Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 24.05.2022/Pykälä 92276/02.02.02/2022

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.05.2022 § 92

 

 

§ 92

Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön vuoden 2022 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 1 tilanteessa 30.4.2022

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Penttinen Tero

Penttinen Jukka
Valkama Venla

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusopetuksen johtaja Nurmi Juha

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön, sekä omalta osaltaan kasvun ja oppimisen toimialan talousarvion, strategian osavuosikatsaus 1:n.

 

Käsittely 

Hopsu Wallsin kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen:

 

"Lautakunta korostaa tarvetta päästä oppilashuollolle säädettyihin mitoituksiin (Oppilas- ja opiskelijahuoltolain soveltamisalan piiriin kuuluvassa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa tulisi olla vähintään yksi kuraattori 670:tä oppilasta kohti ja yksi psykologi 780:tä oppilasta kohti ja toisen asteen koulutuksessa tulisi samoin olla vähintään yksi kuraattori 670:tä opiskelijaa kohti ja yksi psykologi 780:tä opiskelijaa kohti.)."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Hopsun tekemä lisäysehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti merkitä tiedoksi suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön, sekä omalta osaltaan kasvun ja oppimisen toimialan talousarvion, strategian osavuosikatsaus 1:n.

Lisäksi lautakunta korostaa tarvetta päästä oppilashuollolle säädettyihin mitoituksiin.

 

Selostus

 

Kaupungin johtoryhmä käsittelee kuukausittain toiminnan ja talouden tiedot. Kuukausiraportti käsitellään kaupunginhallituksessa kuukausittain pl. osavuosikatsausten raportointikuukaudet. Kuukausiraportti sisältää keskeiset tiedot toimintaympäristön kehityksestä, ennusteen ja analyysin talousarvion käyttötalouden ja investointien toteutumisesta, poikkeamista, poikkeamien syistä ja mahdollisista korjaustoimenpiteistä.  

 

Kaupunginhallitukselle, valtuustolle ja lautakunnille laaditaan huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta laajempi osavuosikatsaus. Osavuosikatsaus sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.  

 

Taloudellisesti kestävä Espoo -tuottavuus ja sopeutusohjelman etenemisestä raportoidaan valtuustolle puolivuosittain. Lokakuun osavuosikatsauksen perusteella viedään tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat sekä määrärahojen muutosesitykset valtuuston käsiteltäviksi. Osavuosikatsausten liitteenä on konserniraportti. Palvelutuotteiden suoritemäärien ja yksikkökustannusten kehityksestä raportoidaan heinäkuun osavuosikatsauksen sekä tilinpäätöksen yhteydessä. 

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Suomenkielisen perusopetuksen osavuosikatsaus 1 tilanteessa 30.4.2022

 

Oheismateriaali

-

Kasvun ja oppimisen toimialan tuloslaskelma tilanteessa 30.4.2022

-

Suomenkielisen perusopetuksen tuloskortti tilanteessa 30.4.2022

 

Tiedoksi