Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 14.04.2022/Pykälä 56


2099/01.00.01/2022

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 14.04.2022 § 56

 

 

§ 56

Opetuksen keskeyttäminen mahdollisten työtaistelutoimenpiteiden aikana

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Nurmi Juha

Mattila Virpi
Högström Barbro

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää, että Espoon kaupungin järjestämän esi- ja perusopetuksen koulutyö keskeytetään 19.4.-25.4.2022 mahdollisten työtaistelutoimenpiteiden aikana, koska opetusta ei voida henkilöstövajeen vuoksi turvallisesti järjestää.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Neuvottelujärjestöt JUKO ja JAU (JHL ja Jyty) antoivat 21.3.2022 pääkaupunkiseudulle laajan lakkovaroitusilmoituksen ajalle 19. - 25.4.2022, joka kohdentuu myös Espoon kaupunkiin. Mahdollinen lakko koskee laajasti opetushenkilöstöä.

 

Koulutyön toteuttaminen ilman riittävää opetushenkilöstöä vaarantaa merkittävästi perusopetuslain 29 §:n mukaisen oppilaan oikeuden turvalliseen opiskeluympäristöön. Lakon aikana fyysisen ja psyykkisen turvallisuuden vaarantumisen lisäksi riskinä ovat opetussuunnitelman

toteutumattomuus, oppilaiden tuen tarpeiden toteutumattomuus, erityistä tukea vaativien oppilaiden opetuksen ja tuen järjestämisen haasteet, valvontavelvollisuuksien toteutumattomuus ja vaikutukset muiden tukipalvelujen toteutumiseen. Opetusta ei voida toteuttaa sijaisrekrytoinnin eikä ryhmien tai koulujen yhdistämisen avulla.

 

Perusopetuslain 23 §:n mukaan, milloin opetusta ei pakottavasta syystä ole voitu järjestää työpäiviksi määrättyinä päivinä eikä opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita voida muutoin saavuttaa, on menetetyt työpäivät korvattava lisäämällä työpäiviä enintään kuudella päivällä. Päätöksen opetuksen keskeyttämisestä ja pitämättä jääneiden päivien korvaamisesta tekee opetuksen järjestäjä. Koulutyön keskeyttäminen rajaa oppilaan oikeutta opetukseen ja on siten viimesijainen vaihtoehto tilanteessa, jossa koulutyötä ei voi pakottavasta syystä jatkaa. Normaaliin koulutyöhön tulee palata heti, kun pakottava syy poistuu.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi