Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.04.2022/Pykälä 126


§ 126

Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston pöytäkirja 28.3.2022

 

Kulttuurilautakunnan pöytäkirja 22.3.2022

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 29.3.2022 § 14

Nimikkeiden muutokset, Konsernihallinto, Elinvoiman tulosalue

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 29.3.2022 § 15

Määräaikainen tehtävälisä, konsernihallinto, rahoitus ja talous -yksikkö, talouspalvelut

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 30.3.2022 § 16

Tehtävälisä, Elinvoiman tulosalue, Liikunnan ja urheilun tulosyksikkö

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 30.3.2022 § 17

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen mukaisen määräaikaisen henkilökohtaisen lisän maksaminen elinvoiman tulosalueen liikunnan ja urheilun tulosyksikössä ajalla 8.3. - 7.9.2022

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 30.3.2022 § 18

Määräaikainen tehtävälisä, Elinvoiman tulosalue, Kulttuurin tulosyksikkö, Kaupunginmuseo

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 6.4.2022 § 19

Kaupunkiympäristön toimialan esikunnan asuntopalveluiden henkilöstön siirto hyvinvoinnin ja terveyden toimialan esikuntaan perustettavaan asuntopalveluiden tiimiin

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 11.4.2022 § 20

Henkilöstöjohtajan viran vakinainen täyttäminen, vakanssi 015404, henkilöstöyksikkö, ESPOO-01-25-22

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 30.3.2022 § 36

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Tapiolan Harjoitusareena Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 11.4.2022

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 30.3.2022 § 37

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n osakaskokoukseen 21.4.2022

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 4.4.2022 § 38

Edustajien nimeäminen Suomen museoliiton vuoden 2022 vuosikokoukseen

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 4.4.2022 § 39

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 6.4.2022

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 5.4.2022 § 40

Erityisavustusten haku maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan 2022-2023

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 5.4.2022 § 41

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Suurpellon markkinointi Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 6.4.2022

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 6.4.2022 § 42

Edustajien nimeäminen Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiöön kaudeksi 2022

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 7.4.2022 § 43

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Espoon Koulu- ja päiväkotitilojen varsinaiseen yhtiökokoukseen 8.4.2022

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 7.4.2022 § 44

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Espoon Sotekiinteistöjen varsinaiseen yhtiökokoukseen 8.4.2022

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja 31.3.2022 (Hankinta-asiat) § 19

Tilausajojen hankinta 2017 hankintaa koskeva sopimusmuutos

 

Perusturvajohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 24.3.2022 § 25

Kielilisän myöntäminen hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla 2022

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 24.3.2022 § 26

Määräaikaisten harkinnanvaraisten henkilökohtaisten lisien maksaminen hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 24.3.2022 § 27

Rekrytointilisän maksaminen terveyden ja hyvinvoinnin toimialalla

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 24.3.2022 § 28

Tehtäväkohtaiseen palkkaan kuuluvan määräaikaisen tehtävälisän maksaminen terveyden ja hyvinvoinnin toimialalla

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 25.3.2022 § 29

Terveyspalvelujen avosairaanhoidon sairaanhoitajien tehtävien (vakanssit 949502, 949503 ja 275089) muuttaminen sairaanhoitajan /terveydenhoitajan kaksoisnimikkeen tehtäviksi 1.4.2022 alkaen

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 30.3.2022 § 30

Harkinnanvaraisten henkilökohtaisten lisien maksaminen hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 21.3.2022 § 3

Asiantuntijapalvelujen hankinta

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 14.3.2021 § 6

Salainen asia

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 25.3.2022 § 7

Kunnan tartuntataudeista vastaavaksi lääkäriksi määrääminen

 

Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Svenska rum -lautakunnan pöytäkirja 4.4.2022

 

Kasvun ja oppimisen lautakunnan pöytäkirja 30.3.2022

 

Kasvun ja oppimiset toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 24.3.2022 § 15

Kasvun ja oppimisen toimialan suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön aluepsykologin tehtävän ja nimikkeen muuttaminen (numero 403043) nuorisotyökoordinaattorin nimikkeeksi 17.03.2022 alkaen

 

Kasvun ja oppimiset toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 6.4.2022 § 17

Kasvun ja oppimisen toimialan suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön aluepsykologin tehtävän ja nimikkeen muuttaminen (numero 403046) toisen asteen koulusihteerin nimikkeeksi

 

Kasvun ja oppimiset toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 7.4.2022 § 18

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen päivähoidon ohjaaja nimikkeen (vakanssinumero 321718) muuttaminen varhaiskasvatusyksikön johtaja nimikkeeksi 1.8.2022 lukien

 

Kasvun ja oppimiset toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 30.3.2022 § 5

Lyhytterapeuttinen työote -koulutuksen hankinta opiskeluhuollon psykologeille, kuraattoreille ja terapeuteille

 

Kasvun ja oppimiset toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 25.3.2022 § 7

Valtion erityisavustusten hakematta jättäminen kaksikielisen opetuksen laajentamiseen vuodelle 2022

 

Kasvun ja oppimiset toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 25.3.2022 § 8

Valtion erityisavustusten hakeminen varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi vuosille 2022 - 2023

 

Kasvun ja oppimiset toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 30.3.2022 § 9

Päätös Itä-Suomen yliopiston kanssa tehtävästä yhteistyösopimuksesta

 

Kasvun ja oppimiset toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 30.3.2022 § 10

Opetushallituksen valtionavustus kansainvälisyys varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa 2022

 

Kasvun ja oppimiset toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 30.3.2022 § 11

Tilauspäätös- ja menojen hyväksymisoikeudet kasvun ja oppimisen toimialan esikunnassa

 

Kasvun ja oppimiset toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 30.3.2022 § 12

Tilauspäätös- ja menojen hyväksymisoikeudet kasvun ja oppimisen toimialan suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikössä

 

Kasvun ja oppimiset toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 30.3.2022 § 13

Tilauspäätös- ja menojen hyväksymisoikeudet kasvun ja oppimisen toimialan toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikössä

 

Kasvun ja oppimiset toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 30.3.2022 § 14

Tilauspäätös- ja menojen hyväksymisoikeudet kasvun ja oppimisen toimialan suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikössä

 

Kasvun ja oppimiset toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 30.3.2022 § 15

Menojen hyväksymis- ja tilauspäätösoikeus kasvun ja oppimisen toimialan ruotsinkielisten sivistyspalvelujen tulosyksikössä

 

Kasvun ja oppimiset toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 1.4.2022 § 16

Sopimus Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan kanssa opettajankoulutusta koskevasta yhteistyöstä kenttäkoulu- ja päiväkotiverkoston puitteissa

 

Kasvun ja oppimiset toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 6.4.2022 § 17

Valtion erityisavustusten hakeminen varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittämiseen vuosille 2022-2023

 

Kasvun ja oppimiset toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 6.4.2022 § 18

Valtion erityisavustusten hakeminen Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa 2022

 

Talous- ja hallintojohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 25.3.2022 § 3

Työsuojelupäällikkö, 137694, vakinainen virkasuhde, Työkyky ja -

hyvinvointi, ESPOO-03-111-22

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirja 31.32022

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 30.3.2022

 

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 23.3.2022

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 28.3.2022 § 8

Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän myöntäminen kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla kaupunkiympäristön toimialalla

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 31.3.2022 § 8

Kyläsepäntie -rakennusurakan hankinta

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 5.4.2022 § 9

Suurtehoimurointi, -imuauto-, höyrytys- ja korkeapainepalvelut puitejärjestelyä koskeva sopimusmuutos

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 24.3.2022 § 10

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Tapiolan Keskustavalvomo Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 29.3.2022

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 24.3.2022 § 11

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Espoon Niittykummun Metropysäköinnin varsinaiseen yhtiökokoukseen 31.3.2022

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 4.4.2022 § 13

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Suviniityn Pysäköinti I:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 5.4.2022

 

Käsittely Asia käsiteltiin pykälän 124 jälkeen.

 

 Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

Päätös Kaupunginhallitus:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.