Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta
Pöytäkirja 15.02.2022/Pykälä 20


589/02.02.03/2022

 

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta 15.02.2022 § 20

 

 

§ 20

Länsi-Uudenmaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-ohjelman tulo- ja menomäärärahat vuodelle 2022 (kh/kv)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Ekblad Tua

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Svahn Sanna

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto lisää hyvinvoinnin ja terveyden toimialan esikunnan tehtäväalueen toimialan johto ja toimialan yhteiset tuloarviota 6,0 milj. eurolla ja menomäärärahoja 6,0 milj. eurolla.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus 

Sosiaali- ja terveysministeriö on 29.6.2020 myöntänyt Espoon kaupungille 4,7 milj. euroa tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen. Avustuksesta on kohdennettu tulo- ja menomäärärahoja 1,1 milj. euroa valtuuston 8.12.2021 hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2022. Määräraha sisältyy hyvinvoinnin ja terveyden toimialan esikunnan tehtäväalueeseen toimialan johto ja toimialan yhteiset.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on 20.12.2021 myöntänyt hankkeelle täydentävää valtionavustusta 9,4 milj. euroa. Esikunnan alkava talousarvio 2022 ei sisällä edellä mainitun päätöksen mukaisia määrärahoja.

 

Hankehallinto on arvioinut, että sote-hankkeesta aiheutuu menoja kuluvalle vuodelle 1,1 milj. euron lisäksi 6,0 milj. euroa. Valtio korvaa kaupungille 100 % sote-hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

 

Länsi-Uudenmaan sote-hanke kattaa koko Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ja hankehallinnoija on Espoon kaupunki. Kaikki hankkeessa toteutettavat projektit edistävät sote-uudistuksen hyötytavoitteiden toteutumista sekä edistävät alueen asukkaiden yhdenvertaisuutta hyvinvointialueen aloittaessa 1.1.2023. Valtionavustuksen perusteena on vuonna 2020 käynnistyneen hankkeen laajentaminen ja avustus on myönnetty koko hankekokonaisuuden (vuonna 2020 käynnistynyt hanke ja sen täydennys) rahoittamiseen. Valtionavustus on tarkoitettu käytettäväksi aikavälillä 1.1.2021-31.12.2023.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi