Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 15.12.2021/Pykälä 139

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

10926/12.01.02/2021

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 15.12.2021 § 139

 

 

§ 139

Selvitys mahdollisuudesta perustaa esiopetuksen ja 1. luokan yhdysluokka Nuuksion kouluun lukuvuodeksi 2022-23 (pöydälle 15.12.2021)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Nurmi Juha

Ojala Varpu
Leppänen Marianne

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää, että lukuvuodeksi 2022-23 Nuuksion kouluun ei perusteta esiopetuksen ja 1. luokan yhdysluokkaa eikä esiopetusryhmää. Ensimmäisen luokan perustaminen lukuvuodelle 2022-23 ratkaistaan samassa yhteydessä kuin koulun jatko muutoinkin alkuvuodesta 2022.

 

Käsittely 

Hellström puheenjohtaja Räfin, Wallsin, Saikkosen ja Hopsun kannattamana ehdotti asian pöydällepanoa, koska huomenna on tärkeä vanhemmille suunnattu kuulemistilaisuus.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Räf tiedusteli, voidaanko Hellströmin ehdotus hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

 

Selostus 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti 3.11.2021 §109 (Lukuvuoden 2022- 2023 perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset) ja §107 (Esiopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2022-2023), että lautakuntaan tuodaan selvitys, onko Nuuksion kouluun mahdollista perustaa esiopetuksen ja ykkösluokan yhteinen ryhmä.

 

Sillä alueella, josta vuonna 2022 mennään 1. luokalle Nuuksion kouluun, asuu tällä hetkellä seitsemän 2015 syntynyttä ja neljä 2016 syntynyttä lasta. Kaikki lapset eivät välttämättä tulisi mahdollisesti perustettavaan esi-1 yhdysluokkaan, koska kaikki lapset eivät aina tule omaan lähikouluun tai heitä lähimpään esiopetuspaikkaan.

 

Mahdollisen esi-1 ryhmän perustamisen yhteydessä on huomioitava, että suurin osa esioppilaista tarvitsee myös esiopetukseen liittyvää varhaiskasvatusta.  Varhaiskasvatusta tulee tarjota päivittäin asiakkaiden tarpeiden mukaan klo 6.30-18 välisenä aikana.

 

Esiopetukseen liittyvään varhaiskasvatukseen tarvitaan kelpoisuuden omaava työntekijä klo 6.30-9 väliseksi ajaksi ja samoin iltapäivällä klo 13-18 väliseksi ajaksi. On todennäköistä että aamu- ja iltapäivällä toiminnasta huolehtii eri henkilö. Esi-1 ryhmän toiminnan järjestäminen vaatisi yhden kaksoiskelpoisen opettajan, joka hoitaisi esi-1-luokan opettamisen. Lainsäädännössä ei ole suoraa ohjetta siihen, millainen henkilöstömitoitus esi1-luokassa olisi. Opettajan  lisäksi ryhmässä todennäköisesti tarvitaan myös toinen työntekijä. Esiopetukseen liittyvän varhaiskasvatuksen ja esi1-luokan toiminnan lisäksi tulee ottaa huomioon koululaisten iltapäivätoiminnan järjestäminen koulupäivän jälkeen, johon mahdollisesti tarvitaan vielä oma ohjaaja.

 

Edellä kuvatun henkilöstön saaminen Nuuksioon, jonne kulkuyhteydet ovat heikot, on epävarmaa. Tällainen toiminnan järjestely aiheuttaa sen, että lasten kanssa toimii päivän aikana tavanomaista suurempi määrä työntekijöitä. Ryhmän eheän varhaiskasvatusta, esiopetusta, perusopetusta ja iltapäivätoimintaa sisältävän päivän suunnittelu ja toteutus muodostuu erittäin haasteelliseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi henkilöitä, joilla on kelpoisuus hoitaa päivän aikana näitä eri tehtäviä, on työmarkkinoilla suhteellisen vähän, eikä esitetyn mallin mukainen työnkuva ja palkkaus ole houkutteleva.

 

Sekä suomenkielisen varhaiskasvatuksen että suomenkielisen perusopetuksen näkökulmasta 11 oppilaan esi-1-ryhmä on epätarkoituksenmukaisen pieni, kallis ja sisältää toiminnallisia riskejä esimerkiksi tilanteissa, joissa henkilökuntaa on sairaana. Tästä syystä lautakunnalle ehdotetaan että, esi-1 ryhmää eikä esiopetusryhmää perusteta Nuuksion kouluun lukuvuodeksi 2022-23. Esiopetusta toteutetaan lukuvuonna 2022-23 Nupurin päiväkodissa ja Karhusuon koululla.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa