Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.08.2022/Pykälä 2383216/03.00.00/2022

 

 

 

Kaupunginhallitus 08.08.2022 § 238

 

 

§ 238

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Savolainen Anne M

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus antaa ympäristöministeriölle liitteenä olevan lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

 

Käsittely Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee pitkän korkotukimallin kehittämistä. Pitkillä 40 vuoden korkotukilainoilla tuetaan kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamista, hankintaa ja perusparantamista. Asukkaat näihin asuntoihin valitaan sosiaalisin perustein. Lisäksi pitkäaikaisia korkotukilainoja myönnetään erityisryhmille tarkoitettujen vuokra-asuntojen tuotantoon.

 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettua lakia, vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annettua lakia, aravarajoituslakia, aravalakia, erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annettua lakia, asumisoikeusasunnoista annettua lakia ja vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta annettua lakia.

 

Esityksellä on tarkoitus toteuttaa hallitusohjelman tavoitetta pitkän korkotukimallin kehittämisestä siten, että tuen määrää ja järjestelmän läpinäkyvyyttä lisätään. Lisäksi esityksellä on tarkoitus toteuttaa valtioneuvoston selontekona eduskunnalle antaman Asuntopoliittisen kehittämisohjelman vuosiksi 2021-2028 linjauksia pitkän korkotukimallin kehittämisestä.

 

Lausunnot on pyydetty toimittamaan ympäristöministeriölle Lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 31.7.2022. Espoon kaupunki on saanut lisäaikaa lausunnon toimittamiseksi elokuussa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2023.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Lausunto pitkän korkotukimallin kehittämisestä

 

Oheismateriaali

-

Luonnos hallituksen esitykseksi pitkän korkotukimallin kehittämisestä

-

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi pitkän korkotukimallin kehittämisestä

 

Tiedoksi