Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.06.2022/Pykälä 194


8947/00.00.01/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 06.06.2022 § 194

 

 

§ 194

Kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenen ja varajäsenen eronpyyntö sekä täydennysvaali sekä varapuheenjohtajan vaali (Kv-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kaukonen Katariina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee
1
kasvun ja oppimisen lautakunnan jäseneksi Inka Hopsun (Vihr.) tilalle Jaana Ailuksen (Vihr.)

2
kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenen Jenni Kosken (Vihr.) henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jaana Ailuksen (Vihr.) tilalle Iina Mannisen (Vihr.)

3
kasvun ja oppimisen lautakunnan varapuheenjohtajaksi Inka Hopsun (Vihr.) tilalle Jenni Kosken (Vihr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Jaana Ailus (Vihr.) on 24.5.2022 saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa kasvun ja oppimisen lautakunnan varajäsenyydestä perusteenaan puolueen kuntavaalin jälkeen sopima paikkajako.

 

Inka Hopsu (Vihr.) on 25.5.2022 saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa kasvun ja oppimisen lautakunnan varapuheenjohtajuudesta perusteenaan puolueen kuntavaalin jälkeen sopima paikkajako sekä alkava valtuuston varapuheenjohtajan tehtävä.

 

Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 4. luvun 6 §:n mukaan kasvun ja oppimisen lautakunnassa on kolmetoista (13) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

 

Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 4. luvun 2 §:n mukaan kulttuurilautakunnassa on kolmetoista (13) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

 

Kuntalain 74 §:n 1 mom. mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö

 

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa

 

 

 

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä

 

Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Tasa-arvolaista poikkeamiseen on oltava erityinen syy.

 

Kasvun ja oppimisen lautakunnassa, nuorisoasiainjaostossa ja kulttuurilautakunnassa tulee siten olla toista sukupuolta vähintään kuusi (6).

 

Kasvun ja oppimisen lautakunnan varajäsenistä 7 on miehiä ja 6 naisia. Lautakunnan varajäseneksi tulee valita nainen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi