Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.06.2022/Pykälä 2066955/00.01.02/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 06.06.2022 § 206

 

 

§ 206

Valtuustoaloite erillisen esteettömyysohjelman laatimiseksi (Kv-asia) (Palautettu 25.4.2022)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Wallin Sirkku

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi selostusosan vastauksena valtuutettu Johanna Värmälän ja Liisa Kivekkään sekä 17 muun valtuutetun 26.4.2021 tekemään valtuustoaloitteeseen erillisen esteettömyysohjelman laatimiseksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely 

Guzenina puheenjohtajan kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Guzeninan ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

 

Selostus 

Valtuustoaloite

 

Johanna Värmälä ja Liisa Kivekäs sekä 16 muuta valtuutettua ovat jättäneet 26.4.2021 valtuustoaloitteen erillisen esteettömyysohjelman laatimisesta: 

 

Valtuustoaloite Esteetön Espoo -esteettömyysohjelman laatimiseksi

Espoossa on ollut esteettömyysohjelma vuoteen 2020 asti. Esteetön Espoo 2020 - esteettömyysohjelman loppuraportin laatinut seurantaryhmä esittää esteettömyystyön jatkamista ohjelmatoiminnan keinoin. Ryhmä myös toteaa, että ohjelman tulee olla kytköksissä hyvinvoinnin ja palvelutoiminnan kehittämiseen. Esteettömyyteen liittyvien asioiden hallinta vaatii koordinointia, koska esteettömyys koskee eri toimialoja ja monia toimijoita. Lisäksi esille tulevien ongelmien ratkaiseminen ja kehittämiskohteet on huomioitava toimintasuunnitelmissa ja

talousarvioissa. Esteettömyyttä edistävä suunnitelmallinen työ tulee tehdä käyttäjälähtöisesti. Käyttäjäryhmien sekä järjestö- ja yritystoiminnan edustajien tulee olla mukana esteettömyysohjelmatyössä.

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet esitämme, että Espoo laatii

yhteistyössä eri toimijoiden kanssa uuden esteettömyysohjelman.

 

Valtuustossa 25.4.2022 asia palautettiin äänestyksen jälkeen uudelleen valmisteluun.

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen

 

 

Valtuusto edellytti 25.4.2022 päätöksessään, että valtuustoaloitteen vastauksessa huomioidaan vammaisneuvoston lausunto erillisen esteettömyysohjelman tarpeesta.

 

Vammaisneuvosto on ottanut kantaa erillisen esteettömyysohjelman puolesta lausunnossaan 20.4.2022. Vammaisneuvoston perustelee kantaansa sillä, että esteettömyysohjelmaan voidaan viitata kaupungin muissa ohjelmissa ja suunnitelmissa tarpeen mukaan. Näin esteettömyyden monialainen edistäminen kaupungin kaikilla tasolla pysyy hallinnassa, eikä pirstaloidu.

 

Esteettömyyttä toteutetaan Espoossa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla kaikessa rakentamisessa. Lisäksi kaupungin palveluiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta edistetään omina toimenpidekokonaisuuksinaan ikäryhmittäisten hyvinvointisuunnitelmien kautta sekä yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman kautta. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman valmistelu on käynnissä. Valmistelussa on laajasti edustettuna eri väestöryhmät. Hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 valtuusto hyväksyi maaliskuussa 2022.

 

Päätöshistoria

 

Valtuusto 25.04.2022 § 56

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

Valtuusto merkitsee tiedoksi selostusosan vastauksena valtuutettu Johanna Värmälän ja Liisa Kivekkään sekä 17 muun valtuutetun 26.4.2021 tekemään valtuustoaloitteeseen erillisen esteettömyysohjelman laatimiseksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 

Käsittely Värmälä Kivekkään kannattamana ehdotti, että asia palautetaan seuraavin perusteluin:

 

"Valtuusto palauttaa asian uudelleen valmisteluun, jotta vastauksessa voidaan huomioida vammaisneuvoston ja sen Rakennetaan kaikille -työryhmän lausunto."

 

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu palautusehdotus, joten seuraavien puhujien on kohdistettava puheensa palautukseen.

 

Keskustelun palautuksesta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että oli äänestettävä.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat palautusehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka vastustavat palautusehdotusta, äänestävät ei.

 

Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen.

 

Äänestyksessä valtuusto 39 äänellä 33 ääntä vastaan, 2 äänestäessä tyhjää hyväksyi palautusehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on päättänyt palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

 

Päätös

Valtuusto:
Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi siten, että vastauksessa voidaan huomioida vammaisneuvoston ja sen Rakennetaan kaikille -työryhmän lausunto.

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 11.04.2022 § 123

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi selostusosan vastauksena valtuutettu Johanna Värmälän ja Liisa Kivekkään sekä 17 muun valtuutetun 26.4.2021 tekemään valtuustoaloitteeseen erillisen esteettömyysohjelman laatimiseksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Valtuustoaloite esteettömyysohjelman tekemiseksi

-

Valtuustoaloite erillisen esteettömyysohjelman laatimiseksi 200422 Lausunto Evane ja RAKA

 

Tiedoksi