Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 30.03.2022/Pykälä 519725/10.02.03/2021

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.03.2022 § 51

 

 

§ 51

Aarnivalkea-Maarinniitty II, vaiheittaisen asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue VK2003, 12. kaupunginosa Tapiola

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Rouhiainen Liisa

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1
hyväksyy 24.1.2022 päivätyn Aarnivalkea-Maarinniitty II - Drakelden-Marängen II vaiheittaisen asemakaavan muutoksen, piirustusnumero 7409, 12. kaupunginosassa Tapiola alue VK2003.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Vaiheittaisen asemakaavan muutoksen tavoitteena on liittää tontti 12-89-2 viereiseen asuinkerrostalojen korttelialueeseen 12087 sekä muuttaa yhdyskunta teknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueen merkintä vastaamaan nykyistä merkintätapaa. Alueelle merkitään muuntamon rakennusala puistomuuntamolle.

 

Muilta osin nykyinen, voimassa oleva asemakaava jää voimaan.

 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla:

 

Aarnivalkea-Maarinniitty II - Drakelden-Marängen II vaiheittainen asemakaavan muutosehdotus, piirustusnumero 7409, käsittää kortteli 12089 12. kaupunginosassa Tapiola, alue VK2003

 

Aloite ja vireilletulo

 

Vaiheittainen asemakaavan muutos on tullut vireille Kaupunkiympäristön toimialan/kiinteistönmuodostuksen esityksestä ajantasakaavassa ilmenneen virheen korjaamiseksi.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Vaiheittaisen asemakaavan muutokseen liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on päivätty 4.10.2021.

 

Alueen nykytila

 

Alue on kaupungin omistuksessa. Alue on yhdyskunta teknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta. Alueella on Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) noin 16 m2 kokoinen pumppaamo ja noin 9 m2 Carunan muuntamo.

 

Voimassa oleva asemakaavatilanne

 

Alueella on voimassa 210205 Aarnivalkea-Maarinniitty II asemakaavan muutos (lainvoimainen 16.8.1995). Korttelin 12087 tontti 2 on siinä osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi.

 

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville 24.1.2022. Ehdotus oli nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 21.2.-7.3.2022

Vaiheittaisesta asemakaavan muutoksesta ei jätetty muistutuksia.

Lausunnossaan HSY ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa kaavamuutoksesta.

 

Sopimusneuvottelut

 

Vaiheittaiseen asemakaavan muutokseen ei liity maankäyttösopimusta.

 

Perittävät maksut

 

Vaiheittaisella asemakaavan muutoksella korjataan ajantasa-asemakaavassa ilmennyt virhe, eikä kaavahankkeesta peritä kaavoitus- ja kuulutuskustannuksia.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

VK2003a Aarnivalkea-Maarinniitty II vaihekaava

-

VK2003 Aarnivalkea-Maarinniitty kaavanselostus

-

VK2003 Aarnivalkea-Maarinniitty selostuksen liite