Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 15.12.2021/Pykälä 129

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

11418/10.03.01/2021

 

 

 

Tekninen lautakunta 15.12.2021 § 129

 

 

§ 129

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kantelusta, joka koskee katujen rakentamista Espoon Saunalahdessa

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Aumala Petteri

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta antaa liitteen mukaisesti lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kantelusta, joka koskee katujen rakentamista Espoon Saunalahdessa.

Lautakunta katsoo kantelun aiheettomaksi.


Sovelletut oikeusohjeet:

Espoon kaupungin hallintosääntö, I osa, 4., 11 §:n kohta 13.

 

 

Käsittely Esittelijä totesi, että asia on jaettu lautakunnalle alkuperäisen esityslistan jakelun jälkeen.

 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Kantelu 15.11.2021

 

 Kantelija on tekemässään kantelussa arvostellut Espoon kaupungin toimintaa Kummelivuorentien rakentamisessa. Kantelun mukaan kaupunki tuhlaa huonolla suunnittelulla määrärahoja sekä vaarantaa puutteellisella liikenteenohjauksella alueella liikkuvien turvallisuutta.

 

 

Vastaus kanteluun

 

  Espoon kaupunki kiistää kantelussa esitetyn arvostelun määrärahojen tuhlaamisesta. Espoon kaupunki myöntää liikenteenohjauksen toteuttamisen olevan alueella vielä kesken. Kantelussa estetyn arvostelun perusteella on vaikea nähdä, miltä osin kantelija väittää Espoon kaupungin toiminnan olevan lainvastaista.

 

  Espoon kaupungin yleinen toimintatapa on ollut, että kadut viimeistellään vasta kun ympäröivät tontit valmistuvat. Tällä toimintatavalla vältytään mm. kadun ylimääräisiltä korjauskustannuksilta ja materiaalihävikiltä, sekä tietyömaista johtuvista ylimääräisestä haitasta asukkaille. 

 

  Kummelivuorentien hallinnollinen katusuunnitelma 6628/002 on laadittu vuonna 2014 ja suunnitelma on saanut Espoon teknisen lautakunnan hyväksynnän 15.8.2014. Kummelivuorentien rakennussuunnitelmat on laadittu saman suunnitelmanumeron alla vuonna 2015.

 

 Rakennussuunnitelmia on tarkennettu ennen katurakennustyömaata ja sen aikana.

 

  Kiertoliittymän taideteos

 

  Kummelivuorentien ja Linjaloistonkadun risteyksen kiertoliittymän osalta suunnitelmat ovat vaatineet tarkennusta rakennustyön aikana. Kiertoliittymän keskustan aiheen suunnitelmia ei ollut laadittu suunnittelijan toimesta riittävällä tarkkuudella, eikä suunnitellun rakenteen, Kivikummelin painoa ollut huomioitu riittävästi. Rakennusvaiheen aikana todettiin, että kiertoliittymän aihe vaatisi pohjanvahvistusta, joka olisi lisännyt rakentamiskustannuksia huomattavasti. Kustannuksien nousun vuoksi kiertoliittymään päädyttiin toteuttamaan Kivikummelin korvaava kasvillisuusrakenne. Kasvillisuusrakenteen tuoma katuvihreä todettiin tarpeelliseksi, sillä alueelta jouduttiin jättämään istutuksia tekemättä kaapeleiden ja pysäköintitaskujen vuoksi. Kasvillisuuden todettiin lisäävän yleisesti alueen viihtyvyyttä sekä sitovan katupölyä.

 

 

Kadun reunakivet

 

 Kummelivuorentie 8 kohdalla rakennettua reunakivilinjaa muutettiin työmaan aikana, sillä kadun varrelle lisättiin pysäköintitasku. Pysäköintitaskut revisioitiin suunnitelmiin alueen pysäköintiruutujen vähäisen määrän vuoksi. Pysäköintitaskujen reunakivilinjaa jouduttiin vielä korjaamaan rakentamisen aikana korkoeroista johtuen.

 

  Kantelun johdosta on tiedusteltu urakoitsijalta kantelussa mainittua suunnitteluvirhettä. Urakoitsijan työmaavalvoja ei ole ollut tietoinen suunnitteluvirheestä, eikä kysyttäessä heidän työntekijänsä tai aliurakoitsijansakaan ollut tällaisesta maininnut.

 

Liikenteen ohjaus

 

  Kummelivuorentien alueelle on tilattu liikennemerkkien ja -opasteiden asennus. Kohteesta vielä puuttuu osa merkeistä, jotka käydään asentamassa pikaisella aikataululla. Työmaan aikainen liikenteenohjaus vaihtuu työn edistyessä ja muutoksista voi aiheutua viipettä suunnitelmien laatimisen ja maastossa tapahtuvan toteuttamisen välillä.

 

 Tiedotus

 

  Alueen kadunrakennustyömaata on viivästyttänyt alueella ilmennyt lisäsuunnittelun tarve, joka on johtunut suunnittelu- ja rakennusvirheistä niin kadun kuin tontin puolella. Suunnittelu- ja rakennusvirheet ovat johtaneet siihen, että katualueen ja tontin välille on syntynyt korkeuseroja, joita on jouduttu ratkomaan yhteistyössä taloyhtiöiden kanssa.

 

  Katutöiden aikataulu ei ole päivittynyt toivottavalla tavalla tietojärjestelmiin, eikä esimerkiksi kaupungin asiakaspalvelu ole ollut tästä syystä tietoinen katutöiden viivästyneestä aikataulusta.

 

 

 Espoon kaupungin tekninen lautakunta katsoo kantelun aiheettomaksi.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

(henkilötietoja, ei julkaista) Vastaus Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

 

Oheismateriaali

-

(henkilötietoja, ei julkaista) Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö kantelun johdosta

-

Kummelivuorentien katusuunnitelma 6628-002

-

Kummelivuorentien katusuunnitelma 6628-010

-

Detaljipiirros 6628-216A

 

Tiedoksi

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa