Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto
Pöytäkirja 05.09.2022/Pykälä 240


4717/10.03.01/2022

 

 

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 05.09.2022 § 240

 

 

§ 240

Leppävaaran keskuksen ideakilpailu

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Rantala Mika J KYT-Esikunta

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päättää merkitä tiedoksi selostuksessa kuvatun valmisteilla olevan Leppävaaran keskuksen ideakilpailun ja sen tavoitteet.

 

Käsittely Puheenjohtaja Vuornos Kajavan kannattamana ehdotti asian jättämistä pöydälle.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston jättäneen asian yksimielisesti pöydälle.

 

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

 

Selostus Espoo tarinan toteuttaminen

 

Leppävaaran kaupunkikeskuksen kehittämisellä on vahva yhteys Espoo tarinaan ja sen kehittämisen periaatteet ja tavoitteet on johdettu valtuustokauden 2021-2025 tavoitteista.

 

Leppävaaraa rakennetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti viihtyisäksi ja turvalliseksi kaupunginosaksi. Leppävaarassa kehittämisen tavoitteena on, että palveluja tuottaa koko kaupunkiyhteisö, ei vain kaupunkiorganisaatio. Kilpailulla haetaan kumppania yhteistyöhön toteuttamaan innovatiivisia paikallisia kestäviä kaupunkiratkaisuja.

 

Leppävaara on osaltaan vahvistamassa Espoon tavoitetta PohjoisEuroopan kansainvälisesti kiinnostavimpana ja vetovoimaisimpana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatiokeskuksena. Tuemme korkeakoulukampusten kehittymistä vahvoiksi innovaatio- ja osaamiskeskittymiksi. Leppävaarassa on kilpailualueeseen rajautuvana kampusalue, jonne suunnitellaan sijoitettavaksi muiden koulutustoimijoiden lisäksi myös lukio.

 

Espoo toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjunnassa, luonnon monimuotoisuuden vahvistamisessa ja on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Pääkaupunkiseudun poikittaisliikennettä tehostava RaideJokeri yhdistää metron ja kaupunkiradan vuonna 2024. Kehittämällä palveluita hyvin saavutettavan joukkoliikenteen solmukohdan ympärille, edistetään samalla joukkoliikenteen, kävelyn, pyöräilyn ja sähkökäyttöisten autojen suosiota.

 

Suunnittelussa ja rakentamisessa korostetaan kestävän kehityksen periaatteita ja kiinnitetään huomiota rakennusten elinkaaripäästöihin. Kaupunkiradan varteen sijoittuvana Leppävaara on yksi tiiviin kaupunkikehittämisen toteuttamiskohteita. Suunnittelu ja toteutus lähtee alueen toiminnallisista ja elinvoimaa korostavista tavoitteista ja siinä hyödynnetään eri yhteistyömuotoja ja laadittavia kehittämissitoumuksia.

 

Ideakilpailu

 

Kaupunkiympäristön toimiala on valmistellut kansainvälisen kaksivaiheisen ideakilpailun järjestämistä Leppävaaran keskustan suunnittelusta ja toteuttamisesta. Kilpailun tavoitteena on löytää junaradan pohjoispuoliselle alueelle toiminnallisesti, kaupunkirakenteellisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen kokonaisvisio, joka toimii alueen jatkokehittämisen lähtökohtana.

 

Leppävaaran keskustan kokonaissuunnitelma on tarkoitus koota vaiheittain eri yhteistyötahojen kanssa kestäväksi ja tulevaisuuden tarpeet huomioivaksi keskustasuunnitelmaksi, josta kaikki osapuolet voivat olla ylpeitä ja tunnistaa itselleen tärkeitä ominaisuuksia ja toimintoja:

 

 • Ideakilpailulla haetaan mahdollisimman laaja-alaisesti juuri Leppävaaran keskustaan parhaiten sopivaa ja sen identiteettiä vahvistavaa ja toteuttavaa ratkaisua.
 • Avoimella ja asukkaat huomioivalla valintaprosessilla kuullaan leppävaaralaisten mielipiteet ja sitoutetaan asukkaat tulevaan uudistukseen.
 • Ideakilpailulla ja suunnitteluvarauksen hakumenettelyllä seulotaan idean toteuttamiseen kyvykkäimmät tahot.
 • Ehdotuksista laaditaan sekä ajallisesti että taloudellisesti kestävä tavoite.

 

Ideakilpailun ohella tullaan samanaikaisesti toteuttamaan ideakilpailun mukaista suunnittelualuetta koskeva suunnitteluvarauksen hakumenettely. Suunnitteluvarauksen hakumenettelyllä haetaan varsinaisia toteuttajia toteuttamaan ideakilpailusta syntyviä ideoita sekä varmistetaan ideoiden tekninen ja taloudellinen toteuttamiskelpoisuus. Ideakilpailu on tarkoitus aloittaa syksyn 2022 aikana ja kilpailun lopputulos ratkeaisi keväällä 2024. Suunnitteluvarauksen hakumenettely etenee vastaavalla aikataululla. Lopuksi hakumenettelyn perusteella myönnettävistä suunnitteluvarauksista päättää elinkeino- ja kilpailukykyjaosto.

 

Kilpailun tavoitteet ovat:

 

 1. Suunnittelualueesta muodostuu onnistunut esimerkki toiminnallisesti sekoittuneesta keskusta-alueesta, jossa palvelut, asuminen, työpaikat, tapahtumat ja harrastusmahdollisuudet muodostavat uutta urbaania ja monipuolista kaupunkirakennetta.
 2. Keskustan kaupunkirakenne eheytyy ja tiivistyy.
 3. Kaupunkikuva on arkkitehtonisesti omintakeinen, positiivisella tavalla mieleenpainuva ja helposti lähestyttävä
 4. Ehdotus tuottaa inhimillistä, ihmisen mittakaavaista ja elinkaaren huomioivaa kävelykeskustaa.
 5. Suunnitellun kokonaisuuden tulee liittyä olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen saumattomasti ja sitä kunnioittaen.
 6. Suunnitelma parantaa joukkoliikenteen saavutettavuutta ja palvelutasoa sekä häivyttää Leppävaaran keskustan läpikulkevien liikenneväylien estevaikutusta.
 7. Kokonaisuudesta syntyy eri toimintoja joustavasti palveleva ja eri suunnista helposti lähestyttävä laaja ja taloudellisesti toteutettavissa oleva pysäköintiratkaisu.
 8. Ehdotus tukee Espoon kaupungin ilmastotavoitteita ja tukee Espoo tarinaa.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi