Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 391


§ 391

Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirja 12.12.2022

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston pöytäkirja 5.12.2022

 

Kulttuurilautakunnan pöytäkirja 13.12.2022

 

Liikuntalautakunnan pöytäkirja 1.12.2022

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 9.12.2022 § 75

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen luvun II § 10 1 mom. mukaiset tehtäväkohtaisen palkan tarkistukset, Hallinto ja kehittäminen - yksikkö, Strategia -vastuuyksikkö

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 9.12.2022 § 76

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen luvun II § 10 1 mom. mukaiset tehtäväkohtaisen palkan tarkistukset, Hallinto ja kehittäminen - yksikkö, Strategia -vastuuyksikkö

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 12.12.2022 § 77

Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän maksaminen Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla, Konsernihallinto ja Elinvoiman tulosalue

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 12.12.2022 § 78

Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän maksaminen Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla, Kulttuurin tulosyksikkö ja Liikunnan ja urheilun tulosyksikkö

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 12.12.2022 § 79

Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän maksaminen Kunnallisten muusikkojen virka- ja työehtosopimukset, Kulttuurin tulosyksikkö

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 12.12.2022 § 80

Hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön poikkeavasta palkanmaksusta päättäminen

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 13.12.2022 § 81

Virkojen, toimien ja vuokratyövoiman hankinnan täyttökiellon jatkaminen ajalla 1.1.-31.12.2023

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 14.12.2022 § 82

Kunta-alan opetusalan virka- ja työehtosopimuksen 2022-2025 osio G:n piirissä olevaan henkilöstön henkilökohtaisiin lisiin kohdentuva 0,45 %:n suuruinen paikallinen järjestelyerä 1.10.2022 lukien / neuvottelutuloksen hyväksyminen

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 14.12.2022 § 83

Lääkärien virka- ja työehtosopimuksen 2022-2025 allekirjoituspöytäkirjaan perustuva liitteeseen 5 (eläinlääkärit) kohdentuva 0,4 %:n suuruinen paikallinen järjestelyerä 1.1.2023 lukien / neuvottelutuloksen hyväksyminen ja tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistukset

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 14.12.2022 § 84

Kielilisän myöntäminen, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 19.12.2022 § 85

Määräaikainen tehtävälisä, Konsernihallinto, Rahoitus ja talous -yksikkö

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 19.12.2022 § 86

Vakanssin siirto, Konsernihallinto, Hallinto ja kehittäminen -yksikkö, Asiointi -vastuuyksiköstä Strategia -vastuuyksikköön

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 19.12.2022 § 87

Paikallinen virka- ja työehtosopimus sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan palvelussuhteen ehdoista

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 19.12.2022 § 88

Nimikkeen muutos, Konsernihallinto, Rahoitus ja talous -yksikkö, Talouspalvelut

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 19.12.2022 § 89

Määräaikainen tehtävälisä, Elinvoiman tulosalue, Kulttuurin tulosyksikkö, Espoon kaupunginmuseo

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 2.12.2022 § 118

Lausunto valtionvarainministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 12.12.2022 § 119

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Seudun Uusyrityskeskus ry:n (YritysEspoo) sääntömääräiseen syyskokoukseen 13.12.2022

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 13.12.2022 § 120

ESR+-RAHOITUKSEN HAKEMINEN MAAHANMUUTTAJAKOTIÄITIEN MONITOIMIJAISIIN PALVELUIHIN

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 14.12.2022 § 122

Sellosalin omistaman soittimen myyminen Taideyliopiston Sibelius-Akatemialle

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 16.12.2022 § 123

Sisäisen valvonnan yleisohjeen hyväksyminen

 

vs. hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja 15.12.2022 (Hankinta-asiat) § 57

Päätös, Elintarvikkeiden ja non food -tuotteiden hankinta pienille keittiöille 215/2022

 

Perusturvajohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan pöytäkirja 15.12.2022

 

vs. perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 30.11.2022 § 88

Ansionmenetyskorvauksen maksaminen pääluottamusmiehille ja varapääluottamusmiehelle hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla

 

vs. perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 13.12.2022 § 91

Kertakorvauksen maksaminen hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla vanhusten palveluissa

 

vs. perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 13.12.2022 § 92

Tehtäväkohtaiseen palkkaan kuuluvan määräaikaisen tehtävälisän maksaminen hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla

 

vs. perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 19.12.2022 § 95

Tehtäväkohtaiseen palkkaan kuuluvan määräaikaisen tehtävälisän maksaminen hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla

 

Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Kasvun ja oppimisen toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 14.12.2022 § 71

Kasvun ja oppimisen toimialan suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön rehtorin nimikkeen muuttaminen (vakanssinumero 804107) virka-apulaisrehtorin nimikkeeksi 14.12.2022 alkaen

 

Kasvun ja oppimisen toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 14.12.2022 § 72

Kasvun ja oppimisen toimialan toisen asteen ja nuorisopalveluiden tulosyksikön nimikkeiden erottaminen vastaamaan toimialan tarpeita

 

Kasvun ja oppimisen toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 14.12.2022 § 73

Kielilisän myöntäminen kasvun ja oppimisen toimialan Svenska bildningstjänster tulosyksikössä

 

Kasvun ja oppimisen toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 15.12.2022 § 74

Määräaikaisen tehtävälisän maksaminen kasvun ja oppimisen toimialan palvelussuhdeasiat - palvelualueella

 

Kasvun ja oppimisen toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 7.12.2022 § 52

Valtionavustus etsivään nuorisotyöhön vuodelle 2023

 

Kasvun ja oppimisen toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 15.12.2022 § 53

Päätös lisäajan hakemisesta hankkeelle Digipudokkuudelle stop! Vahvaan digipystyvyyteen Espoossa

 

Kasvun ja oppimisen toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 15.12.2022 § 54

Päätös Kansaneläkelaitoksen ja Espoon kaupungin välillä tehtävästä sopimuksesta lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta

 

Kasvun ja oppimisen toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 15.12.2022 § 55

Suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön toimintaohjeen muuttaminen 1.1.2023 lukien

 

Kasvun ja oppimisen toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 15.12.2022 § 56

Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön toimintaohjeen muuttaminen 1.1.2023 lukien

 

Kasvun ja oppimisen toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 16.12.2022 § 57

Ruotsinkielisten sivistyspalvelujen tulosyksikön toimintaohjeen muuttaminen

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 14.12.2022

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirja 8.12.2022

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 8.12.2022

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 13.12.2022 § 19

(TELA B 1 L) Pilaantuneen maan vastaanotto ja loppusijoitus

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 19.12.2022 § 20

Keskeyttämispäätös, Maansiirtokuljetuspalvelut Espoossa 1288/2022

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Kiinteistöasiat) 7.12.2022 § 3

Määräaikainen velvoiteautopaikkasopimus Kiinteistö Oy Espoon Kauppakeskus Länsituulen kanssa

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 13.12.2022 § 50

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Leppävaaran Pysäköinti Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 15.12.2022

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 14.12.2022 § 51

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Espoon Niittykummun Metropysäköinnin ylimääräiseen yhtiökokoukseen 31.12.2022

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 15.12.2022 § 52

Suostumuksen antaminen Itätuulenkuja 6 rakentamisaikataulun muutokseen

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 9.12.2022 § 3

Tonttipäällikkö, viran vakinainen täyttäminen, vakanssi 601400, Tonttipalveluiden palvelualue, ESPOO-04-222-22

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Kiinteistöasiat) 5.12.2022

§ 30

 Rakentamisvelvollisuusajan jatkaminen kiinteistön 49-14-9903-25 määräalalla (nykyinen tontti 49-14-84-1)

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Kiinteistöasiat) 5.12.2022

§ 31

 Rakentamisvelvollisuusajan jatkaminen tontilla 49-43-70-1 (nykyään tontit 49-43-70-3 ja 49-43-70-4)

 

Päätös Kaupunginhallitus:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.