Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 24.11.2021/Pykälä 125

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


11362/02.05.00/2021

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.11.2021 § 125

 

 

§ 125

Nuorisotilojen ja leirikeskusten käyttö- ja maksuperiaatteet sekä toimivalta tilojen luovuttamisen osalta

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Nordling Merja

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Toisen asteen koulutuksen johtaja Erma Tapio

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää nuorisotilojen ja leirikeskusten käyttö- ja maksuperiaatteet liitteen mukaisesti. Selostusosassa mainitut Ohjaamotalon tilojen käyttö- ja maksuperiaatteet tuodaan lautakunnan päätettäviksi erikseen. Lautakunta päättää myös, että edellä mainittujen tilojen luovuttamisesta päättää nuorisopalvelupäällikkö.

 

Käsittely Esittelijän tekemä muutos päätösehdotuksessa on huomioitu pöytäkirjassa.

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus

Liikunta- ja nuorisolautakunta on päättänyt nuorisotilojen käyttö- ja maksuperiaatteista 15.04.2021 § 11.Päätös tuli voimaan 1.9.2021 alkaen. Päätöksen mukaan nuorisotilojen käyttö- ja maksuperiaatteet on jaettu kolmeen ryhmään, joista ryhmän 1 käyttövuorot ovat maksuttomia. Muiden ryhmien maksamat käyttökorvaukset muodostuvat toiminnan tarkoituksesta ja käytettävän tilan pinta-alasta. Nuorisotilojen ja leirikeskusten käyttö- ja maksuperiaatteet ovat liitteenä.

 

Espoon nuorisopalvelujen hallinnassa olevat Ohjaamotalon tilat ovat haettavissa 1.1.2022 alkaen. Tilat sijaitsevat Lintuvaarantie 2:n Kiinteistö OY Lintutörmässä 4. kerroksessa. Talo on toimistokäyttöön tarkoitettu, mikä asettaa tiettyjä rajoituksia tilan käytön suhteen. Tila koostuu neljästä ryhmätyöhuoneesta kooltaan 14,7-39 neliötä, varastosta ja toimistohuoneesta. Tilojen pinta-ala on 200 neliötä. Kerroksessa on myös yhteiskäyttöinen keittiö samassa kerroksessa sijaitsevan vakituisen käyttäjän kanssa.

 

Ohjaamotalon osalta noudatetaan erilaisia käyttö- ja maksuperiaatteita kuin nuorisotilojen osalta, koska Ohjaamotalon palvelut ovat suunnattu 16-28-vuotiaille.

 

Tilat ovat Ohjaamotalon sidosryhmien, nuorisotilojen käyttö- ja maksuperiaatteissa ryhmässä 1 lueteltujen nuorten ryhmien sekä alle 29-vuotiaiden nuorten hyvinvointia ja kasvua tukevien ryhmien vakituiseen käyttöön maksutta. Maksuton käyttö koskee myös kaupungin muiden toimijoiden, Omnian sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestämää toimintaa.

 

Nuorisotilojen käyttö- ja maksuperiaatteissa ryhmä 1 sisältää:

1.1 aluenuorisojärjestöt

1.2 partiolippukunnat

1.3 taiteen perusopetus lapsille ja nuorille, 18-vuotiaat tai alle

1.4 muiden varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistysten espoolaisten ryhmien toiminta, joka on suunnattu 18-vuotiaille tai alle

1.5 liikuntayhdistykset, joiden toiminta on suunnattu 18-vuotiaille tai alle

1.6 18-25-vuotiaiden nuorten vakituista toimintaa tarjoavat omaehtoiset toimintaryhmät

1.7 espoolaisten eläkeläisjärjestöjen toiminta

1.8 espoolaiset opiskelijajärjestöt, joiden toiminta on suunnattu 18-vuotiaille tai alle

1.9 kaupungin muiden tulosyksiköiden lapsille ja nuorille järjestämät tilaisuudet (maksuton).

 

Käyttövuorot myönnetään määräajaksi koko tilaan korkeintaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Vuoroja myönnetään hakemuksesta. Hakemuksesta tulee selvitä toiminnan tarkoitus ja kohderyhmä.

 

Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 4 luvun 11 § 11 ja 12 kohtien mukaan lautakunnan tehtävänä on päättää muut kuin lakiin ja asetuksiin perustuvat maksut tehtäväalueellaan ja päättää tehtäväalueensa tilojen, alueiden, rakennusten, laitteiden ja vastaavien käyttöoikeussopimusten sekä muuhun ulkopuoliseen käyttöön luovuttamisen periaatteista.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Nuorisotilojen ja leirikeskusten käyttö- ja maksuperiaatteet

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa