Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto
Pöytäkirja 28.03.2022/Pykälä 501602/05.08.00/2022

 

 

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 28.03.2022 § 50

 

 

§ 50

Espoon kotouttamisohjelma 2022-2025 (Kh-Kv-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Haapalehto Teemu

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto

1
ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy Espoon kotouttamisohjelman 2022-2025 liitteen mukaisesti.
2
valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään kotouttamisohjelman tekstiin ennen kaupunginhallituksen käsittelyä teknisluonteisia muutoksia sekä päivittämään ohjelman lukua 1.10 Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen nopeasti muuttuvien vaikutusten osalta.

 

Käsittely Vuornos mm. Kajavan kannattamana teki seuraavan palautusehdotuksen: Asia palautetaan valmisteluun siten, että tarkennetaan toimenpiteitä erityisesti yhtenäisen ja yhdenvertaisen oppimisen polun osalta. Valmistelussa tulisi esittää tarkempia toimenpiteitä äidinkielen opetuksen vahvistamiseksi, varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamiseksi sekä koulujen välisen eriytymisen vähentämiseksi. Lisäksi valmistelun aikana tarkennetaan Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen vaikutuksia Espoon kotouttamispolitiikkaan. Jatkovalmistelussa mahdollisuuksien mukaan kuullaan kotoutumisen edistämisen neuvottelukuntaa.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Vuornoksen ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

 

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:
Asia palautettiin valmisteluun siten, että tarkennetaan toimenpiteitä erityisesti yhtenäisen ja yhdenvertaisen oppimisen polun osalta. Valmistelussa tulisi esittää tarkempia toimenpiteitä äidinkielen opetuksen vahvistamiseksi, varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamiseksi sekä koulujen välisen eriytymisen vähentämiseksi. Lisäksi valmistelun aikana tarkennetaan Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen vaikutuksia Espoon kotouttamispolitiikkaan. Jatkovalmistelussa mahdollisuuksien mukaan kuullaan kotoutumisen edistämisen neuvottelukuntaa.

 

Selostus 

 

Espoo-tarinassa valtuustokaudelle 2021-2025 valtuusto on asettanut yhdeksi seitsemästä valtuustokauden tavoitteesta Espoolle olla "Suomen paras kotouttaja".

 

Espoon kotouttamisohjelma ei pyri olemaan kaikenkattava tai yksityiskohtainen suunnitelma kotoutumisesta tai sen tukemisesta Espoossa. Sen sijaan tarkoituksena on nostaa esiin keskeisiä kehityskulkuja ja linjata, miten toimeenpannaan valtuuston asettamaa kotouttamispolitiikan tavoitetta.

 

Kotouttamisohjelman tärkeimpiä teemoja ovat:

  1. Maahanmuuttajien lasten kasvatus- ja koulutus.
  2. Maahanmuuttajien työllisyys.
  3. Maahanmuuttajanaisten kotoutuminen.

 

Ohjelma on jaettu neljään osaan:

1. Yhtenäinen ja yhdenvertainen oppimisen polku (tavoitteet ja mittarit luvussa 2.7)

2. Työllisyys ja yrittäminen (tavoitteet ja mittarit luvussa 3.10)

3. Alkuvaiheen kotoutumisohjelma (tavoitteet ja mittarit täsmentyvät uuden säätelyn myötä ja tuodaan erikseen päätöksentekoon)

4. "Kaikkien Espoo" arjessa (tavoitteet ja mittarit luvussa 5.8.)

 

Espoossa oli 2022 alussa noin 60 000 vieraskielistä asukasta. Vuonna 2021 päättyneellä valtuustokaudella vieraskielisten espoolaisten asukasmäärä kasvoi vuodessa keskimäärin yli 3 600 hengellä.

 

Espoon kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto "tekee kaupunginhallitukselle esityksen elinkeino-, kilpailukyky-, työllisyys- ja koulutuspolitiikan sekä maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisen periaatteista". Kaupunginhallitus "päättää elinkeino-, kilpailukyky-, työllisyys- ja koulutuspolitiikan sekä maahanmuuttajien kotouttamisen edistämisen periaatteista".

 

Kotoutumisen edistämisestä säädetyn lain (30.12.2010/1386, 32 §) mukaan "kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Ohjelma otetaan huomioon kuntalain (365/1995) 65 §:n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa".

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Espoon kotouttamisohjelma 2022-2025

 

Oheismateriaali

-

Espoon kotouttamisohjelman 2018-2022 seurantatiedot vuosien 2018-2020 osalta

 

Tiedoksi