Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto
Pöytäkirja 01.11.2021/Pykälä 139

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

8806/10.00.02/2021

 

 

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 01.11.2021 § 139

 

 

§ 139

Kahden asuntotontin myyntipäätöksen korjaaminen täytäntöönpanoajan osalta

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Taimouri Sakar

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päättää korjata 4.10.2021 § 125 tehtyä kahden asuntotontin myyntipäätöstä Rakennusliike Lapti Oy:lle Tapiolan Jousenpuistosta siten, että kauppakirja on allekirjoitettava viimeistään 30.10.2022.

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus 

 

Tausta

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti 4.10.2021 § 125 myy tarjouskilpailussa korkeimman tarjouksen tehneelle Rakennusliike Lapti Oy:lle tai sen perustaman yhtiön tai yhtiöiden lukuun tai myöhemmin ilmoittaman tonttirahaston lukuun korttelin 12221 tontit 4 ja 5 asemakaavan mukaiseen rakentamiseen. Päätöksen mukaisesti kauppakirja olisi allekirjoitettava 28.2.2022 mennessä. Päätöksessä oleva allekirjoitusajankohta poikkeaa kuitenkin tarjouspyyntöasiakirjassa ilmoitetusta täytäntöönpanoajankohdasta, joka oli 30.10.2022, joten esitetään, että päätös korjataan tarjouspyyntöasiakirjan mukaiseksi.

 

 

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 04.10.2021 § 125

 

Päätösehdotus  Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto myy tarjouskilpailussa korkeimman tarjouksen tehneelle Rakennusliike Lapti Oy:lle tai sen perustaman yhtiön tai yhtiöiden lukuun tai myöhemmin ilmoittaman tonttirahaston lukuun korttelin 12221 tontit 4 ja 5 asemakaavan mukaiseen rakentamiseen.

 

Luovutuksen pääehdot:

 

1

Kauppahinta on 12 091 000 euroa, joka maksetaan kokonaisuudessaan kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä. Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyvät ostajalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

 

2

Tonttien rakennusoikeudesta tulee toteuttaa vähintään 70% kolmen (3) vuoden kuluessa ja 90% viiden (5) vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoituksesta lukien valmiiksi siten, että rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt ne käyttöönotettaviksi.

 

3

Mikäli ostaja laiminlyö rakentamisvelvollisuuden täyttämisen, ostaja sitoutuu maksamaan myyjälle sopimussakkoa, jonka määrä on 20% tontin myyntihinnasta vuodessa viivästysajalta. Sopimussakkoa tulee maksaa kuitenkin enintään viideltä (5) vuodelta.

 

4

Mikäli tonttien käyttötarkoitus muuttuu, rakennusoikeus nousee asemakaavan muutoksella, poikkeusluvalla tai rakennusluvalla 10 vuoden kuluessa kaupanteosta, ostaja maksaa myyjälle uuden tilanteen mukaisen käyvän arvon mukaan määräytyvää lisäkauppahintaa. Lisäkauppahinta maksetaan kahden kuukauden kuluessa siitä, kun lisärakennusoikeuden tuottava päätös on tullut lainvoimaiseksi. Ostaja on velvollinen ilmoittamaan em. muutoksista myyjälle viipymättä.

 

5

Tontteja ei saa myydä eikä vuokrata edelleen rakentamattomana ilman kaupungin lupaa. Mikäli näin tapahtuu, sitoutuu ostaja maksamaan sopimussakkoa tontin kauppahinnan suuruisen määrän.

 

6

Kauppahintaan sisältyy asemakaavan mukainen määrä (49 kpl) velvoiteautopaikkoja Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -nimisen yhtiön omistamasta pysäköintilaitoksesta. Autopaikkojen käyttö edellyttää erillistä vuokrasopimusta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinnin kanssa. Velvoiteautopaikkajärjestelystä allekirjoitetaan erillinen sopimus, joka on ollut tarjouspyyntöasiakirjojen liitteenä.

 

7

Asuntorakentamisen on oltava vapaarahoitteista, ja vähintään 43 % asuinrakentamisoikeudesta on toteutettava RS-tuotantona tai muuna kuluttajaomisteisena tuotantona. Lisäksi asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 55 h-m2 ja yksiöiden minimipinta-ala on 30 h-m2. Lisäksi yksiöitä saa olla korkeintaan 30 % asuntojen määrästä.

 

Muilta osin luovutuksessa noudatetaan kaupungin tonttien myynnissä tavanomaisesti noudatettavia yleisiä luovutusehtoja sekä tarjouspyyntöasiakirjassa ja sen liitteissä esitettyjä ehtoja.

 

Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja:

 

Kauppakirja on allekirjoitettava 28.2.2022 mennessä.

 

Tonttien ostaja valtuutetaan hakemaan kustannuksellaan rakennuslupaa ja muita rakentamisen edellyttämiä lupia ennen omistus- ja hallintaoikeuden siirtymistä.

 

Rakentamistoimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kuin kauppakirja on allekirjoitettu ja kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan.

 

Tonttien ostajalla tai sen valtuuttamalla on oikeus tehdä tontin alueella hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia jo ennen omistus- ja hallintaoikeuden siirtymistä.

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan yksityiskohtaiset ehdot sisältävä kauppakirja sekä tarvittaessa tekemään kauppakirjan sisältöön teknisiä ja vähäisiä muutoksia.

 

Päätös  Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa