Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 24.11.2021/Pykälä 127

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

11314/12.01.02/2021

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.11.2021 § 127

 

 

§ 127

Otaniemen lukion teatterin ja median linjan sekä Viherlaakson lukion taidelinjan opiskelijavalintakriteerien muuttaminen (palautettu 24.11.2021)

 

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Erma Tapio

Turpeinen Jaakko

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

 

Päätösehdotus Toisen asteen koulutuksen johtaja Erma Tapio

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy selostusosassa määritellyt lukioiden opiskelijavalintakriteerit seuraavien lukioiden linjojen hakukohteisiin 25.11.2021 lukien

-Otaniemen lukio, teatterin ja median linja

-Viherlaakson lukio, taidelinja

 

 

Käsittely Koski Wallsin, Hopsun, Hellströmin ja Hagerlundin kannattamana teki seuraavan palautusehdotuksen:

 

"Lautakunta päättää palauttaa Otaniemen lukion ja Viherlaakson lukion painotetun opetuksen valintakriteerit uudelleen valmisteluun ja toivoo, että niihin sisällytetään hakijalle mahdollisuus näyttää osaaminen ja motivaatio sekä harrastuneisuus yhdenvertaisella tavalla riippumatta siitä onko hakija osallistunut maksulliseen ja järjestettyyn harrastustoimintaan, esimerkiksi mahdollistamalla kaikkien harrastuslausuntojen korvaaminen näyttötyöllä tai pitäytymällä vanhassa mallissa, eli kaikille yhteisessä valintakokeessa.

 

Lautakunta toivoo, että jokaisen hakijan itsenäinen aktiivisuus, taidot ja motivaatio kyetään huomioimaan valintaprosessissa hakijan edun mukaisesti. Lisäksi keskiarvojen painotusperiaatteiden yhdenvertaisuutta lukioiden välillä tulee tarkastella uudelleen."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Kosken ehdotus hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti yksmielisesti palauttaa Otaniemen lukion ja Viherlaakson lukion painotetun opetuksen valintakriteerit uudelleen valmisteluun ja toivoo, että niihin sisällytetään hakijalle mahdollisuus näyttää osaaminen ja motivaatio sekä harrastuneisuus yhdenvertaisella tavalla riippumatta siitä onko hakija osallistunut maksulliseen ja järjestettyyn harrastustoimintaan, esimerkiksi mahdollistamalla kaikkien harrastuslausuntojen korvaaminen näyttötyöllä tai pitäytymällä vanhassa mallissa, eli kaikille yhteisessä valintakokeessa.

Lautakunta toivoo, että jokaisen hakijan itsenäinen aktiivisuus, taidot ja motivaatio kyetään huomioimaan valintaprosessissa hakijan edun mukaisesti. Lisäksi keskiarvojen painotusperiaatteiden yhdenvertaisuutta lukioiden välillä tulee tarkastella uudelleen.

 

Selostus 

Taustaa lukiokoulutuksen opiskelijavalintakriteereistä

 

Lukiolain (714/2018) 22 §:n mukaan nuorille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa opiskelijaksi ottamisen perusteena käytetään hakijoiden aiempaa opintomenestystä ja hakutoiveita. Koulutuksen järjestäjä päättää mahdollisesti järjestettävistä valinta- tai soveltuvuuskokeista ja muista lisänäytöistä. Valintaperusteista ja niiden painottamisesta opiskelijavalinnassa säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa 838/2021. Opiskelijaksi ottamisessa on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.

 

Asetuksen mukaan opiskelijat otetaan lukioon perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitetun perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon osoittamassa järjestyksessä, jos koulutukseen hakeutuvia on enemmän kuin täytettäviä opiskelupaikkoja. Valinnaisaineiden erillisiä arvosanoja ei huomioida keskiarvoa laskettaessa lukuun ottamatta A2- ja B2-kielten valinnaisia arvosanoja.

 

Otettaessa opiskelijoita lukioon, voidaan lukuaineiden keskiarvoa laskettaessa ottaa huomioon painotettujen oppiaineiden arvosanat koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla.

Jos useammalla hakijalla on sama keskiarvo, asetetaan hakijat järjestykseen seuraavien perusteiden mukaisesti:

 

1) hakutoivejärjestys; 
 

2) opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (838/2021) 3 §:n mainittujen oppiaineiden sekä liikunnan, käsityön, kotitalouden, musiikin ja kuvataiteen arvosanojen aritmeettinen keskiarvo.

 

Pääsy- ja soveltuvuuskokeista sekä lisänäytöistä voidaan antaa yhteensä 0-10 valintapistettä. Koulutuksen järjestäjä voi asettaa pääsy- ja soveltuvuuskokeesta sekä lisänäytöistä vaaditun alimman hyväksytyn pisterajan, jolla hakija voidaan ottaa opiskelijaksi.

 

Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 4 luvun 17 §:n 8 kohdan mukaan kasvun ja oppimisen lautakunta päättää lukioiden opetussuunnitelmallisista painotuksista ja lukiolinjoista sekä opiskelijavalinnan perusteista.

 

Lukioiden linjojen ja erityisen koulutustehtävän saaneiden lukioiden opiskelijavalintakriteerit

 

Kaikkien suomenkielisten lukioiden linjojen, erityisen koulutustehtävän saaneiden lukioiden sekä IB-lukioiden valintakriteerit päätettiin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa 18.11.2020. Tämän jälkeen kahdessa jäljempänä mainitussa hakukohteessa on kokemusten perusteella päädytty ehdottamaan vähäisiä muutoksia valintakriteereihin.

 

Uusia valintakriteereitä noudatettaisiin otettaessa opiskelijoita syksyllä 2022 alkavaan lukiokoulutukseen.

 

Lukioiden johtokunnat ovat esittäneet oman näkemyksensä opiskelijavalintakriteereistä. 

 

Ehdotus lukioiden linjojen opiskelijavalintakriteereistä

 

Otaniemen lukio: Teatterin ja median linja

 

1)      Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden sekä kuvataiteen, musiikin ja liikunnan arvosanojen keskiarvo. (max 10 pistettä).

 

2)      Hakijan haastattelu sekä kaksi opettajalausuntoa ja kaksi harrastuslausuntoa. Harrastuslausunnoista toisen voi korvata näytetyöllä. (min 2 pistettä ja max 10 pistettä).

 

 

Yhteensä max 20 pistettä.

 

Muutos aiempiin kriteereihin:

 

Aiemmin kohdassa 2 haastattelun sijaan huomioitiin kirjallinen hakemus.

 

Viherlaakson lukio: taidelinja

 

1)      Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo. Päättötodistuksen maksimipistemäärä on 10.

 

2)      Harrastuneisuus, jota arvioidaan todistusten perusteella. Maksimipistemäärä on 4.

 

 

Yhteensä max 14 pistettä.

 

Muutos aiempiin kriteereihin:

 

Aiemmin kohdassa 1) painotettiin äidinkielen ja kirjallisuuden, englannin, matematiikan ja historian arvosanoja kutakin painokertoimella neljä ja kohdassa 2) pidettiin valintakoe, jonka maksimipistemäärä oli 10.

Kokonaispistemäärä oli 20.

 

 

 

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa