Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta
Pöytäkirja 13.10.2021/Pykälä 18

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


10664/06.00.00/2021

 

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta 13.10.2021 § 18

 

 

§ 18

Selvitys sairaalapaikkojen riittävyydestä ja toimenpiteet tilanteen parantamiseksi

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Pahikainen Tiina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Vanhusten palvelujen johtaja Hoffström Minna

 

 

Käsittely 

Värmälä Lehtosen kannattamana teki seuraavan ehdotuksen:

1. Lisäys: Lautakunta pitää tärkeänä, että asukkaat saavat sairaalapaikan Espoon sairaalasta sitä tarvitessaan ja toimialan esittämät toimenpiteet sairaalapaikkojen lisäämiseksi ja potilaiden jatkohoitoon siirtymisen sujuvoittamiseksi toteutuvat. Lautakunta edellyttää, että toimiala edistää tehokkaasti Espoon sairaalapaikkojen saamista kaupungin käyttöön.

2. Lisäys: Lautakunta edellyttää, että työntekijöiden saatavuutta, heidän työssä pysymistään ja työhyvinvointiansa edistetään tehokkaasti.

3. Lisäys: Lautakunta esittää, että selvitetään mahdollisuudet kiittää Espoon sairaalan työntekijöitä heidän työstään. Selvitystyötä tulisi myös hyödyntää muiden toimintojen työntekijöiden kiittämisessä.

4. Lisäys: Lisäksi lautakunta lähettää selvityksen kaupunginhallitukselle, joka päättää hallintosäännön perusteella henkilöstöpoliittisista periaatteista.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Värmälän ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan hyväksyneen sen.

 

 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan selvityksen sairaalapaikkojen riittävyydestä ja toimenpiteistä tilanteen parantamiseksi.

Lisäksi:

1. Lautakunta pitää tärkeänä, että asukkaat saavat sairaalapaikan Espoon sairaalasta sitä tarvitessaan ja toimialan esittämät toimenpiteet sairaalapaikkojen lisäämiseksi ja potilaiden jatkohoitoon siirtymisen sujuvoittamiseksi toteutuvat. Lautakunta edellyttää, että toimiala edistää tehokkaasti Espoon sairaalapaikkojen saamista kaupungin käyttöön.
2. Lautakunta edellyttää, että työntekijöiden saatavuutta, heidän työssä pysymistään ja työhyvinvointiansa edistetään tehokkaasti.
3. Lautakunta esittää, että selvitetään mahdollisuudet kiittää Espoon sairaalan työntekijöitä heidän työstään. Selvitystyötä tulisi myös hyödyntää muiden toimintojen työntekijöiden kiittämisessä.
4. Lisäksi lautakunta lähettää selvityksen kaupunginhallitukselle, joka päättää hallintosäännön perusteella henkilöstöpoliittisista periaatteista.

 

 

 

Selostus 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 25.8.2021 § 78 kokouksessaan pyytänyt, että lautakunnalle valmistellaan esitys, jossa kuvataan toimenpiteitä, joilla Espoon sairaalan potilaspaikkojen suureen kysyntään vastataan. Tavoitteena on nopeuttaa potilaiden siirtymistä päivystyksestä ja erikoissairaanhoidon osastoilta Espoon sairaalaan.

 

Selvityksessä kuvataan nykyisten sairaalapaikkojen määräytymiseen vaikuttaneet tekijät sekä nykytilanne. Nykytilanneselvityksestä ilmenee, että sairaalapaikkojen riittävyyteen vaikuttavat useat eri tekijät, joiden haitalliset muutokset kohdentuvat kesäkuukausille. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden henkilöstövaje tunnistettiin yhdeksi merkittävimmäksi tekijäksi tilanteen heikkenemiselle. Tästä on seurannut muun muassa hoitovaje terveysasemilla ja kotihoidossa sekä pitkäaikaishoidon paikkojen riittämättömyys tarpeeseen nähden.

 

Espoon vanhustenpalvelut on tunnistanut useita toimenpiteitä, joilla henkilöstövajeeseen ja asiakasvirtauksen tehokkuuteen voidaan vaikuttaa. Selvityksessä toimenpiteet on jaoteltu henkilöstön riittävyyden varmistamisen ja asiakasvirtauksen tehostamisen toimenpiteisiin. Jaottelua on tehty myös sen mukaan mitkä toimenpiteistä on jo aloitettu    ja mitä vielä voitaisiin tehdä tilanteen parantamiseksi. Osa esitettävistä toimenpiteistä pystytään tekemään vuoden 2022 talousarvion puitteissa, mutta osa toimenpiteistä edellyttäisi lisärahoitusta.

 

Vanhusten palvelut seuraa henkilöstötilannetta ja asiakasvirtauksen tehokkuutta tehostetulla seurannalla useita kertoja viikossa.

 

Päätöshistoria

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa