Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.08.2022/Pykälä 2423355/03.00.00/2022

 

 

 

Kaupunginhallitus 08.08.2022 § 242

 

 

§ 242

Kaupunginhallituksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ilmastolain muuttamisesta

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kyrki Helena

Laitala Pasi
Rönkkönen Sanna
Söderman Tarja
Soini Mira

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus antaa ympäristöministeriölle liitteen mukaisen lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ilmastolain muuttamisesta.

 

Käsittely Asia käsiteltiin pykälän 239 jälkeen.

 

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

Cederlöf poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi

(HallL 28.1 § 4-kohta, ilmastolain valmistelija ympäristöministeriössä).

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ilmastolain muuttamisesta (VN/630/2022). Lausunnolle on saatu lisäaikaa 8.8.2022 saakka.

 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ilmastolakia. Ilmastolakiin lisättäisiin säännökset kunnan ilmastosuunnitelmasta sekä ilmastolain mukaisesta muutoksenhausta. Ilmastolain soveltamisala laajennettaisiin koskemaan kuntia. Kunnille säädettäisiin velvoite laatia ilmastosuunnitelma, joka kunnan tulisi päivittää vähintään kerran valtuustokaudessa. Suunnitelman hyväksyisi valtuusto. Kunnan tulisi suunnitelmassa asettaa päästövähennystavoite sekä toimet, joilla päästöjä vähennetään kunnassa. Samoin kunnan olisi seurattava suunnitelman toteutumista. Suunnitelman voisi laatia myös yhdessä alueen muiden kuntien kanssa. Kunta voisi asettaa myös sopeutumiseen ja nieluihin liittyviä tavoitteita ja toimia.

 

Esityksessä ehdotettu sääntely täydentäisi ilmastolain kokonaisuudistusta. Kuntien osalta esityksen keskeinen tavoite on vauhdittaa ilmastotyötä sellaisissa kunnissa, joissa se ei vielä ole käynnistynyt tai edennyt pitkälle. Esitysehdotuksessa otettaisiin huomioon eri vaiheissa olevat kunnat säätämällä kunnan ilmastosuunnitelman vähimmäisvaatimuksista. Tavoitteena on, että kunnat voisivat toteuttaa ilmastotoimiaan omista lähtökohdistaan ja painottaa suunnitelmassaan kyseiselle kunnalle keskeisiä asioita.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Espoon kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ilmastolain muuttamisesta_kokouksessa korjattu

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi