Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 02.02.2022/Pykälä 18


6 Rakennuskieltoalue 129

83/10.02.05/2022

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.02.2022 § 18

 

 

§ 18

Rakennuskiellon jatkaminen Laajalahdessa, Laajalahden keskuksen asemakaavan alueella, osalla kortteleita 17022 ja 17023 (rakennuskieltoalue 129)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Leminen Virpi

Puustinen Jenni

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

pidentää maankäyttö- ja rakennuslain 53.2 §:n nojalla rakennuskieltoa asemakaavan muuttamista varten rakennuskieltokarttaan tunnuksella 129 (Laajalahden keskus) merkityllä alueella siten, että kielto on voimassa 19.2.2024 saakka. Samalla lautakunta määrää MRL 202 §:n perusteella päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Kielto ei koske kulttuuriympäristöön sopivaa korjausrakentamista ja olevan rakennuksen sisällä tapahtuvia muutostöitä, joita koskevan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen luvan voi rakennusvalvontaviranomainen ratkaista kuultuaan kaavoitusviranomaista ja kaupunginmuseota.

 

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus 

Rakennuskielto päättyy Laajalahdessa rakennuskieltokarttaan tunnuksella 129 (Laajalahden keskus) merkityllä alueella 19.2.2022. Kielto on määrätty ensimmäisen kerran 19.2.2020 ja se on voimassa asemakaavan muuttamista varten. Koska kaavoitus alueella on keskeneräinen, rakennuskieltoa esitetään jatkettavaksi kahdella vuodella.

 

Rakennuskiellon avulla käytetään maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön mahdollistamia kunnan ohjauskeinoja alueen maankäytön suuntaamiseen laadittavana olevan asemakaavan tavoitteiden mukaisiksi. Rakennuskielto ei koske kulttuuriympäristöön sopivaa korjausrakentamista tai rakennuksen sisällä tapahtuvia muutostöitä.

 

Vireillä oleva asemakaavan muutos

 

Rakennuskieltoalueella on vireillä Laajalahden keskus 120326 asemakaavan muutos, jossa tutkitaan kerrostaloalueen täydennysrakentamista sekä 1940-luvun omakotitalojen ja rivitalojen suojelua. Alue on yksityisessä maanomistuksessa.

 

Rakennuskielto koskee asemakaavan muutoksen alueella erillispientalotontteja 8, 16-19 ja 21-25 korttelissa 17022 ja 9,16-18 ja 20-23 korttelissa 17023 ja rivitalojen korttelialueen tonttia 14 korttelissa 17023.  Kaavamuutosalueella on myös yksi 1956 rakennettu kerrostalo ja yhdeksän 1971-1975 rakennettua kerrostaloa, jotka ovat rakennuskieltoalueen ulkopuolella.

 

Rakennuskieltoalueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla:

Rakennuskieltoalueen likimääräinen sijainti kartalla. Alueet sijaitsevat Espoon Laajalahdessa Kirvuntien ja Jaakkimantien varrella.

 

Asemakaavan muutosta on haettu kerrostaloalueen täydennysrakentamista varten Raide-Jokerin vaikutusalueella. Asemakaavan muutoksessa esitetään purettaviksi kaksi kerrostaloa, joiden tilalle rakennetaan uudet kerrostalot. Uudisrakennuksiin käytetään tontin jäljellä oleva rakennusoikeus sekä vähäinen määrä lisärakennusoikeutta. Kaavamuutoksen yhteydessä esitetään suojeltavaksi 1940-luvulla SOK:n työntekijöilleen rakennuttamat pientalot ja Kirvuntiellä sijaitsevat Espoon ensimmäiset rivitalot. Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 29.11.2021 - 13.1.2022. Kaava on hyväksyttävänä arviolta loppukeväästä 2022.

 

Rakennuskiellolla halutaan turvata vireillä olevan asemakaavan suunnittelu tavoitteiden mukaisiksi. Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 4 luvun 22 §:n 5 kohdan mukaan kaupunkisuunnittelulautakunta määrää rakennuskiellon alueelle, jolla asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä sekä rakennuskieltojen pidentämisestä.

 

Päätöshistoria

 

Liitteet

1

Rakennuskieltoalue 129

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi 

-          Rakennusvalvontakeskus

-          Tonttiyksikkö

-          Kaupunginmuseo

-          Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY

-          Maanmittauslaitos

-          Saija Juntunen, Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut