Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta
Pöytäkirja 19.01.2022/Pykälä 36748/02.02.00/2020

 

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta 19.01.2022 § 3

 

 

§ 3

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2022

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Ekblad Tua

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Svahn Sanna

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta hyväksyy liitteenä olevan hyvinvoinnin ja terveyden toimialan tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2022.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

 

 

 

 

Selostus 

Valtuusto hyväksyi 8.12.2021 vuoden 2022 talousarvion sekä taloussuunnitelman. Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan käyttösuunnitelma laaditaan vuoden 2022 talousarvion mukaiseksi siten, että tulostavoitteiden toteutuminen varmistetaan. Käyttösuunnitelma tehdään sekä käyttötalouden toiminnasta, että investoinneista ja siitä on päätettävä 15.2.2022 mennessä. Espoon kaupungin hallintosäännön mukaan, hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta hyväksyy tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat.

 

Lautakunnan talousarvioesityksen menomäärärahoihin 911,1 milj. euroa lisättiin kaupunginjohtajan esityksessä 2,64 milj. euroa: vanhusten palveluihin 0,59 milj. euroa tehostettuun palveluasumiseen ja 0,14 milj. euroa henkilöstömitoituksen muutokseen, terveyspalveluihin lisättiin 1,41 milj. euroa HUS-erikoissairaanhoidon kuntaosuuteen ja 0,5 milj. euroa avosairaanhoidon hoitojonojen purkuun. Valtuustoryhmien talousarvioneuvotteluissa toimialan menomäärärahoihin lisättiin 2,42 milj. euroa ja vuoden 2022 menomäärärahaksi valtuusto vahvisti 916,2 milj. euroa. Talousarvioneuvottelujen tuloksena määrärahaa lisättiin 0,8 milj. euroa vanhusten palveluille, josta Espoon sairaalaan päivystysosastolle 0,3 milj. euroa, digipalvelumuotojen lisäämiselle ja liikkuvan sairaalan vahvistamiselle 0,4 milj. euroa sekä vanhenevan väestön hyvinvointitarpeeseen vastaamiseen 0,1 milj. euroa. Hoitojonojen purkuun lisättiin 1,5 milj. euroa, mikä on toimialalla jaettu siten, että terveyspalvelujen osuus on 1 milj. euroa ja perhe- ja sosiaalipalvelujen osuus 0,5 milj. euroa. Terveyspalveluissa lisämääräraha kohdistettiin suun terveydenhuoltoon 0,5 milj. euroa ja mielenterveys- ja päihdepalveluihin 0,5 milj. euroa. Perhe- ja sosiaalipalveluissa lisämääräraha kohdistettiin aikuisten sosiaalipalveluihin, perheoikeudellisiin palveluihin ja terveydenhoitoon. Lisäksi talousarvioneuvotteluissa sovittiin tyttöjen talon jatkon turvaamisesta ja määrärahan siirrosta kasvun ja oppimisen toimialalta hyvinvoinnin ja terveyden toimialalle perhe- ja sosiaalipalvelujen tulosyksikköön (120 000 euroa). Valtuusto päätti vanhusten palveluiden menomäärärahaksi 209,6 milj. euroa, terveyspalveluiden menomäärärahaksi 456 milj. euroa, perhe- ja sosiaalipalveluiden menomäärärahaksi 238,3 milj. euroa ja toimialan esikunnan menomäärärahaksi 12,2 milj. euroa.

  

Tulosyksiköiden käyttösuunnitelmissa kaupunginjohtajan ja talousarvioneuvottelujen määrärahan lisäykset on kohdistettu vanhusten palveluissa palvelualueille: pitkäaikaishoito 0,7 milj. euroa, Espoon sairaala 0,5 milj. euroa, kotihoito 0,2 milj. euroa, seniorineuvonta ja palveluohjaus 0,04 milj. euroa ja tulosyksikön yhteisiin kustannuksiin 0,06 milj. euroa. Terveyspalveluissa lisäykset on kohdistettu palvelualueille: erikoissairaanhoito 1,4 milj. euroa, mielenterveys- ja päihdepalvelut 0,5 milj. euroa, avosairaanhoito 0,5 milj. euroa ja suun terveydenhuolto 0,5 milj. euroa. Perhe- ja sosiaalipalveluissa lisäykset on kohdistettu palvelualueille: lapsiperheiden hyvinvointipalvelut 0,2 milj. euroa, tulosyksikön hallinto 0,2 milj. euroa, terveydenhoito 0,1 milj. euroa ja aikuisten sosiaalipalvelut 0,1 milj. euroa. Tulosyksiköiden yhteisiin tai hallinnon kustannuksiin kohdistetut lisäykset on tarkoitus käyttää niissä palveluissa, joissa ilmenee vuoden 2022 aikana suurin tarve.

 

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2022 ovat valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset. Vuoden 2022 käyttösuunnitelmat ovat liitteenä.

 

Valtuuston hyväksymä talousarvio 2022, neuvottelusopimus ja -tulos, raha-asia-aloitteet sekä pöytäkirjamerkinnät

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2022

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi