Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta
Pöytäkirja 15.06.2022/Pykälä 53


1 Vastaukset vuoden 2021 arviointikertomukseen, hyvinvointi ja terveys
Arviointikertomus 2021

996/00.03.00/2022

 

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta 15.06.2022 § 53

 

 

§ 53

Vuoden 2021 arviointikertomuksessa esitettyihin tarkastushavaintoihin annettavat selvitykset, hyvinvoinnin ja terveyden toimiala (kh)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Ekblad Tua

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Svahn Sanna

 

1
Merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2021

2
Antaa liitteessä olevan selvityksen kaupunginhallitukselle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2021 esitettyihin hyvinvoinnin ja terveyden toimialaa koskeviin havaintoihin

3
Kehottaa toimialaa ottamaan huomioon tarkastuslautakunnan havainnot ja korjaamaan havaitut epäkohdat

 

Käsittely 

  Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu liitteessä.

 

 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus 

 Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.

 

Tarkastuslautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisen arviointi sekä hallinnon ja talouden tarkastusta koskevien asioiden valmistelu valtuuston päätettäväksi. Tehtäviin kuuluu myös kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta huolehtiminen. Mikäli kaupungin taseessa on kattamatonta alijäämää, on tarkastuslautakunnan arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä. Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu myös toiminnan järjestämisen tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi sekä kuntalain 84 §:ssä säädettyjen sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta sekä ilmoitusten saattaminen valtuustolle tiedoksi.

 

Tarkastuslautakunta laatii vuosittain arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Valtuusto on 16.05.2022 pitämässään kokouksessa velvoittanut kaupunginhallitusta pyytämään lautakunnilta selvitykset ja kuvaukset toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdyttävä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi. Lausunnot tuodaan kootusti valtuuston käsiteltäväksi ja tarkastuslautakunnalle tiedoksi osavuosikatsauksen yhteydessä.

Arviointikertomuksessa tehdyt havainnot huomioidaan seuraavassa talousarviovalmistelussa ja tilinpäätöksen laadinnassa.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Vastaukset vuoden 2021 arviointikertomukseen, hyvinvointi ja terveys

 

Oheismateriaali

-

Arviointikertomus 2021

 

Tiedoksi