästötavoite 849?000 € viiden vuoden aikana. Pysyvä henkilöstömenosäästö 216?000 € vuodesta 2026 lähtien. Henkilöstömenosäästöissä on huomioitu TakE-ohjelmassa suunnitellut poistettavat vakanssit. Uusia tulostavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavia lisävakansseja ei ole huomioitu.

Rakennusvalvonnan ja kaupunkitekniikan keskuksen asiakaspalvelupisteiden yhdistäminen 200?000 €. Yhdistäminen toteutetaan kaupunkilaisten talon valmistuttua.

Säästövapaiden purku viiden vuoden aikana yhteensä 141?000 €.

Ympäristöterveydenhuollon toimintamenojen säästöt viiden vuoden aikana yhteensä 113?000 €. 

Säästöt matkakustannuksista viiden vuoden aikana yhteensä 32?000 €.

Tuloskortti

Tuloskortissa seurattavia ympäristönsuojelun toimenpiteitä on tehty 2149 kpl, jotka ovat viranomaispäätöksiä ja rekisteröintejä, kannanottoja, lausuntoja ja tarkastuksia sekä muuta ympäristövaikuttamista. Kalittoman metsät, Smedsviken ja Turvesuon neva on valmisteltu päätöksentekoon luonnonsuojelualueiksi. Luontoviisas Espoo etenee suunnitellusti ja sen työpaketit ovat aikataulussa.

 

Ympäristöterveyden osalta tuloskortissa seurataan erityisesti yleisen terveysvalvonnan suunnitelmallisten tarkastusten toteumaa. Tavoitteena on saada vähintään 70 % vuodelle 2023 tehtäväksi allokoiduista suunnitelmallisista tarkastuksista suoritettua. Kolmannen kvartaalin osalta tarkastusten toteuma on 68 %.

 

Rakennusvalvonnan osalta tuloskortissa seurataan myönnettyjen rakentamisen lupien lukumäärää ja käsittelyaikaa sekä myönnettyjen kerrostalo- ja pientaloasuntojen lukumäärää.  Myönnettyjen lupien määrä on pienentynyt ja lupakäsittelyaika ei ole vielä parantunut. Vuoden 2022 henkilöstövaje on vaikuttanut vielä suoritteisiin. Kehittämistoimien ja onnistuneen rekrytoinnin odotetaan parantavan lupakäsittelyaikaa, joskin uusi rakentamislaki kuormittaa resursseja merkittävästi seuraavan kahden vuoden aikana. Uusien lupakäsittelijöiden rekrytoinneissa on onnistuttu, mutta vaativaan työhön perehtyminen vie oman aikansa. Tämä vaikuttaa luonnollisesti myös käsittelyaikoihin. Syksyllä 2023 on aloittanut vielä yksi uusi lupakäsittelijä. 

 

Rakentamisen suhdannetilanne, erityisesti uudisasuntokaupan tyrehtyminen on vaikuttanut hankkeeseen ryhtyviin. Lupahakemusten käsittelyjä on pyydetty keskeyttämään, hakemuksia ei ole kuitenkaan poistettu järjestelmästä. Tämä tulee vaikuttamaan käsittelyaikojen pidentymiseen.

 

Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen tuloskortti on liitteenä

 

Käyttötalouden toteutuminen

 

Toteuma
2022/1-10

Toteuma
2023/1-10

Käyttö-suunnitelma

Ennuste 2023

Toimintatuotot

7 964

4 986

7 173

6 173

  Ympäristönsuojelu

63

60

100

100

  Ympäristöterveys

1 278

982

1 150

1 150

  Rakennusvalvonta

6 623

3 944

5 923

4 923

Toimintakulut

7 834

9 028

10 704

10 703

Ympäristönsuojelu:

 

 

 

 

  Henkilöstö

1 332

1 415

1 722

 1 631

  Ulkoiset ostot

420

522

918

918

Ympäristöterveys:

 

 

 

 

  Henkilöstö

1 512

1 977

1 807

2 013

  Ulkoiset ostot

230

306

330

330

Rakennusvalvonta:

 

 

 

 

  Henkilöstö

2 213

2 274

2 764

2 650

  Ulkoiset ostot

89

127

120

150

Tukipalvelut:

 

 

 

 

  Henkilöstö

743

977

1 181

1 181

  Ulkoiset ostot

22

33

256

197

  Sisäiset veloitukset

1 273

1 398

1 607

1 634

Toimintakate

 

 

-3 531

-4 530

 

 

 

 

 

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen toteutuneet toimintatulot 5,1 miljoonaa lokakuun loppuun mennessä ja niiden ennustetaan jäävän miljoona euroa käyttösuunnitelmasta, joka on 7,2 miljoonaa. Toimintamenot kokonaisuutena arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti vuonna 2023. Ympäristöterveyden henkilöstökustannukset arvioidaan ylittyvän 0,2 miljoonaa, mutta ympäristönsuojelussa ja rakennusvalvonnassa henkilöstökustannukset arvioidaan alittavan käyttösuunnitelman yhteensä saman verran.

 

Kirjanpidon yhteenveto kirjanpidon pääkirjalta tammi-lokakuulta 2023 on liitteenä.

 

Suunnitellut henkilötyövuodet


Toteuma
1-10
2022

Toteuma
1-10
2023

Käyttö-
suunnitelma

2023

Ennuste

2023

Tukipalvelut

18,8

17,6

17,6

17

Ympäristönsuojelu

29,1

28,5

30,0

29

Ympäristöterveydenhuolto

32,1

34,2

31,0

34

Rakennusvalvonta

40,3

40,6

42,4

41

Yhteensä

120,3

120,9

120,9

121

Henkilöstö 

 

Lokakuun loppuun mennessä henkilötyökuukausia on sitovuustasolla kertynyt käyttösuunnitelman mukaisesti, mutta ympäristöterveyden henkilötyövuodet ennusteessa ylittää käyttösuunnitelman 3 henkilöllä, mikä on huomioitava vuoden 2024 käyttösuunnitelmaa tehtäessä myöhemmin tänä vuonna.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

EI JULKAISTA, Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus, kirjanpidon yhteenveto ovk3

 

Oheismateriaali

-

EI JULKAISTA, Tulosyksikön tavoitteet ovk3

 

Tiedoksi