Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 214


6796/01.01.01/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 20.06.2022 § 214

 

 

§ 214

Perusturvajohtajan sijaisten määrääminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Laaksonen Sari

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus määrää, että

perusturvajohtajan viransijaisena ajalla 21.6.- 31.12.2022 toimii vanhusten palvelujen johtaja Minna Hoffström ja hänen estyneenä ollessaan sijaisena toimii
1. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Mari Ahlström
2. terveyspalvelujen johtaja Markus Paananen
3. vs. talous- ja hallintojohtaja Olli-Pekka Luukko
4. kehittämisjohtaja Tommi Kuukka.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Perusturvajohtaja Sanna Svahnille on myönnetty virkavapaata perusturvajohtajan virasta toisen tehtävän hoitamisen vuoksi ajalle 21.6.2022 - 31.12.2022.

 

Toimialajohtajan sijaiset määrää hallintosäännön I osan 2. luvun 12 §:n mukaan kaupunginhallitus.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi