Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 25.10.2021/Pykälä 135

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

8947/00.00.01/2021

 

 

 

Valtuusto 25.10.2021 § 135

 

 

§ 135

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kaukonen Katariina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

Valtuusto valitsee hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsenen Nina Aganimovin (SFP) tilalle Tiina Kujalan (SFP). 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsen Nina Aganimov (SFP) on 24.9.2021 kirjaamoon saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsenen luottamushenkilön tehtävästä perusteenaan muuttunut työtehtävä, mikä tarkoittaa mm. matkustamista siinä määrin, ettei asiaomaisella ole käsityksensä mukaan mahdollista hoitaa luottamustehtäväänsä riittävän hyvin.

 

Kuntalain 74 §:n 1 mom. mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja

valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

- asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan

palveluksessa oleva henkilö

 

- henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan

tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai

säätiön palveluksessa

 

- henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen

jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen

rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos

kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa

lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on

omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta

kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään

40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten

kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen

henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään

puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Tasa-arvolaista

poikkeamiseen on oltava erityinen syy.

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan yksilöasioiden jaostoon kuuluu 7 jäsentä. Jäsenistä 3 on miehiä ja 4 naisia. Yksilöasioiden jaoston jäsenet tulee valita niin, että toista sukupuolta on edustettuna vähintään 3. Varsinaiseksi jäseneksi hvyinvoinnin ja terveyden lautakunnan yksilöasioiden jaostoon voidaan valita joko mies tai nainen.

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 347

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsenen Nina Aganimovin (SFP) tilalle Tiina Kujalan (SFP).

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa