Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto
Pöytäkirja 01.11.2021/Pykälä 143

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5089/02.07.00/2020

 

 

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 01.11.2021 § 143

 

 

§ 143

Toimistotontin varauksen jatkaminen Leppävaarasta NCC Property Development Oy:lle, korttelin 51120 tontti 9

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Hakala Katja  TYT

 

 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päättää jatkaa 1.4.2019 § 39 päätettyä ja 2.11.2020 § 126 jatkettua toimistotontin 51120/9 varausta NCC Property Development Oy:lle 31.12.2022 saakka entisin ehdoin.

 

Käsittely 

Asia käsiteltiin § 142 jälkeen.

 

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

 

 

 

Aiemmat päätökset

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on varannut vuonna 2015 tehdyllä päätöksellä Hatsinanpuiston kaava-alueen NCC Property Development Oy:lle ja Ramboll Finland Oy:lle. Sittemmin Ramboll luopui varauksesta ja varausta jatkettiin pelkästään NCC:lle. Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti 1.4.2019 § 39 ensimmäisen toimistotontin vuokraamisesta osto-optiolla NCC:n perustamalle yhtiölle. Samassa päätöksessä päätettiin tontin 51120/9 varauksen jatkamisesta NCC:lle. Varaus on voimassa 31.12.2021 saakka.

 

Hakemus

 

NCC Property Development Oy hakee 7.10.2021 päivätyllä hakemuksella tontin 51120/9 varauksen jatkoa. Hatsinanpuiston ensimmäinen toimistohanke on valmistunut kaupungin myymälle tontille elokuun lopussa 2021. Varauksen kohteena olevan tontin rakennustyöt on tarkoitus käynnistää vuoden 2022 aikana, mutta vallitseva koronatilanne on hidastanut toimistojen käyttäjäyritysten päätöksentekoa ja on siten viivästyttänyt Hatsinanpuiston alueen rakentamisen alkuperäistä aikataulua.

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 02.11.2020 § 126

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkaa 1.4.2019 § 39 päätettyä toimistotontin 51120/9 varausta NCC Property Development Oy:lle 31.12.2021 saakka entisin ehdoin.

Varausehdot:

1
Varaus on voimassa 31.12.2021 saakka. 

2
Jatkovaraus tai tontinluovutuspäätös valmistellaan erikseen, mikäli hankkeen toteuttamisen suunnittelu etenee kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti. Tontin hinnoittelussa ei hyvitetä suunnittelukuluja.

3
Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, haitoista tai vahingoista siinäkään tapauksessa, että varaus raukeaa tai tontinluovutusehdoista ei päästä sopimukseen ja varaus ei johda tontin luovutukseen. 

4
Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus kesken varausajan raukeamaan tai olla jatkamatta varausta ja varata varauksen kohde kolmannelle, mikäli tontin suunnittelu ei etene kaupungin asettamien periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti tai kaupunkia tyydyttävällä tavalla tai mikäli varauksensaaja varausaikana asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai muutoin joutuu tilanteeseen, jossa on ilmeistä, ettei varauksensaaja pysty suoriutumaan velvoitteistaan. Kaupunki ei vastaa vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli se päättää olla jatkamatta varausta. 

5
Varauksensaaja on velvollinen pyydettäessä luovuttamaan teettämänsä tonttia koskevat selvitykset ja tutkimukset (esimerkiksi maaperätutkimus, luontoselvitys) ja kaavoituksen tai poikkeamismenettelyn pohjana olleet suunnitelmat kaupungille korvauksetta siinäkin tapauksessa, että varaus raukeaa. Kaupungilla on oikeus hyödyntää em. asiakirjoja rajoituksitta.

6
Kaupungilla on oikeus käyttää tonttia varausaikana muuhun tarkoitukseen varauksensaajaa kuulematta. 

7
Varauksensaaja on tietoinen, että kaupunki on vuokrannut alueita varattavan tontin alueelta lyhytaikaisella vuokrasopimuksella. 

8
Varauksensaajalla tai sen valtuuttamalla on oikeus tehdä varattavalla tontilla hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia.

9
Varauksensaaja valtuutetaan hakemaan kustannuksellaan rakennuslupaa ja muita rakentamisen edellyttämiä lupia.

 

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

Liitteet

1

Kartta / NCC Property Development Oy

 

Oheismateriaali

-

Hakemus 7.10.2021 / NCC Property Development Oy

 

Tiedoksi

NCC Property Development Oy

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa