Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 16.03.2022/Pykälä 45


Kaupunkisuunnittelulautakunnan syksy 2022

414/00.01.02/2021

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.03.2022 § 45

 

 

§ 45

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokousaikataulun vahvistaminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Eronen Tiina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1
päättää, että kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoukset pidetään syyskaudella 2022  klo 17.30 alkaen seuraavasti: 17.8., 31.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 8.12.

2
päättää, että kaupunkisuunnittelulautakunnan syyskauden seminaari järjestetään 5.10.2022 klo 17:00 alkaen.

3
päättää, että kaupunkisuunnittelulautakunnan varsinaiset jäsenet, varajäsenet, kaupunginhallituksen ja nuorisovaltuuston edustajat sekä kaupunkisuunnittelukeskuksen erikseen nimeämät henkilöt voivat osallistua seminaareihin.

4
päättää suorittaa seminaarista aiheutuneet kustannukset sekä seminaariin osallistuville luottamusmiehille lautakuntien palkkiosäännön mukaiset kustannusten korvaukset kaupunkisuunnittelulautakunnan määrärahoista.

 

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Espoon kaupungin hallintosäännön II luvun 2 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättäminään aikoina ja päättämässään paikassa. Saman pykälän mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

 

Espoon kaupungin hallintosäännön VII luvun 2§ mukaisesti lautakuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiota enintään kahdesta iltakoulusta tai seminaarista vuodessa.

 

Seminaareista lähetetään erikseen kutsut ohjelmineen.

 

 

 

 

 

Oheismateriaali

-

Kaupunkisuunnittelulautakunnan syksy 2022