Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta
Pöytäkirja 06.10.2022/Pykälä 765020/06.00.01/2022

 

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta 06.10.2022 § 76

 

 

§ 76

EU:n koronatodistusten tarjoamisen kriteerit ja päätösvallan delegointi

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Turunen Topi

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Johtava ylilääkäri, terveysasematoiminta Mustakari Anu

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta

1. päättää, että Espoo jatkaa EU:n koronarokotustodistusten laatimista ulkomailla annetusta rokotuksesta
2. päättää, että todistusta sairastetusta koronasta ei myönnetä henkilöille, joilla on todettu positiivinen covid-19-testitulos toisessa EU-maassa tai EU:n ulkopuolisessa maassa tai suurlähetystöissä, jotka sijaitsevat Suomessa
3. päättää, että EU:n koronarokotustodistuksia voidaan antaa henkilöille, joiden kotikunta on Espoo tai joilla on kotikuntaan rinnastettava oikeus kunnan terveyspalveluihin esimerkiksi työskentelyn tai opiskelun
vuoksi
4. päättää, että lautakunta delegoi päätösvallan EU:n koronarokotustodistusten antamisesta virkasuhteisille kunnan tartuntataudeista vastaaville lääkäreille

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus 

EU-koronatodistus on toiminut covid-19-pandemian aikana matkustusasiakirjana ja ns. koronapassina. Todistusta koskevan EU-asetuksen voimassaoloa on 28.6.2022 jatkettu 30.6.2023 asti.

 

Valtaosalle EU-kansalaisista todistus rokotuksesta, sairastetusta taudista tai negatiivisesta testituloksesta muodostuu automaattisesti, kun asia kirjataan terveydenhuollon järjestelmään EU-maassa. Todistuksia on laadittu myös EU:n ulkopuolella annetuista tai muista syistä järjestelmään kirjautumattomista rokotuksista. Aikavälillä 1.1.-30.6.22 tämä perustui tartuntatautilain väliaikaiseen pykälään 58 l. Sittemmin velvoitetta ei ole kirjattu lainsäädäntöön, vaan todistusten myöntäminen perustuu suosituksen luonteisena STM:n ohjauskirjeeseen VN/18604/2022. Puuttuvan lainsäädännön vuoksi myös toimivalta todistusten myöntämiseen tulee erikseen määrittää lautakunnan päätöksellä. STM ei suosittele todistusten myöntämistä matkailijoille tai muille hyvin lyhytaikaisesti Suomessa vieraileville. STM ei myöskään suosittele todistusten myöntämistä henkilöille, joilla on toisen EU-maan tai sellaisen EU:n ulkopuolisen maan, jonka kanssa EU on sopinut digitaalisten koronatodistusten yhteentoimivuudesta, myöntämä rokotustodistus tai todistus sairastetusta koronasta.

 

Todistuksia on Espoossa laadittu vain rokotuksista, ei EU:n ulkopuolella sairastetusta koronavirustaudista. Rokotusten ja sairastetun taudin erona on, että rokotus on yleensä verrattain helppo todentaa, koska rokotevalmisteita on maailmanlaajuisesti käytössä rajallinen määrä ja ulkomailla käytetään pitkälti samoja rokotteita, joilla on myyntilupa myös Suomessa. Rokotustodistukset on usein laadittu myös englanniksi, mikä helpottaa rokotuksen todentamista. Sairastetun taudin luotettava todentaminen on sitä vastoin haastavampaa, koska maailmanlaajuisesti käytössä on valtava määrä erilaisia koronavirustestejä, jotka eroavat sekä luotettavuudeltaan että perustavanlaatuiselta toimintaperiaatteeltaan (esimerkiksi vasta-ainetesti voi sairastetun koronavirustaudin ohella kertoa saadusta rokotteesta). Lisäksi testitodistusten esitystapa vaihtelee ja saattaa olla vain alkukielellä.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

STMn ohjauskirje koskien palvelujärjestelmän varautumista tartuntatautilain covid-19-epidemian hallintaa koskevien määräaikaisten säännösten voimassaolon päättyessä

 

Tiedoksi