Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto
Pöytäkirja 05.12.2022/Pykälä 2744364/10.00.02/2022

 

 

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 05.12.2022 § 274

 

 

§ 274

Toimistotontin myyntipäätöksen jatkaminen Leppävaaran Hatsinanpuistosta NCC Property Development Oy:lle (49-51-120-10)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Mäkäräinen Kalle

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkaa 05.09.2022 § 230 tehtyä päätöstä myydä liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti Leppävaarasta korttelin 51120 tontin 10 (49-51-120-10) NCC Property Development Oy:lle perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden lukuun. Kauppakirja on allekirjoitettava viimeistään 1.10.2023. Muilta osin myyntipäätöstä jatketaan entisin ehdoin.

 

Käsittely 

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan Olli Isotalon estyneenä ollessa asian esitteli hallinto- ja kehittämisjohtaja Harri Kivinen.

 

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

 

 Kuva, joka sisältää kohteen kartta

Kuvaus luotu automaattisesti

 

Aikaisemmat päätökset

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto varasi 9.3.2015 § 24 Hatsinanpuiston alueen Leppävaarasta NCC Property Development Oy:lle (jäljempänä NCC) ja Ramboll Finland Oy:lle toimisto-, liike-, liikunta- ja palvelutilojen suunnittelua varten. Sittemmin varausta on jatkettu 4.4.2016 § 38 tehdyllä päätöksellä siten, että varauksensaaja on ainoastaan NCC Property Development Oy.

 

Edellä mainittuun suunnittelua varten varattuun alueeseen kuului korttelin 51120 tontti 10 (49-51-120-10), josta kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto teki myyntipäätöksen 05.09.2022 § 230. Kyseisessä myyntipäätöksessä tontti päätettiin myydä NCC:lle perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden lukuun. Myyntipäätöksen mukaan tontin kauppakirja on allekirjoitettava viimeistään 15.12.2022.

 

Hakemus

 

NCC hakee 16.11.2022 päivätyllä hakemuksella korttelin 49-51-120-10 myyntipäätöksen voimassaolon jatkamista 1.10.2023 saakka. Hakemuksen mukaan NCC:n tavoite käynnistää rakennushanke siirtyy käynnissä olevien vuokrausneuvottelujen johdosta vuodelle 2023.

 

Tiedot tontista

 

Korttelin 51120 tontti 10 on lainvoimaisessa asemakaavassa osoitettu toimistorakennusten korttelialueeksi (KT-1). Tontin pinta-ala on 2 425 m2 ja rakennusoikeus 7 100 k-m2. Espoon kaupungin Ympäristö- ja rakennuslautakunta on 30.6.2022 § 117 hyväksynyt NCC Property Development Oy:n hakeman tonttia koskevan uudisrakennusluvan.

 

Myyntipäätöksen jatkaminen
 

Esitetään myyntipäätöksen jatkamista NCC:lle siten, että kauppakirja on allekirjoitettava viimeistään 1.10.2023. Muilta osin myyntipäätöstä jatketaan entisin ehdoin.

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 05.09.2022 § 230

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päättää myydä liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti Leppävaarasta korttelin 51120 tontin 10 (49-51-120-10) NCC Property Development Oy:lle perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden lukuun.

Tontin kauppahinta on 3 621 000 euroa. Kauppahinta maksetaan kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä.

Kauppahinta sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että perusindeksilukuna on vuoden 2022 helmikuun indeksiluku. Kauppahintaa tarkistetaan ennen lopullisen kauppakirjan allekirjoittamista viimeisimmän tiedossa olevan indeksiluvun mukaisesti. Kauppahintaa ei kuitenkaan alenneta, vaikka indeksiluku pienenisi.

Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja:

Kauppakirja on allekirjoitettava viimeistään 15.12.2022. Tämän jälkeen päätös raukeaa.

Kaupunki ei vastaa tontinsaajalle hankkeesta aiheutuneista kustannuksista, haitoista tai vahingoista siinäkään tapauksessa, että tämä päätös ei johda kauppakirjan allekirjoittamiseen.

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan yksityiskohtaiset ehdot sisältävä kauppakirja sekä tarvittaessa tekemään teknisiä tai muutoin vähäisiä muutoksia.

 

Päätös Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Liitteet

1

Kauppakirjaluonnos - NCC Property Development Oy

2

Kauppakirjan liitekartta - NCC Property Development Oy

 

Oheismateriaali

-

Hakemus myyntipäätöksen jatkamiseksi - NCC Property Development Oy 16.11.2022

 

Tiedoksi