Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 230


2620/00.04.00/2022

 

 

 

Kaupunginhallitus 20.06.2022 § 230

 

 

§ 230

Espoon kaupungin liittyminen Gateway to US Innovation Partnership Platform (GIPP2) - kumppanuusyhteistyöhön

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Heinaro Mervi

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus

1) hyväksyy Espoon kaupungin liittymisen Gateway to US Innovation Partnership Platform (GIPP2) - kumppanuusyhteistyöhön,
2) sitoutuu kumppanuuden rahoitukseen,
3) valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan sopimuksen kumppanuusyhteistyöstä Elinkeinoelämän keskusliiton ja kuutoskaupunkien kanssa, sekä
4) valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämään Espoon kaupungin edustaja ja varajäsen projektin ohjausryhmään.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Elinkeinoelämän keskusliitto EK on valmistellut hanketta työnimellä Gateway to US Innovation Partnership Platform (GIPP2), jonka tavoitteena on hyödyntää Suomen F35-hävittäjäkauppojen tarjoamat mahdollisuudet kehittää ja syventää laaja-alaisesti Suomen teollista, teknologista, taloudellista sekä investointi- ja innovaatioyhteistyötä Yhdysvaltojen hallinnon sekä erityisesti Lockheed Martin-yhtiön ja sen kumppaneiden kanssa.

 

Edellä mainitun johdosta Elinkeinoelämän keskusliitto EK tarjosi yhteistyökumppanuutta ns. kuutoskaupungeille (Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa), joiden talousalueelta löytyy monipuolisesti korkeatasoista osaamista, yrityksiä ja muita toimijoita laaja-alaiseen yhteistyöhön Yhdysvaltojen kanssa.

 

Kaupunginjohtaja päätti alustavasta sitoumuksesta kumppanuuteen 11.5.2022 (72§). Koska yhteistyöneuvottelut ovat edenneet ja yhteistyöhön liittyvät kumppanit ovat selvinneet sekä rahoitus- ja organisaatiomalli on neuvoteltu tarkemmin, tuodaan yhteistyökumppanuus kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

Kumppanuusyhteistyöstä

 

Projektin tavoitteena on hyödyntää laaja-alaisesti Suomen F35-hävittäjäkauppojen tarjoamat mahdollisuudet kehittää ja syventää laaja-alaisesti Suomen teollista, teknologista, taloudellista sekä investointi- ja innovaatioyhteistyötä Yhdysvaltojen hallinnon sekä erityisesti Lockheed Martin-yhtiön ja sen kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on myös kehittää tapoja vahvistaa eri toimijoiden kilpailukykyä uusia teknologioita ja innovaatioita hyödyntäen sekä välittää yhteistyöstä tietoa julkisille ja yksityisille toimijoille Suomessa. Projektiin palkataan kansallinen asiantuntija, joka tulee työskentelemään Washingtonissa.

 

Projektin kumppaneilta edellytetään sitoutumista kahden vuoden määräaikaiseen hankkeeseen vuosille 2022-2024, joka alkaa 1.7.2022 ja päättyy 30.6.2024. Projektin mahdollisesta jatkosta päätetään tarvittaessa myöhemmin erikseen kumppaneiden kesken. Projektin kokonaisbudjetti on 900 004 euroa.

 

Kumppanien osuudet

 

Kokonaisbudjettia varten Elinkeinoelämän keskusliitto kokoaa 400 000 euroa kahden eri säätiön avustuksina.

 

Kuutoskaupunkien osalta rahoitusosuus jakautuu kaupunkien kesken seuraavasti:

 

  • Helsinki  33 334 euroa / vuosi, yht. 66 668 euroa
  • Espoo  33 334 euroa / vuosi, yht. 66 668 euroa
  • Vantaa   33 334 euroa / vuosi, yht. 66 668 euroa
  • Oulu  50 000 euroa / vuosi, yht. 100 000 euroa
  • Tampere  50 000 euroa / vuosi, yht. 100 000 euroa
  • Turku  50 000 euroa / vuosi, yht. 100 000 euroa

 

Kumppaneiden osuudet laskutetaan kerran vuodessa, ensimmäisen toimintavuoden budjettia koskevat kumppaneiden maksuosuudet laskutetaan viimeistään 31.8.2022 mennessä ja toisen toimintavuoden maksuosuudet viimeistään 31.7.2023 mennessä, ellei GIPP-ohjausryhmässä kumppaneiden sopijaosapuolten kesken toisin sovita.

 

Projektin seuranta ja ohjaus

 

Kumppanuusprojektin toteutusta ja ohjausta varten asetetaan erillinen GIPP-ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Elinkeinoelämän keskusliiton nimeämä edustaja ja varsinaisina jäseniä hankkeen rahoittamiseen sitoutuneet kumppanien, ns. Kuutoskaupunkien nimeämät edustajat. Kukin kumppani saa nimetä yhden edustajan ja tämän varaedustajan GIPP-ohjausryhmään.

 

Ohjausryhmän työhön kutsutaan mukaan asiantuntijoina keskeisten yhteistyökumppaneiden, ulkoministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja Business Finlandin edustajat. Tämän lisäksi ohjausryhmän työhön voidaan kutsua mukaan tapauskohtaisesti muita keskeisiä yhteistyökumppaneita.

 

Ohjausryhmän keskeisin tehtävä on sopia projektin keskeiset tavoitteet, sopia vuosibudjetista sekä seurata ja ohjata projektin toimintaa.

 

Sopimus

 

Elinkeinoelämän keskusliitto vastaa kyseisestä sopimuksesta ja siihen liittyvistä mahdollisista velvoitteista ulkoministeriön ja Business Finlandin suuntaan. Kumppanikaupungit eivät ole osapuolena kyseisessä sopimuksessa eikä siitä täten aiheudu kumppanikaupungeille mitään suoria velvoitteita.

 

GIPP2-projektin onnistuminen Suomessa ja Yhdysvalloissa voi edellyttää erityisjärjestelyitä, tiivistä yhteistyötä ja käytännön toimia ulkoministeriön ja sen lähetystön sekä Business Finlandin kanssa, erityisesti liittyen uuden asiantuntijaresurssin rekrytointiin ja muihin työsuhteen järjestelyihin. Edellä mainitun johdosta Elinkeinoelämän keskusliitto valmistelee tarvittaessa asiasta mahdollisen erillisen yhteistyösopimuksen myös ulkoministeriön ja Business Finlandin kanssa, mikä käsitellään GIPP-ohjausryhmässä. Sopijaosapuolet voivat yksimielisesti sopia erikseen sopimukseen myöhemmin tehtävistä muutoksista.

 

Varsinainen GIPP2-projekti käynnistyy ja kumppanuusprojektisopimus tulee voimaan 1.7.2022 alkaen edellyttäen, että kaikki sopijapuolet - Elinkeinoelämän keskusliitto ja ns. Kuutoskaupungit (Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa) ovat allekirjoittaneet projektisopimuksen.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi