Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta
Pöytäkirja 12.04.2022/Pykälä 351874/02.08.00/2022

 

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta 12.04.2022 § 35

 

 

§ 35

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan lausunnon antaminen Espoonlahden terveysaseman peruskorjauksen hankesuunnitelmasta

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Mustakari Anu

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Svahn Sanna

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta toteaa lausuntonaan Espoonlahden terveysaseman hankesuunnitelmasta, että liitteenä olevan hankesuunnitelman mukainen peruskorjaus mahdollistaa Espoon tulevaisuuden sote-keskuskonseptin mukaisen kokonaisuuden toteuttamisen eikä suunnitelmaan ole huomauttamista.

 

Käsittely 

 

Perusturvajohtaja Sanna Svahnin estyneenä ollessa asian esitteli perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Mari Ahlström.

 

Värmälä teki Hyrkön ja Järvenpään kannattamana seuraavan ehdotuksen:

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta toteaa lausuntonaan Espoonlahden terveysaseman hankesuunnitelmasta, että liitteenä olevan hankesuunnitelman mukainen peruskorjaus edistää Espoon tulevaisuuden sote-keskuskonseptin mukaisen kokonaisuuden toteuttamista. Lautakunta toteaa, että on tärkeää saada peruskorjattu Espoonlahden terveysasema käyttöön viimeistään kesäkuussa 2024. Lisäksi lautakunta edellyttää, että tila on kokonaisuudessaan soveltuva erilaisia liikkumiseen tarvittavia apuvälineitä käyttäville. On myös tärkeää huolehtia, että Espoonlahden terveysaseman yhteydessä tulee olemaan riittävästi pysäköintipaikkoja sekä sujuva kulkuyhteys myös jalkaisin, pyörällä tai joukkoliikenteellä saapuville. Lautakunta pitää tärkeänä, että myös suun terveydenhuollon palveluita on saatavilla Espoonlahden terveysaseman välittömässä läheisyydessä. Se vahvistaisi sote-keskuskonseptin mukaisen toiminnan toteuttamista Espoonlahden terveysasemalla. Muilta osin lautakunnalla ei ole huomauttamista hankesuunnitelmaan.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Värmälän ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyneen sen.

 

 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta toteaa lausuntonaan Espoonlahden terveysaseman hankesuunnitelmasta, että liitteenä olevan hankesuunnitelman mukainen peruskorjaus edistää Espoon tulevaisuuden sote-keskuskonseptin mukaisen kokonaisuuden toteuttamista.
Lautakunta toteaa, että on tärkeää saada peruskorjattu Espoonlahden terveysasema käyttöön viimeistään kesäkuussa 2024.

Lisäksi lautakunta edellyttää, että tila on kokonaisuudessaan soveltuva erilaisia liikkumiseen tarvittavia apuvälineitä käyttäville. On myös tärkeää huolehtia, että Espoonlahden terveysaseman yhteydessä tulee olemaan riittävästi pysäköintipaikkoja sekä sujuva kulkuyhteys myös jalkaisin, pyörällä tai joukkoliikenteellä saapuville.

Lautakunta pitää tärkeänä, että myös suun terveydenhuollon palveluita on saatavilla Espoonlahden terveysaseman välittömässä läheisyydessä. Se vahvistaisi sote-keskuskonseptin mukaisen toiminnan toteuttamista Espoonlahden terveysasemalla. Muilta osin lautakunnalla ei ole huomauttamista hankesuunnitelmaan.

 

 

 

 

 

 

 

Selostus 

Tilapalvelut-liikelaitos on pyytänyt hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan lausuntoa Espoonlahden terveysaseman peruskorjauksen hankesuunnitelmasta.

 

Espoonlahden pääterveysasemalla tapahtui pääsiäisenä 2020 vesivahinko, jonka seurauksena terveysasemakiinteistö laitettiin käyttökieltoon ja toiminnot siirrettiin väistötiloihin. Terveysasemakiinteistö oli tulossa peruskorjausikään ja vesivahinko nopeutti peruskorjauksen toteuttamista. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 16.12.2020 Espoonlahden terveysaseman tarveselvityksen peruskorjausta varten.

 

Hankesuunnitelmassa on esitetty, miten Espoonlahden pääterveysasema perus­korjataan Espoon tulevaisuuden sote-keskuskonseptin mukaiseksi.

 

Espoon sote-keskuskonsepti on modulaarinen eli palvelukokonai­suuksista koostuva, jotta sitä voidaan käytännössä soveltaa erilaisiin toiminta­ympäristöihin. Espoon konsepti pohjautuu hallituksen ja STM:n tulevai­suuden sote-keskusohjelmaan ja sen tavoitteisiin. Toimitilahankkeen yhteydessä rakennetaan yhteistyössä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa yhteistä käsitystä Länsi-Uudenmaan sote-keskuskonseptiksi.

 

Terveysaseman peruskorjaaminen sote-keskuskonseptin mukaiseksi tarkoittaa käytännössä sitä, että toimipisteessä vahvistetaan terveysasema­palveluihin läheisimmin kytkeytyvien palvelujen läsnäoloa ja yhteistyötä. Terveysaseman tiloihin suunnitellaan sijoitettavaksi toimintaa terveysasematoiminnalta, HUS Diagnostiikalta, mielenterveys- ja päihdeyksiköltä, aikuissosiaalipuolelta, vanhustenpalvelulta sekä avokuntoutuksesta.

 

Peruskorjattavan kiinteistön huoneistoala on 4092 htm2. Hankesuunnitelman mukainen peruskorjaus mahdollistaa 54 vastaanottohuonetta, viisi tiimityötilaa, kuntosalin, kaksi ryhmätyötilaa, neljä neuvotteluhuonetta ja neljä toimistotilaa hyvinvointialueen käyttöön sekä yhdeksän vastaanottohuonetta HUS Diagnostiikalle. Näiden lisäksi rakennus sisältää ravintolan, pukuhuone- ja sosiaalitilat, laitehuolto-, välinehuolto- ja kiinteistöhuoltotilat sekä aulan palvelutilat.

 

Hankkeen aikataulu on:

Hankesuunnittelu 11/2021 - 2/2022

Rakennussuunnittelu 3/2022 - 11/2022

Rakentamisen valmistelu 12/2022 - 2/2023

Rakentaminen 3/2023 - 5/2024

Käyttöönotto 6/2024

 

Tarvesuunnitelmassa peruskorjauksen kustannusarvioksi esitettiin 11,6 M€, mutta hankesuunnitelmassa on esitetty kustannushinta-arvioksi tällä hetkellä noin 14,4 M€.

 

Hankesuunnitelman mukainen tilahanke kattaa terveysasemakiinteistön peruskorjauksen sisältäen fyysiset tilamuutokset sekä kiinteän kalustuksen. Tulevat käyttäjät vastaavat kaluste-, laite- ja ict-hankinnoista.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Espoonlahden terveysaseman hankesuunnitelma 2022-04-01

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

Tilapalvelut-liikelaitos, Maini Alho-Ylikoski