Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 24.05.2022/Pykälä 862727/12.06.00/2022

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.05.2022 § 86

 

 

§ 86

Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelman hyväksyminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Laine Raija

Leppänen Marianne

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Varhaiskasvatuksen johtaja Mattila Virpi

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

1
hyväksyy Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelman kuntakohtaiset osat,

2
päättää, että Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2022 alkaen ja

3
oikeuttaa suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön tekemään vähäisiä, teknisluontoisia muutoksia Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelman kuntakohtaisiin osiin.

 

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset

 

 Joulukuussa 2021 hyväksytyt varhaiskasvatuslain (540/2018) muutokset astuvat voimaan 1.8.2022. Opetushallitus päätti 18.2.2022 uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, jotka on päivitetty vastaamaan varhaiskasvatuslain muutoksia. Opetushallituksen antaman määräyksen mukaan varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee laatia perusteiden pohjalta paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma.

 

 Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma sisältää varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden kirjaukset sekä perusteiden kirjauksia täydentävät paikalliset kuntakohtaiset osat. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2022.

 

 

 

 

 Valmistelu

 

 Hyväksyttävänä olevan Espoon varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohtana on ollut Espoon edellinen varhaiskasvatussuunnitelma vuodelta 2019. Uudessa, hyväksyttäväksi esitettävässä varhaiskasvatussuunnitelmassa esimerkiksi yhteisesti hyväksytyt arvot vastaavat aiemman Espoon varhaiskasvatussuunnitelman kirjauksia.

 

 Valtakunnallinen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirja julkaistiin 18.02.2022. Tämän jälkeen aloitettiin uuden Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelman laadintatyö käytettävissä olevan aikaresurssin mukaisesti. Valmistelutyötä on tehty 13.5.2022 saakka. Aikataulun tiiviydestä huolimatta työssä on ollut mukana laajasti varhaiskasvatuksen asiantuntijoita ja päälliköitä sekä muuta henkilöstöä kuten projektisuunnittelijoita.

 

 Varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja huoltajille lapsineen on toteutettu kevään 2022 aikana Vaikuta vasuun -kyselyt, joiden kautta he ovat voineet osallistua varhaiskasvatussuunnitelman päivitystyöhön. Osa huoltajista on osallistunut myös työpajoihin, joissa on pohdittu varhaiskasvatussuunnitelmaan keskeisesti liittyvää inkluusion käsitettä ja sen toteutumista varhaiskasvatuksessa. Lisäksi päiväkotien lapsiryhmissä on toteutettu osallisuustehtävä, jossa on selvitetty lasten ajatuksia varhaiskasvatuksesta. Näiden tiedonkeruutapojen kautta saaduista vastauksista on poimittu huoltajien ja lasten ajatuksia osaksi päivitettyä varhaiskasvatussuunnitelmaa. Lasten ja huoltajien varhaiskasvatussuunnitelmatyöhön osallistuminen ja vaikuttaminen jatkuu ryhmä- ja lapsikohtaisia suunnitelmia tehtäessä sekä varhaiskasvatusyksiköiden toimintaa arvioitaessa.

 

 Uuden Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelman luonnos on ollut kommentoitavana ruotsinkielisissä sivistyspalveluissa 22.-29.4.2022 ja suomenkielisen opetuksen tulosyksikössä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyökumppaneilla 2.-12.5.2022 välisenä aikana.

 

  Espoon varhaiskasvatussuunnitelman rakenne

 

 Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma on rakennettu siten, että samassa asiakirjassa ovat näkyvillä sekä valtakunnalliset perusteet että kuntakohtaiset osat. Opetushallituksen määräyksenä antama perusteteksti näkyy asiakirjassa mustalla tekstillä ja Espoon kuntalinjaukset värillisellä tekstillä. Varhaiskasvatussuunnitelmassa on myös mukana poimintoja lasten ja huoltajien kommenteista Vaikuta vasuun -kyselyistä. Nämä ovat asiakirjassa vaaleanpunaisilla pohjilla. Kasvun ja oppimisen lautakunnan hyväksyttäviksi esitetään asiakirjassa violetilla tekstillä olevat Espoon kuntakohtaiset osat.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi