Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta
Pöytäkirja 12.04.2022/Pykälä 4310251/00.02.01/2021

 

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta 12.04.2022 § 43

 

 

§ 43

Päätökset ja kirjelmät

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Palojärvi Elina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus  

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta merkitsee tiedoksi saapuneet päätökset ja kirjelmät.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus 

 

1

Palveluiden saatavuus, käsittelyajat vammaispalveluissa ja henkilöstön saatavuus

Tiedot löytyvät Espoo sivuilta osoitteesta  Hoitotakuu

Raportti työvoiman saatavuudesta on oheismateriaalina.

 

2

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaiksi

Lausunto on oheismateriaalina.

 

3

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto on oheismateriaalina.

 

4

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto on oheismateriaalina.

 

5

Hallinto-oikeuden päätös 16.3.2022 Viherlaakson terveysaseman siirtäminen väistötiloihin

Päätös on oheismateriaalina.

 

 

 

6

Valvontaviranomaisten ohje julkisten hallintotehtävien ulkoistaminen 1.4.2022

Ohje on oheismateriaalina.

 

7

Valtuustossa 21.3.2022 hyväksytyt toivomukset

 

§ 37

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2022-2025 ja ikäkausittaiset hyvinvointisuunnitelmat

 

Valtuusto toivoo, että selvitetään mahdollisuudet lisätä Espoo Cateringin ja muiden Espoon kouluissa ja päiväkodeissa toimivien ateriapalvelujen ammattilaisten osallisuutta kouluruokailussa ja varhaiskasvatuksen ruokailussa toteutettavassa terveellisten ruokailutottumuksien edistämisessä.

 

Valtuusto toivoo, että Espoo tekee aktiivista yhteistyötä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa eri ikäkausien hyvinvoinnin ja yhteisten palveluketjujen edistämiseksi.

 

Valtuusto toivoo, että kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa tehdään sujuvaa ja oikea-aikaista yhteistyötä hyvinvointialueelle siirtyvän oppilashuollon kanssa lasten ja nuorten katkeamattomien ja sujuvien palvelujen turvaamiseksi.

 

Valtuusto toivoo, että päihde- ja huumeongelmien ehkäisyssä, tunnistamisessa ja hoidossa huomioidaan myös rahapeliongelmat.

 

Valtuusto toivoo, että kasvun ja oppimisen lautakunnan käsitellessä selvitystä inkluusion, kolmiportaisen tuen ja lähikouluperiaatteen järjestelystä, kiinnitetään huomiota myös erityisen tuen piirissä olevien lasten onnistuneeseen siirtymiseen yleisopetuksen pariin, päättöluokan integraatioluokkien koulupudokkaiden määrään verrattuna muihin luokkiin, integraatioluokan opettajien sairaslomien määrään ja koulun hyvinvointikyselyn tuloksiin.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Raportti työvoiman saatavuudesta, lautakunta 12.4.2022

-

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaiksi

-

Vammaislainsäädännön lausunto 21.3.2022

-

Hallinto-oikeuden päätös 16.3.2022, Viherlaakson terveysaseman siirtäminen väistötiloihin

-

Espoon lausunto asiakastietojen käsittelyyn liittyvästä laista

-

Valvontaviranomaisten ohje julkisten hallintotehtävien ulkoistaminen 1.4.2022

 

Tiedoksi