Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 28.02.2022/Pykälä 2710541/14.01.00/2021

 

 

 

Valtuusto 28.02.2022 § 27

 

 

§ 27

Valtuustoaloite Keran Hallien yrittäjien toimintaedellytysten edistämiseksi

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Viik-Kajander Maarit

Vikkula Pekka
Forsten Annika
Kauhanen Emmi

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

Valtuusto merkitsee tiedoksi selostusosan vastauksena valtuutettu Tiina Ahlforsin ym. 13.9.2021 tekemään valtuustoaloitteeseen Keran hallien yrittäjien toimintaedellytysten kehittämisestä ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Valtuustoaloite

 

Tiina Ahlfors sekä 34 muuta valtuutettua ovat jättäneet 13.9.2021 päivätyn valtuustoaloitteen Keran hallien yrittäjien toimintaedellytysten kehittämisestä.
 

Valtuustoaloitteessa todetaan, että entisen SOK:n logistiikkakeskuksen tiloissa Keran alueella toimii väliaikainen hanke. Hankkeessa erilaiset yritykset ja muut toimijat muodostavat vireän palvelukeskittymän ja hanke mahdollistaa uudenlaisten toimintatapojen ja yritysideoiden kokeilemisen ja kehittämisen. Suunnitelmien mukaan hallit puretaan ja Kera kaavoitetaan asuntovaltaiseksi alueeksi, jossa ideana on palveluiden saatavuus lähellä asukkaita.
 

Valtuustoaloitteessa todetaan, että hankkeen päättyessä monen Keran Halleilla toimivan yrityksen jatkosijoittuminen Espooseen on vaarassa. Lisäksi todetaan, että kasvavien ja elinvoimaisten yritysten ja kaupunkikulttuuria edistävien toimijoiden yhteisön hajoaminen muutaman vuoden kuluttua on jo itsessään häviö, vaikka kaikki toimijat ovatkin muuttaessaan olleet tietoisia väliaikaisuudesta. Valtuustoaloitteessa edellytetään, että Espoon kaupunki tekee SOK:n ja alueen toimijoiden kanssa tiivistä yhteistyötä yritysten toiminnan jatkumiseksi Espoossa.


Vastaus valtuustoaloitteeseen

 

Espoo-tarinan mukaan Kera kuuluu valtuustokauden raiteiden varrella oleviin tiiviin kaupunkikeskuksen toteuttamiskohteisiin. Tavoitteena on kehittää Keran alueesta kestävän kehityksen, kiertotalouden ja digitalisaation edelläkävijäalue tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (Keran kehittämissitoumus, kaupunginhallitus 23.8.2021). Keran asemanseutua kehitetään vanhasta teollisuus- ja logistiikka-alueesta asumiseen painottuvaksi urbaaniksi kaupunginosaksi, johon tulee hyvät lähipalvelut ja työpaikkoja (Keran keskustan kaava, kaupunginvaltuusto 13.9.2021).

 

Puhtaita ja älykkäitä kaupunkiratkaisuja on vuodesta 2019 alkaen kehitetty Keran alueella laajassa yhteistyössä. Syntyneitä toimintamalleja ja ratkaisuja on tarkoitus hyödyntää Keraa laajemmin myös muilla alueille Espoossa. Kehittämistyössä ja konkreettisissa kokeiluissa yhteistyötä on tehty eri projektien kautta tiedeyhteisön, startup-yritysten, suurten yritysten ja kaupungin kesken. Tuloksina ovat mm. 19 älypylvään kokeilu, Keran energiapositiivinen lämpöratkaisu, Keran hallien avaaminen yritys- ja harrastustoiminnalle sekä uudenlaisen alueelle sijoittuvan kiertotalouskeskuksen toimintojen suunnittelu. Yhteisen tavoitteiston rakentamisen tuloksena on syntynyt myös Keran alueen kehittämissitoumus, jonka kaupunginhallitus hyväksyi liitteeksi Keran keskustan asemakaavan maankäyttösopimuksiin.

 

Keran alueen keskeinen kiertotalouden toimenpide on Keran asemanseudulla sijaitsevan Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK) entiseen logistiikkakeskukseen sijoittuva kokeilu. SOK on siirtänyt teollisuus- ja logistiikkatoiminnot pois Kerasta vuonna 2018 ja purkaa elinkaarensa loppuvaiheessa olevan logistiikkakiinteistön osissa alkaen vuodesta 2022. SOK on avannut logistiikkakiinteistön väliaikaiskäytölle vuoteen 2025 saakka.

 

Kiertotalouden edistämiseksi SOK ja kaupunki ovat kutsuneet toimijoita kehittämään kestävämmän tulevaisuuden palveluja Keran halleihin väliaikaiskäytön ajaksi. Toimijoiden vuokra on ollut keskivuokraa merkittävästi alhaisempi. Ruuantuotannon, liikunnan ja kulttuurin toimijat ovat synnyttäneet halleille uuden yhteisön ja aktiivista toimintaa, joka on lisännyt alueen elinvoimaa ja viihtyisyyttä. Lisäksi Espoon kaupunki on tehnyt tiivistä yhteistyötä Kera -Kollektiivin kanssa lyhytaikaisten tapahtumien, kaupunkikulttuurin tai taiteen mahdollistamisessa ja edistämisessä. Keran hallien toimijat ovat olleet tietoisia kiinteistöjen purusta sekä toiminnan väliaikaisesta ja kokeilevasta luonteesta.

 

Espoo-tarinan mukaan Espoon tavoitteena on olla kestävään kehitykseen sitoutunut vastuullinen edelläkävijä ja yritysmyönteinen kaupunki, jossa yritystoiminnan toimintaympäristöä kehitetään yhdessä yrittäjien kanssa. Kokeilun päättyessä kaupunki tukee Keran hallien toimijoita tarjoamalla heille eri yrityspalvelutoimijoista koostuvan Business Espoo -verkoston yritysneuvontapalveluja. Neuvontapalvelut tarjoavat tukea esimerkiksi liiketoiminnan mahdolliseen uudelleensuuntaamiseen tai yrittäjien saattamiseen kaupallisten kiinteistöpalveluja tarjoavien yritysten palvelujen pariin. Lisäksi kaupunki pyrkii myös jatkossa edistämään kaupunkikulttuurin kehittämistä sekä tukemaan ja mahdollistamaan vastaavien kulttuuristen yhteisöjen syntymistä erilaisissa sopivissa kaupungin tai yksityisten toimijoiden omistamissa ympäristöissä ja tiloissa.

 

Kera on hyvä esimerkki siitä, miten kaupunki Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman hengessä resurssiviisaasti on onnistunut kehittämään kaupunkia ja yritystoimintaa. Kokeilusta saatuja ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä voidaan jatkossa hyödyntää kaupungin muussa kehittämisessä. Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat Kestävä Espoo, Elinvoimainen Espoo ja Tapahtumien yhteisöllinen Espoo ovat soveltuvia foorumeja käsittelemään kokeiluista saatuja oppeja ja kehittämään kaupungin roolia yritystoiminnan, kiertotalouden, taideyhteisöjen ja kaupunkikulttuurin entistä parempana mahdollistajana.

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 39

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi selostusosan vastauksena valtuutettu Tiina Ahlforsin ym. 13.9.2021 tekemään valtuustoaloitteeseen Keran hallien yrittäjien toimintaedellytysten kehittämisestä ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely Kaupunginjohtajan estyneenä ollessa asian esitteli kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalo.

 

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Valtuustoaloite 13.9.2021 Keran Hallien yrittäjien toimintaedellytysten edistäminen ja yhteistyö SOK:n ja alueen toimijoiden kanssa

 

Tiedoksi